Dommer Charlotte Meincke, ved Københavns Byret, – glemte at påpege, at politiet ikke må benytte overdreven magtanvendelse over for civile og ubevæbnede demonstrerende borgere i Danmark!

News and Reflections by MVmdcc.com

ANKLAGEREN KRÆVEDE EN 26 ÅRIG KVINDE, idømt 2 år og 8 måneders fængsel. Sådan gik det ikke i Københavns Byret den 25/5-2021. Kvinden blev derimod løsladt, efter tæt på 5 måneders varetægtfængsel, for at kaste to tomme dåser efter en gruppe politibetjente, ved en demonstration, lørdag den 9. januar 2021.

Kvindens forklaring, for at kaste de to dåser mod politiet, var deres fysisk voldsomme behandling af en demonstrant, hvor flere politifolk lå ovenpå demonstranten, der selvom demonstranten var presset ned mod jorden, så slog politiet forsat demonstranten med knipler. Det gjorde den 26 årige kvinde frustreret og vred, – så derfor kastede hun dåserne i magtesløshed over for politiets behandling af demonstranten.

Ved Københavns Byret, blev en ellers lang tid varetægtsfængslet ung kvinde, løsladt efter retsmødet den 25/5-2021.

Anklageren ønskede straffelovens paragraf 81d blev benyttet, som led i at fordoble straffen, så en samlet straf på 2 år og 8 måneders fængsel, kunne blive en realitet. Forsvarsadvokat Janus Malcolm Pedersen argumenterede hårdt tilbage mod anklagerens ønske, ved blandt andet at anføre, at Østre Landsret, netop havde ændret en dom, så paragraf 81d ikke blev set som gyldig i Københavns Byrets tidligere domsafsigelse.

Forsvarsadvokat Janus Malcolm Pedersen, oplevede anklagerens krav om brug af paragraf 81d, som nærmest juridisk arrogant, når hun nu ønskede, at Københavns Byret skulle hæve sig over Østre Landsrets seneste afgørelse, hvor de underkendte brugen af paragraf 81d, i forbindelse med gennemførte demonstrationer, hvor demonstranter har været anholdt.

Undervejs i Forsvarsadvokat Janus Malcolm Pedersens argumentation for, at straffesigtede kvinde, hverken ønskede vold eller grundlæggende have aggressioner over for politiet, men derimod ønskede at benytte sin ytringsfrihed, som led i at vise sin utilfredshed med epidemiloven og tvangsvaccineringer, så ville Forsvarsadvokaten Janus Malcolm Pedersen vise en reportagevideo i sin fulde længde, – … for anklageren, dommeren og de to domsmænd. En reportagevideo, der i sin indledning, viser den straffesigtedes holdninger, – i sammenhæng med politiets arbejde på Christiansborg Slotsplads, da der den 8/11-2021 – blev gennemført en demonstration.

Det er ovenstående reportagevideo, der blev vist i Københavns Byret, den 25/5-2021, i sin fulde længde.

Reportagevideo’en, har – MVmdcc.com – produceret. Og, det er dejligt at opleve, at vores arbejde benyttes på bedste positive vis, nemlig til sikring af borgerens ytringsfrihed, med respekt for FN’ s menneskerettighedserklæringer.

Det var i øvrigt et fint stykke forsvarsarbejde Janus Malcolm Pedersen leverede i Københavns Byret.

Særlig begejstret blev undertegnede, da Forsvarsadvokat Janus Malcolm Pedersen kritisk gennemgik vigtigheden af objektivitetsprincippet, som led i at værne om borgerens retssikkerhed.

En fornøjelse at opleve en forsvarsadvokat, der udfordrer anklagemyndighedens dårlige vane, – hvor de systematisk tilsidesætter objektivitetsprincippet, for at øge deres mulighed – for at “vinde” en straffesag.

Ved afgørelsen i Københavns Byret, hvor dommer Charlotte Meincke afviste at give fængsel i 2 år og 8 måneder, men derimod valgte at give 6 måneders fængsel – for at kaste to dåser efter en gruppe politibetjente, så kunne straffesigtede – efter snart 5 måneders varetægtsfængsling, forlade Vester Fængsel senere samme dag. Kvinden havde siddet varetægtsfængslet siden 11. februar 2021.

Hun blev efter dommen løsladt, med dommer Charlotte Meinckes afsluttende kommentar – “det er klart, at man ikke må smide ting på politiet”. Den 26-årige kvinde, var enig med dommeren og tydeligt lettet over dommen.

Dommer Charlotte Meincke, undlod desværre at påpege over for politiet, at overdreven magtanvendelse, ikke er acceptabel at benytte over for civile demonstrerende borgere i Danmark, trods politiets henvisning til begivenhederne i – og omkring Capital Hill i USA, da de blev udspurgt af forsvareren og anklageren.

Forklaringen er lige til:

… Kære Politifolk, danske demonstranter og epidemilovsmodstandere, de bærer ikke skudsikre veste, de har ikke automatvåben og de har heller ikke gået til skydetræning.

… De danske demonstrerende borgere, de har derimod gået tilstrækkelig i skole, til at se ytringsfrihed, demokrati og menneskerettigheder, som det bedste våben, til at sikre et velfærdssamfund, hvor mennesker sameksisterer i ro og fred med hinanden, med en væsentlig grad af gensidig respekt, trods meningsforskelle. Det kunne politiet måske øve sig mere på at huske, frem for at øve sig i, at slå med knipler, på deres medborgere, steder på kroppen, hvor det er lovligt. Det er forsat lovligt, at tænke sig om i dette land. Det skulle politiet ligeledes øve sig på, at huske og efterleve i deres arbejde.

MVmdcc.com takker derfor Forsvarsadvokat Janus Malcolm Pedersen, for at benytte vores reportagevideo, ved sit forsvar af tidligere sigtede kvinde.

Det gør undertegnede – af en helt særlig grund, idet undertegnede for flere år siden, grundigt overvejede, hvorfor MVmdcc.com var en virksomhed, der skulle etableres, trods de erkendte og accepterede usikre indtjeningsmuligheder.

MVmdcc.com blev etableret med udgangspunkt i følgende raison d’être (betyder: grunden til vi eksisterer), som kan læses via dette link: https://mvmdcc.com/why-news-and-reflections-exists/

Derfor – Mvmdcc.com’s bedste og varmeste hilsner til de danske frihedskæmpere – der står fast på deres ytringsfrihed. Danske moderne frihedskæmpere, der ligeledes står fast på, – at deres menneskerettigheder skal respekteres.

Det har været en fornøjelse, for undertegnede, at lære dem at kende, som passionerede mennesker, der gør det tydeligt for mig, hvorfor Danmark forsat er et velfærdsland, vi også i internationale sammenhænge, kan være stolte af.

Vi har igen vist, at når vi står sammen, så kan vi skabe forandring og grundlag for en ekstraordinær udvikling i vort land.

Andelsbevægelsen var basis for en ekstraordinær udvikling indtraf i Danmark.

De nuværende frihedsbevægelser og bæredygtighedsvaretagende bevægelser, – viser Danmark forsat besidder et DNA – fra andelsbevægelsernes tid og etablering. En tidsperiode, der var indledningen til moderniseringen, af mange områder af Danmark.

Endnu en modernisering af Danmark er undervejs, i mange sammenhænge, men vores frihed og krav om respekt, for vores menneskerettigheder, det lader danskerne ikke modernisere. Og, det skal vi være stolte af!

Med venlig hilsen

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com

Nanna Skov Høpfners fængselsstraf på 2 års fængsel, stiller alvorlig tvivl ved anklagemyndighedens efterlevelse af objektivitetsprincippet!

Artikler med video, News and Reflections by MVmdcc.com, Reportage- og dokumentarfilm

Det er MVmdcc.com’s oplevelse, at politiet og anklagemyndigheden udelader væsentlige oplysninger, om hændelsessammenhænge, der meget vel kunne havde frikendt Nanna Skov Høpfner.

I sammenhæng med Nanna Skov Høpfner’s (Nanna Fri’s) dom på 2 års fængsel, der vil MVmdcc.com, gerne supplere med en række oplysninger og iagttagelser, fra demonstrationen på Københavns Rådhusplads, lørdag den 9. januar 2021.

….

Lørdag den 9. januar 2021, der filmede undertegnede chefredaktør store dele af demonstrationen. Det gjorde jeg fordi, jeg var blevet kontaktet af flere private personer, der ønskede dokumentation for nogle af hændelsesrækkerne, der fører til konflikteskalering mellem demonstranter og politi.

Derfor ankom jeg noget tidligere end demonstrationen begyndte, for at se, hvorledes politiet placerede sig mandskabsmæssigt – og hvor de placerede deres større politikøretøjer.

Allerede inden demonstrationen begyndte, bemærkede jeg, at politiet aflukkede Strøget ca. 100 meter væk fra indgangen til Strøget, ved Københavns Rådhusplads.

Det ville jo i praksis komme til at betyde, at når demonstrationen bevægede sig ned af Strøget, så ville den blive presset tilbage på Rådhuspladsen. En udviklingssituation, der kun kunne betyde, at politiet ville presse demonstranter på Strøget, fra den ene ende, mens bagvedkommende demonstranter, ville presse demonstranter fremad, som nu samtidigt søges presset tilbage af politiet.

Politiets arbejde omkring demonstrationen, virkede derfor ikke helt gennemtænkt.

Umiddelbart, starten til en stress og konflikteskalering, som senere viste sig ved, at demonstrationen meget hurtigt udviklede sig voldeligt, – da demonstranterne først blev presset tilbage væk fra Strøget.

Netop ovenomtalte lidt barske realiteter, kan læsere af denne artikel, selv konstatere rigtigheden af, via nedenstående link til en artikel – med en reportagevideo – fra omtalte lørdags demonstration.

Præmissen, som sigtelsen af Nanna Skov Høpfner baserer sig på, det er, at hun ved sin tale, har været stærkt foranledigende til konflikteskaleringen – lørdag den 9. januar 2021.

I en modereret videnskabsmetodisk optik, der skal man jo indledningsvis, først udfordre sin valgte præmis, og kan præmissen – så at sige – overleve denne faglige udfordring, så skal man efterfølgende til at underbygge med dokumentation (empiri og teori), at ens præmis også gælder for den særlige situation, man analyserer (lørdag de 9 . januar 2021 ). Dette førend ens præmis gøres til et grundlag, der kan forklare en hændelsesrække / udviklingsforløb. Altså at Nanna, er helt afgørende for, at en konflikteskalering sker lørdag den 9. januar 2021, – … for så skal hun jo dømmes.

Det interessante er, hvis vi starter med at udfordre præmissen om, at Nanna er den afgørende årsag til, at romerlys tændes, kanonslag kastes, konflikter mellem politi og demonstranter eskalerer, – så skal man blot stille sig det ene enkelte spørgsmål, – … har der tidligere været MIB demonstrationer, hvor Nanna ikke har medvirket, – og, hvor MIB demonstrationer, har været med romerlys, kanonslag, konflikter mellem politi og demonstranter?

Svaret er entydigt, – JA, det har der været, stort set hver eneste gang, en MIB demonstration er gennemført.

Så, Nanna, kan derfor ikke være eneansvarlig – for den voldsomme demonstration – lørdag den 9. januar 2021.

Så, med opmærksomhed på netop ovenstående delkonklusion, så må man jo søge efter andre forklarende årsager til, at demonstrationen blev så voldsom, lørdag den 9. januar 2021.

Allerede nu, har vi jo konstateret – at Nanna har ikke det fulde ansvar, – måske endda overhovedet ikke har et ansvar.

En god videnskabelig undersøgelsespraksis, er derefter ofte, at se på udviklingsforløbet tidslinjemæssigt og ligeledes se på de udviklingsdynamiker, der opstår på forskellige tidspunkter af … aftenen – lørdag den 9. januar 2021

Faktum er, – når man ser ovenomtalte artikel med videoen igennem, som dette video-link viser hen til – Link til reportagevideo

…så vil man i denne video se, – at konflikteskaleringen først ses efter demonstranterne har været presset samme – på et lille område af Strøget – og derpå presses helt tilbage til Rådhuspladsen af politiet.

En planlægningsmæssig fejlplacering af politiets biler, midtvejs nede af Strøget, synes at være stærkt betingende for konflikteskaleringen mellem politi og demonstranter opstår. En sådan planlægningsmæssig fejl, fra politiets side af, det skal Nanna jo ikke dømmes for.

Efter demonstranterne var presset tilbage fra Strøget, – så demonstranterne igen befinder sig på Københavns Rådhusplads, så ses det på flere videooptagelser, fra området omkring Rådhuspladsen, – at spontane angreb, gennemført af mindre politigrupper – bestående af 3-4 politifolk, – de er angribende enkeltpersoner og 2-3 persons civile grupper. Angreb fra politiet, gennemført for at få spredt de civile demonstranter, samt stresse dem og gerne få dem til at flygte.

Har man kendskab til militær-strategi og militær-håndtering af guerilla angreb, så opstår et helt nyt billede af hændelsesforløbet, fra det tidspunkt, hvor demonstranterne går ned af det aflukkede Strøg.

Begrebet – Operational Center of Gravity – … er det geografiske område, ved et militært angreb mod eksempelvis guerillakrigere, hvor man presser dem tilbage, vinder momentum, skaber frygt og panik, så “modstandsgruppen” mister overblik og egen plan for fremdrift. Det var præcis, hvad politiet gennemførte mod demonstranterne, da de var nået midtvejs ned af Strøget.

Ser vi lidt mere på militær-strategi og håndtering af eksempelvis guerilla modstand, så opstår endnu en vigtig pointe.

Når man nu er undervejs med at jage fjenden / demonstranterne på flugt, så opstår næste vigtige operationelle moment, nemlig at sprede fjenden, så fjende ikke kan samle sig og genvinde sin styrke til et fornyet angreb mod … politiet. Derfor benyttes – Small Unit Actions – hvor man vedvarende angriber modstanderne, som led i at jage dem yderligere på flugt. Det er normalt på dette tidspunkt, i en ren militær konfliktsammenhæng, af fjendens tabstal virkelig vokser.

Brugen af – small unit actions – mod civile demonstranter, det var præcis hvad politiet gjorde, over for det stigende antal demonstranter på Rådhuspladsen, da demonstranterne var presset tilbage fra Strøget – og nu er løbende tilbage og væk fra Rådhuspladsen.

Meget tyder således på, at der over for civile demonstranter, der er modstandere af epidemiloven mm,- der har disse civile demonstranter – modtaget en militær-strategisk behandling af politiet.

….en militær-strategisk behandling og arbejdsplan af politiet, der meget sigende kunne oppebære arbejdsnavnet – Operation Bøllebank – … af demonstranter, så de får respekt for politiet, bliver hjemme og i øvrigt, opgiver deres modstand over for statens corona-tiltag. Indebærende, at ytringfrihed, det er der også en grænse for i Danmark. Altså en behandling af demonstranter, der giver triste remisenser til TIBET-sagen, hvor politiet hindrede danske demonstranter i at vise deres modvilje med Tibetanske flag, da Kina’s statsleder besøgte Danmark i 2012.

Med opmærksomhed på ovenstående oplysninger, så mangler sagen mod Nanna, at blive undersøgt grundigt, med opmærksomhed på objektivitetprincippet.

Anklagemyndigheden, har været alt for ivrig, for at finde forklaringer på, hvorfor Nanna skulle dømmes – og ikke i samme omfang – undersøgt, hvorfor hun kunne frikendes.

I øvrig – at MIB i Danmark skulle gentage hændelsesforløbet omkring Capitol Hill i USA, det er en yderst spekulativ argumentation fra anklageren. Særlig fordi, en straffesag, skal omhandle, hvad der kan skabes dokumentation for … og dermed ikke hvad, der muligvis kan skabes dokumentation for.

Måden Nannas straffesag er håndteret på, i Københavns Byret, vidner om en skræmmende grad af inkompetence. Såvel gældende for anklager, forsvarer og dommer. Ikke en eneste af de juridiske fagpersoner, har ved brug af juridisk videnskabelig metode, fået adskilt snot og snak (sorry to say) fra valide og relevante fakta, der tydeligt og med evidensbaseret dokumentation – kan forklare – hvorfor Nanna er skyldig i konflikteskaleringen på Københavns Rådhusplads, og derfor skal dømmes og dermed modtage en straf.

Nu har jeg flere gange fulgt retssager i Københavns Byret. Det faglige niveau, som mange alvorlige sager behandles med, af det juridisk arbejdende personale, det er under al kritik.

Med venlig hilsen,

Marcus Vigilius Brendstrup

– CEO for MVmdcc.com

– Chefredaktør for ThePeoplePress.com

NB.

– Via dette link, kan der læses mere om Objektivitetsprincippet og dets sammenhæng med menneskerettigheder.

Hvem er de mest voldsparate?

News and Reflections by MVmdcc.com, Reportage- og dokumentarfilm

Men in Black med romerlys eller Men in Black med blå blink!

Hvem er de mest voldsparate? Et usædvanligt spørgsmål, set i konteksten mellem politi og demonstranter, men døm alligevel selv ud fra ovenstående reportage, der er filmet lørdag den 9. januar 2021 på Københavns Rådhusplads.

Muligvis er demokratiet mere udfordret af de rigtige holdninger, end af demokratisk åbenhed, over for nye holdninger og anderledes tænkende mennesker.

Med venlig hilsen
Marcus Vigilius Brendstrup
CEO for MVmdcc.com / ThePeoplePress.Com

Grupper af yngre mennesker på Christiansborg Slotsplads, siger nej til epidemiloven og dens udvidelse!

News and Reflections by MVmdcc.com, Reportage- og dokumentarfilm

De gør i ordets bogstavligste forstand modstand, som led i at sige – Nej Tak – til epidemiloven.

Nedenstående – er en videoreportage fra Christiansborg Slotsplads, filmet den 8/11-2020, der viser en gruppe unge menneskerettigheds-forekæmpende mennesker, der gør modstand over for yderligere tilføjelser til den ellers fornyelige opdaterede epidemilov.

Trods de voldsomme billeder, så optrådte de unge mennesker og politiet, med et fælles ønske , – nemlig at opretholde orden og respekt for borgerrettigheder.

… hvis epidemiloven ikke er noget for dig, – så er der en alternativ løsning på Christiansborg Slotsplads, der er værd at besøge – frem til og med – fredag den 13. Nov. 2020.

Med venlig hilsen

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com

Selvom vi er hjemløse, så kan vi godt opføre os ordentligt, når vi bliver behandlet ordentligt!

News and Reflections by MVmdcc.com

VIP’s kommer i alle former og farver.

Brynjar, – herren på billedet, – han er tidligere hjemløs.

Indrømmet, det er mange år siden, for kommunen bistod ham i at finde og have en fast bolig i 2004.

Ikke desto mindre, så kan man som hjemløs alligevel havde erfaring som VIP.

Måske ikke som VIP, i den royale forstand, hvor man bliver inviteret til nytårskur og taffel hos dronningen, i sammenhæng med indgangen til det nye år, men, der er faktisk andre dronninger i Danmark, der inviterer til fest, endda med fri bar.

VIP behandling, – … det kan således opleves ved, at andre finder en værd at passe på, værd at drage omsorg for, værd at invitere til koncerter med kendte musikere eller værdig til at have kreditværdighed kl. 2 om natten, når man banker på – ikke i den lokale bank – men derimod hos en kendt dansk sanger, for at låne penge til mad og andre fornødenheder. Endda et lån, der ikke ønskes tilbagebetalt.

Jeg mødte Brynjar ved de hjemløses dag, lørdag den 17. oktober 2020 på Københavns Rådhusplads.

Brynjar fortalte, at han havde levet mere end 30 år på gaden. Sovet, hvor der var læ for vind og vejr, men dog ikke de sidste mange år. Der har han som sagt haft sin egen lejlighed.

Ikke desto mindre, så er fællesskabet mellem hjemløse, noget han savnede. Det at tilhøre og være en del af en gruppe, hvor man passer på hinanden og er noget særligt for hinanden, – … jo, det er bestemt vigtigt for Brynjar.

Det undrede mig, at netop et fællesskab, iblandt hjemløse, det var, hvad han virkelig savnede. Jeg spurgte derfor Brynjar, om hans egen opvækst og det at komme fra et mindre lokalsamfund på Island, var den gruppefølelse han savnede. Sådan forholdt det sig bare ikke for Brynjar, for som sagde, – “jeg er vokset op, tæt på bjerge, isklædte bjergtoppe og en enkelt varm kilde, – og det var sgu ikke særlig spændende”.

Nu er Brynjar ikke en mand, der opholder sig længe ved livets små detaljer, så pludselig var vi tidsmæssigt i København, hvor han kunne fortælle, at han havde stillet op to gange som borgmester for København. Første gang, der fik han én stemme, og anden gang, 10 stemmer.

Jeg ville alligevel gerne høre lidt mere om livet som hjemløs, og hvordan man klarer sig, hvis man er løbet tør for penge og venners hjælp, fordi alle ens venner også er hjemløse og muligvis også er løbet tør for penge.

Hans svar kom en del bag på mig, for, som grebet ud af den tomme luft, siger Brynjar, – ” Anne Linnet har hjulpet os flere gange”.

Jeg følger op på Brynjars svar, – “mener du sangeren Anne Linnet, der er kendt i hele Danmark”, – …”JA”, svarer Brynjar, med et svagt smil i mundvigen.

Indrømmet, – Brynjars svar kom noget bag på mig, og i mit stille sind, måtte jeg jo så erkende, at jeg i dette øjeblik af vores samtale, var støt på mine egne fordomme, fordi, hjemløse ses af kendte … og inviteres til koncert af kendte.

… Og, Brynjar forsatte,- “når jeg og min gode ven, Verner, var på røven, så gik vi hele vejen ud til Anne Linnets hus, bankede på, og så kom hun ud og sludrede lidt med os, og gav os så 100 kr og nogen gange 200 kr”.

… “ja, vi har faktisk også været inviteret til hendes koncerter, som VIP gæster”, forsatte Brynjar.

Hvordan gjorde I det muligt for jer selv, – “ja, en af gangene, hvor vi var gået hele vejen ud til hende om aftenen, og fået et par hundred kroner, så spurgte hun, om vi ville til hendes koncert, og det ville vi gerne, og så sagde hun, jeg skriver 30 gæster på, med jeres to navne øverst på listen, så kan I invitere jeres venner med”.

…”så, jeg inviterede 30 venner med til Anne Linnets koncert. Og da vi kom til koncerten, så stod vi 30 hjemløse i den korte VIP kø – og da udsmideren så os, så sagde han, hvad fanden vil I her, og jeg sagde så, du kan bare kigge under Verner og Brynjar, og så i øvrigt tale ordentligt til os og så lukke os ind”.

Så stod Brynjar og grinte lidt,- og forsatte så, – “og ham udsmideren, kiggede så VIP gæstelisten igennem, og kiggede så op, – det var fandens, der står sgu Verner og Brynjar med 30 gæster. Og I har sgu også fri bar. Så ind med jer, – og jeg vil fandemer ikke have noget ballade med jer”.

“Brynjar”, – sagde jeg så lidt stille, som start til et sidste spørgsmål, – “hvor roligt gik det så for jer”. Og Brynjar kiggede så lidt underfundigt på mig, og svarede så, – “det gik fint, fordi, selvom vi er hjemløse, så kan vi godt opføre os ordentligt, når vi bliver behandlet ordentligt”.

… Brynjar fortalte mig også, at han var meget glad for foråret, for så var det nemlig ikke længere så koldt om natten, for de hjemløse, når de skulle sove ude. Så hvorfor ikke slutte denne artikel af med Anne Linnets nummer – Forårsdag.

Når jeg nu sidder og tænker hele Brynjars og min samtale igennem, og også tænker på de efterfølgende samtaler, som jeg havde med andre nuværende hjemløse, på de hjemløses dag, lørdag den 17. oktober 2020, – så indfangede Brynjar noget meget vigtigt, der ikke blot gælder for hjemløse, men også gælder for alle andre mennesker, nemlig, – “selvom vi er hjemløse, så kan vi godt opføre os ordentligt, når vi bliver behandlet ordentligt”.

Det oplever jeg bestemt, er værd at huske på, i mange af livets sammenhænge, hvis et samfund skal fungere til alles bedste, på fredelig vis, og med respekt for det enkelte individ.

Med venlig hilsen

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com

NB. Det skal for en god ordens skyld nævnes, at billedet af Anne Linnet – midtvejs i artiklen – det er fotograferet af fotograf Les Kaner.

Kære Statsminister Mette Frederiksen, vi vil gerne hjælpe dig med at hverve unge mennesker til forsvaret, baseret på et sandfærdigt grundlag.

Artikler med foto, News and Reflections by MVmdcc.com

… det syntes vi, at Danmark’s forældre og Statsminister Mette Frederiksen fortjener.

Kære Mette Frederiksen.

Du skriver i dag følgende, på din Facebook side, som supplement til ovenstående billede.
  • Vores frihed kan ikke tages for givet. Trygheden kan blive udfordret på et splitsekund.
  • Jeg er glad for og stolt af i dag, at se den indsats, vores soldater sammen med deres NATO-kollegaer yder. De er med til at sikre fred og tryghed – ikke bare i Baltikum. Men i hele Europa.
  • Vores fælles tilstedeværelse er et vigtigt signal. Først og fremmest til Rusland. Men selvfølgelig også til vores allierede. Om at Danmark, i en stadig mere uforudsigelig verden, står fast på det stærke samarbejde og sammenhold i NATO.
  • Derfor var det også en fornøjelse at have en nyhed med til de udsendte. Nemlig, at regeringen ønsker at genudsende bidraget til NATOs fremskudte tilstedeværelse frem mod 2024, så Danmark fortsat kan bidrage til NATO-missionen i Baltikum og værne om vores fælles sikkerhed.
  • Tusind tak for jeres store indsats.

Og efter disse heroiske linjer, så ser man så flere billeder, hvor jeg som redaktør, tænkte, – her gemmer sig en helt fantastisk mulighed.

…  ved du hvad Mette Frederiksen, da jeg genlæste ovenstående heroiske linjer, så tænkte jeg, – “det er simpelhen en fantastisk hvervekampagne, til morgendagens soldater i det danske forsvar, – så hvorfor ikke vise aspirerende soldater, og deres forældre, hvad de går glip af, hvis ikke de lader deres datter eller søn, blive en del af det danske forsvar”.

Så, – MVmdcc.com vil gerne hjælpe dig med at vise et sandfærdigt billede af de spændende oplevelser, som døtre og sønner, samt deres mødre og fædre har i vente, når de bliver en del af Forsvaret og måske sendes ud i NATO operationer.

Så, – her nogle billedeforslag, til en hvervekampagne, der viser et sandfærdigt billede af …

Kære Mette. Sådan ser en rigtig levende helt ud, der kæmper for demokrati, menneskerettigheder, ytringsfrihed og naturligvis – FRED.

Kære Mette Frederiksen, – sådan ser en Fars ansigt ud, når han lige har fundet sin datter død iblandt murbrokkerne, fra eget hjem, efter et granatangreb.

Og kære Mette Frederiksen, – sådan ser et barns ansigt ud, når et barn igennem en kortere periode, har oplevet krig og mangel på mad og drikke. Indrømmet, barnet er ikke særlig fotogen.

Mette, – der er du altså meget mere fotogen. Hvis dine børn er lige så fotogene, kan vi så eventuelt låne et af dem, til en billedserie, der skal hverve glade unge mennesker, til at blive kommende danske soldater. Det er måske noget, som vi lige skal tale lidt mere om.

Og, – kære Mette Frederiksen, her er et billede af en rigtig helt, som ligger helt stille, og er meget savnet af sin Mor og Far.

Og så kommer afslutningsbilledet, hvor jeg syntes du ser helt fantastisk ud …skarpt blik, realitetssans, massere af oplevelser fra krigen, overser ingen detaljer …BUM …bedre bliver det ikke!

… og så tænkte jeg, en afslutningstekst, som denne – “Få fred i verden, få fred for dine børn, send dem ind i min verden, og gør Danmarks forsvar – til dit forsvar”.

Mette Frederiksen, – du kan lige skrive til os, hvis der er noget, som vi har overset eller har underkommunikeret.

Med venlig hilsen

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com

NB1. Her et link til din facebook side, hvis du ikke kan finde linket mellem de vigtige dokumenter og hemmelige passwords – på din computer.

NB2. Vi har bevidst udeladt billeder af danske krigsveteraner, der mangler ben eller arme. Der er jo ingen grund til at male fanden på væggen, det har vi jo russerne til.

Er Danmark i det skjulte, og i stigende grad, ved at blive til et diktatur?

Artikler med foto, Artikler med video, News and Reflections by MVmdcc.com, Videointerview

… et af flere spørgsmål, som Højesteretsadvokat Bjørn Elmquist giver svar på i nedenstående interview

Har Højesteretsadvokat Bjørn Elmquist en pointe, når han ved sit interview med undertegnede, udtaler … “Justitsministeret udøver ikke den – Legalitetskontrol – som de skal, som led i at sikre, at der ikke vedtages love i Folketinget, der krænker Grundloven.

Hvis Højesteretsadvokat Bjørn Elmquist har ret i sine iagttagelser og udtalelser, – … er Danmark så i det skjulte og i stigende grad – ved at blive til et diktatur?

Et spørgsmål, der yderligere understøttes af Bjørn Elmquists udtalelse, – “dommerne er bange for at udøve deres domspraksis i overensstemmelse med Grundloven”.

Se og hør Bjørn Elmquist svar på flere spørgsmål i nedenstående kombinerede reportage og podcast …

Med venlig hilsen,
Marcus Vigilius Brendstrup
CEO for MVmdcc.com

Bambwa Group and Sociability … they have created a concept, that can provide African countries with the basis for economical development and poverty reduction – at an unseen scale

Artikler med foto, Artikler med video, News and Reflections by MVmdcc.com

Imagination is one of the strongest assets in the development and survival of the human race.

I don’t think it’s to much to say, imagination has also been one of the most important assets of the whole Western worlds development, into the modern society we know it as today.

But why hasn’t it worked for huge areas and continents as Africa?

Well, – reality becomes a little nasty when looking at the continent Africa.

Being the one person or society, having access to money, knowledge, weapons, food, a health care system and providing people security, – doesn’t always comes with a person or society, that wants you, – as a less progressive person or society or continent – to profit from your talent, your imagination, your country’s natural resources. You might experience the just opposite, – that some people and countries see their opportunity to exploit you and your countries weak position – in a very profitable way – only for their own interest.

Unfortunately, the history of the African continent, – is such an example of exploitation from Western countries, but unfortunately also helped by local tribal leaders – even going up to political leaders for a whole country.

Reality and also facts, can be nasty, – but modern internet based technology has been providing our world with access to knowledge, education, money and logistic opportunities, international business development and access to international resources at a local level, – in many aspects, to an extent, no one would had expected possible for 10-15 years ago.

Thinking of a virtual reality, is more common today, but what about thinking in the terms of “virtual countries” with just as much power as China and USA together.

Well let us just try to use our imagination together. Having Facebook, having Google, having Amazon, having YouTube, having Walts Disney Entertainment and having just one American international bank, who is taking care of all the just mentioned american businesses … wouldn’t that combination in many aspects candidate to the title – A “one billion people virtual country”, with a huge impact at the world and its people – in the whole world.

That’s how impact investment looks like, – less than 15 years after several of the just above mentioned american business were started.

But, – is it possible to make that kind of an “one investment”, that initiates education, provides access to health services, increased personal security, economical development and poverty reduction. All mentioned, at a sustainable improving basis – …like it’s was a DNA replicating its basic needs for survival and development in all of its offspring.

Well,- … the countries in Africa, are for the next 15-20 years – the countries, where it is possible to make investments that can have an impact – at so many aspects of life for the better, for many people. While saying the just mentioned, it is worth also having in ones mind, – giving the people in Africa more income and education, opens up for a whole new marked for export, for the rest of the world.

Some Western governments, some African governments, some international working companies, and some international development orientated people, – they have had the imagination to see the opportunities of progress – … being in several African countries right now, –  and for the next 15-20 years ahead.

Bambwa Group AB (Bambwa) is a venture capital company that invests in African and Nordic growth companies, seeking to expand their operations across Africa and globally.

Their mission is to improve people’s quality of life by investing in companies with high return and growth potential.

Improving quality of life is their mission and they are endeavouring to work with change makers and positive thinkers who strive to repaint the future.

Bambwa group works with government officials at the highest level – and even Kings – when needed, for succeeding with their projects and mission.

Bambwa group is not an ordinary venture capital company, – with one main focus, namely optimizing investment at the shortest time as possible. It is just as much a responsible international development company, as normally found in the United Nation organisation.

The company Sociability, is a company that helps organizations transform their policies and strategies into business models that can respond to the future and the changing world.

For more than 10 years, they have been developing healthy value chains, nurturing public–private partnerships and future-proofing businesses in an increasing complexity of sustainability standards and expectations.

They have worked with a range of companies and organisations from both – the public and private sectors – such the UNDP, Danida, the Asian Development Bank, Grundfos, Nordzucker and Coop. Enabling them to contribute to the UN Sustainable Development Goals (SDG) and comply with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

Their experince, combined with their business relations and network of experts around the globe, allows them to translate the SDGs into value creating opportunities – for the people benefiting of their activities.

Sociability and Bambwa Group are therefore an obviously good match, when joining their experiences and strengths as individual companies, working with impact investment projects together in Africa.

Bambwa Group is headed by Michael Mathiesen & Sociabilty is headed by Elizabeth Boye.

In the creation of an idea to build commercial malls in semi-rural Africa with a transaction-driven approach, Michael became acquainted with Elizabeth strengths and experinces. Elizabeth had luckely been looking for the opportunity to employ responsible business and Public-Private Partnerships professionalism to develop non-urban Africa, through the drivers of a change approach, and in this bringing together partnerships, education and infrastructure.

With Michael’s experience in business development, financing and business at scale, as well as great working experience with the African context and seeing the opportunities in the growth of non-urban Africa, and Elizabeth’s experience in multi-stakeholder management and establishing economic incentive based collaborative processes, between the public and private sectors, – as well as a passion for development in Africa, this has made them – the ideal match for the creation of the concept and now company – Global River Center.

Together this constellation brings high level of experience and professionalism in the African context and establishes a social economical corporation to reduce urbanisation and enhance democratisation and initiate inclusive economic growth in non-urban Africa.

What is a Global River Center, – and why are Kings and Government Officials so keen to have them making local Global River Centers?

CEO Elizabeth Boye for Global River Center Inc., has just signed a letter of intent with the Paramount Chief of Bompata in Ghana – who gives Global River Center Inc. the right to more than 26.000 square meters of land. Land there will be used to build the first Global River Center in Africa, – … and 200 Global River Centers are already planned to be developed in Africa.

Providing people with access to education, financing, educational development, national and international trading – as well as access to health services … as mentioned above, some of the key initiating elements or said as – DNA for sustainable improvement of a country and its people well being. That’s what a Global River Center is doing at a local level, as well as at international level.

Government official and Kings, – … they do easily see the value of a Global River Center.

Elizabeth Boye is renowned for initiating Responsible Business and Cross-Sector Partnerships for Growth professionals. She has more than 26 years of experience working in various Southern, Western and Eastern African as well as South Eastern Asian countries for an impressive range of governments, international corporations and development institutions.

The CEO of Bambwa Group – Michael Mathiesen, holds more than 30 years of international business experience, with focus on Information Technology, Telecom and eCommerce. He has been hands-on involved in more than 325 international investments in Europe, US, Canada, Russia, UAE, Taiwan, China and West Africa. And 2 of them becoming Unicorns.

Elizabeth Boye and Michael Mathiesen are now working together, promoting and developing more than 200 Global River Centers in Africa.

I had an interview with The Global River Centers – CEO Elizabeth Boye – just after she had signed the letter of intent with the Paramount Chief of Bompata in Ghana. An interview that gives you a profound understanding of why Elizabeth Boye has the ability, to open doors, that many people don’t think of – as existing or dare to use.

Enjoy the interview with the Global River Centers – CEO Elizabeth Boye  – where she tells about The Global River Center and why they will succeed as planned, – while she also is telling about her own personal life and the experiences, that paved her road to imagine – … a Global River Center is what is needed to ensure sustainable development –  seen in several development perspectives.

As the interviewer, without being to biased, what I discovered, when talking with and interviewing Elizabeth Boye, was a well trained intellect, combined with experience, integrity and passion for peoples well being, and that has never been a bad beginning – if you wants peoples interest and support for your projects.

Yours sincerely,

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com

NB. If you want to connect with the company – Global River Center – then use this link – to the Global River Centers main webside

Vi har simpelthen skaffet retspræsident Søren Axelsen en jagthund, der … ja, – der ikke agerer efter hensigten, men som er meget kærlig. Og nu behøver den et nyt hjem!

News and Reflections by MVmdcc.com

Retspræsident Søren Venø Axelsen, er en mand, som vi ved man kan stole på. Der har været orden i sagerne, i Københavns Byret, siden Søren Axelsen blev retspræsident for Byretten.

Hr. Søren Venø Axelsen, har faktisk gjort det så godt, at selv Hendes Majestæt Dronning Margrethe den 2. – har bemærket hans usædvanlige kvalifikationer.

Derfor blev Retspræsident Søren Venø Axelsen udnævnt til kommandør af Dannebrogordenen, ved sin audiens hos Hendes Majestæt Dronning Margrethe den 2., mandag den 2. november 2015.

Af Dannebrogordenens statutter fra 1. december 1693 fremgår det, at ordenen er en udmærkelse til dem, “som ved Dyd, tro Tieniste og mandige Bedrifter havde giort sig frem for andre, på berømmelig vis”.

Få dage senere, der bliver vi – MVmdcc.com – kontaktet af Hr. Søren Axelsens sekretær,  der spørger – om vi kan hjælpe hende i en prekær sag. En sag om mandige bedrifter. For som hun siger, – “Retspræsident Søren Venø Axelsen, skal i fremtiden deltage i flere mandige bedrifter”. Vi spørger selvfølgelig ind til hvilke bedrifter, hun forventer, at Hr. Søren Axelsen skal udvise en særlig grad af mandighed.

“Royale Jagter” – dem skal Hr. Søren Axelsen deltage i fremover. Der bliver mange af dem, og han har kun en kat med navnet Karnov, – og det er jo ikke ligefrem en jagthund, og det behøver Hr. Søren Axelsen fremover”.

Samtalen udvikler sig positivt, og vi lover at fremskaffe en smuk jagthund, der er særlig egnet til at deltage ved royale jagter, på en måde, der vækker opmærksomhed og beundring.

Det er ikke nogen let opgave for os, fordi, en jagthund bliver kun en god jaghund, hvis ejer og hund benytter en del træningstid sammen, for at udvikle et tillidforhold, som led i at have et stærkt samarbejde.

Efter flere måneders søgen, der finde vi en Squat Sitter.

En hunderace, der er kendt for at være kærlig, rolig og intelligent, samt med et stort jagtinstinkt  og alligevel lydig.

Vi kontakter en hundekennel med denne hunderace, og de fortæller, at de netop har en sådan hund, der er klar til salg.  Og, vi modtager så viste billede, som vi sender videre til Hr. Søren Axelsens sekretær. Og ikke mange minutter efter, så får vi grønt lys til at købe og aflevere hunden i Københavns Byret,- til sekretæren.

En stor tak for vores vellykkede assistance, det modtager vi også.

Så har vi intet hørt fra sekretæren, igennem næsten 5 år, men så ringer sekretæren pludselig igen, og spørger om hunden også egner sig til vinterjagt på rådyr i Sverige. “Ja, naturligvis”, svarer vi, for det er trods alt en jagthund af racen Squat Sitter, kendt for sit unikke jagtinstinkt.

Og i sidste uge, der tager retspræsident Søren Axelsen og den fine hund, så op til Nordsverige, hvor en royal jagt skal gennemføres.

… I  landet Sverige, fordi coronavirussen ikke har fået regeringen til at lukke Sverige ned, før den årlige royale rådyrjagt er gennemført.

Få dage senere, så ringer sekretæren igen og spørger, om hun lige må sende os et billede fra weekendens rådyrjagt i Sverige , mens vi taler sammen i telefonen. Vi modtager så viste billede…

Og vi må indrømme, at hunde ser ud til at være meget loyal over for sin racebeskrivelse, for den er jo kærlig, endda meget kærlig og rolig

Men, nu vil Hr. Søren Axelsen ikke have hunden med på jagt længere. Og, som sekretæren sagde, “enten bliver den aflivet eller også skal den hentes i Københavns Byret”. “Og det skal allerede være i dag, inden kl. 16.00”

Vi har ikke plads eller mulighed for at have en hund på kontoret.

Skulle du som læser, ønske en kærlig hund, der elsker at være ude i den friske luft, – … hvorfor så ikke køre omkring Københavns Byret, – og spørg så efter retspræsident Søren Axelsens sekretær, – så kan du blive den nye ejer og hjem for en kærlig hund. Vi har betalt for hunden, så hunden er helt gratis at hente.

Med venlig hilsen

MVmdcc.com

 

 

Danmark kan faktisk komme styrket ud af udfordringerne fra coronavirussen …hvis vi etablerer – The Nordic Super Model version 2.0

News and Reflections by MVmdcc.com

… endda sammen med de nordiske lande. Indebærende, at de nordiske lande, kan stå meget styrket og i et stærkt samarbejde, når coronavirussen ikke længere er en global udfordring.

Vi – De Nordiske Lande – eksporterer mere end dobbelt så meget til de 27 mio. mennesker, der bor i Norden, som vi gør til de fire mia. mennesker, der bor i Asien.

Der er adskillige “drivere” for, at Norden kan blive én af verdens mest integrerede regioner.

Vores kulturer og styreformer og samfundsopbygning , – ja i overvejende grad, også sprog, det er ikke så forskelligt. Indrømmet, Finlands sprog, er meget anderledes end de andre Nordiske landes sprogstamme. Men integrationen bliver også drevet frem af infrastruktur, som – broer og veje, et tæt sammenhængende energimarked og hyppige flyforbindelser.

Magasinet The Economist, har for nogle år siden betegnet de nordiske landes velfærdsstater som »The Nordic Super Model«.

…og, ikke uden grund. Ser man på hvorledes de nordiske lande, lige nu håndterer udfordringerne fra Coronasmitten, så ses løsningsvalg, der kun er mulige for lande med en stor og handlekraftig statskapacitet, med velfungerende hospitaler og et sundhedssystem, hvor alle borgere har gratis adgang. Endvidere et socialt sikringssystem, der gør, at selvom man mister sit arbejde og indtægter i perioder, så går ens liv ikke direkte mod livet som hjemløs, med mangel på mad og mange andre afledte helbredsudfordringer.

De nordiske lande viser lige nu, med deres begrænsede antal døde mennesker, fra coronasmitten, – hvor stor en betydning et stærkt sundhedssystem og en stærk velfærdmodel – har af betydning for den almene sundhedstilstand – hos alle borgere.

»The Nordic Super Model«  viser – at vores økonomiske model, har vist sig at være den mest robuste i et årti med store kriser, hvor uligheden sideløbende, har været stærkt stigende i USA, Storbritannien, Kina og mange andre lande.

Man ser nu, hvad ulighed har af betydning, når lande udfordres af coronasmitten og ikke har en velfungerende statsadministration til glæde for langt de fleste borgere.

USA, Storbritannien, Kina og Italien er stærkt udfordret af Coronasmitten, med mange døde mennesker.

Det er desværre de lande, med en ikke velfungerende velfærdsmodel – til glæde for de fleste borgere. Der ses nu skræmmende tydeligt, hvorledes menneskers liv og helbred, påvirkes negativt, når kritiske socioøkonomiske faktorer ikke søges løst på bedste vis – for alle borgere i et samfund. Eksempelvis boligstandard, uddannelsesniveau, indkomstniveau, adgang til lægebehandling og hospitaler etc.

Nedlukningen af Danmark som følge af coronasmitten, vores afdæmpningsstrategi, den har virket på bedste vis.

Antallet af indlagte med coronasmitte og antallet af døde, det er på indeværende tidspunkt, mindre, end hvad vi ser ved en klassisk og tilbagevende influenzaperiode i Danmark.

Men, – Danmark bløder økonomisk, når store dele af vort samfund er sat på pause. Vores afdæmpningsstrategi har virket, men patienten – Danmarks økonomi og fremtidige vækstgrundlag – skal helst ikke afgå ved døden.  Vores afdæmpningsstrategi skal i nærmeste fremtid erstattes af en udviklingsstrategi, – hvis ikke “Patienten Danmark” skal lide et økonomisk statskollaps, med massearbejdsløshed og talrige virksomhedskonkurser.

Noget må opgives for at bringe helheden videre. Og, det er bestemt ikke en behagelig udviklingssituation at skulle håndtere, som leder eller statsminister.

…det er ledelsespræmisser, der ofte kendes fra krigssituationer.

Eksempelvis undgår vi ikke tab af ældre menneskers liv. Det sker ved influenza. Det vil også ske ved 2. bølgen, for coronasmitten, når vi genåbner Danmark.

Vi lever i et globalt samfund, hvor mennesker igen vil besøge mange lande, indenfor en kort tidsperiode. Coronasmitten vil igen blive bragt internationalt rundt. Og, – det vil ramme det sårbare punkt i DK’s nuværende afdæmpningsstrategi, fordi alt for mange mennesker, der kunne være smittet uden alvorlige helbredsudfordringer, – de er ikke smittet.

Man skal på regeringsniveau, være villige til at foretage et strategisk faseskift, hvor den hidtidige bærende værdi, der har været – “vi redder ét menneskeliv for enhver pris” … ,- der skal som alternativ hertil, etableres et “system”, der evner … “early reacting and picking people with symptoms ” …på linje med Sydkoreas test-strategi.

Det kræver test-ressourcer og en afledt organisationskapacitet, – der endnu ikke er tilstede i Danmark.

Alternativet bliver en meget langsom genåbning af vort samfund, – over måske mere end et år. På linje med hvad flere engelske politikere har udtrykt de seneste dage. Det er meget vel en udviklingssituation, der vil tage livet af morgendagens vækstvirksomheder i Danmark, nemlig de små og mellemstore virksomheder.

Alternativet til vores afdæmpningsstrategi, nemlig en udviklingsstrategi, kunne overordnet beskrives som i nedenstående …

Det vil være interessant for vort land, OG de nordiske lande, at indlede et meget tættere erhvervssamarbejde i den nordiske region – idet den nuværende smittesituation, i mange ikke nordiske lande, sætter dem på pause i en lang periode.

Den nordiske region kan hurtigt komme videre erhvervsmæssigt, hvis vi samhandler meget mere, og dermed støtter os til hinanden erhvervsmæssigt.

Den tætte integration, de mange fælles regler, fri bevægelighed og god infrastruktur,- det er medvirkende årsager til, at det for nordiske virksomheder, er let at samhandle og “komme mere ind” på hinandens nordiske markeder.

Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark har i de seneste 10-12 år, været gennem hver deres dybe kriser, som er udsprunget af forskellige kritiske udviklingsforhold.

I Danmark var det – som i USA – boligboblen og finanskrisen, der bragte os i knæ i mange år. I Norge var det olieprisfaldet i 2014, som udløste krisen. Men, alle de nordiske landene er kommet stærkt igen.

I Norden, er både politikere og virksomheder dygtige, samt hurtige, til at træffe de vigtige beslutninger, foretage omstillinger og få vores lande på ret kurs igen.

Norden er tilsammen Danmarks største eksportmarked med over 200 mia. kr. i eksport årligt.

Norden er en af de mest integrerede økonomiske regioner i verden, og alle landene er med i EUs indre marked.

Eksporten af varer og tjenester til de nordiske- og baltiske lande, var i 2018 på mere end 225 mia. kroner. Hvorfor skulle det blive mindre, efter coronaskrisen er håndteret i de Nordiske Lande.

Et tæt samarbejde imellem de nordiske lande, – det vil stille den nordiske region meget stærkt erhvervsmæssigt, fremadrettet, – OGSÅ i en global konkurrence-sammenhæng – OGSÅ ved de afledte forhandlingssituationer.

Via nedenstående link, kan ses en artikel, der beskriver en 2-strenget udviklingsstrategi, der kan være en del af den udviklingsstrategi, der bringer Danmark hurtigt videre, hvor Danmark hurtigt genåbnes.

 – Link til artikelmere om 2-strenget udviklingsstrategi.

Trods udfordringer fra Coronavirussen,  ja, måske endnu mere præcist formuleret, som følge af de globale udfordringer fra Coronavirussen, – så står de nordiske lande med nogle helt unikke og ekstraordinære udviklingsmuligheder, som sjældent gentager sig flere gange i et århundred.

Om en længere årrække,- så vil det ærgre mange erhvervsfolk og politikere, når de ser tilbage på vores nuværende udfordringer, – hvis vi ikke har gjort os ovenstående overvejelser og benyttet disse udviklingsmuligheder optimalt.

Vi har pt. nogle helt unikke erhvervsudviklingsmuligheder, som ses meget sjældent. Unikke erhvervsmuligheder, som kun meget få lande, har mulighed for at benytte optimalt. De lande, det er de nordiske lande. Et samarbejde i Norden, der kan blive til – The Nordic Super Model version 2.0.

OG, – det vil de efterfølgende generationer i Norden, være glade for, at vores generationer iværksatte.

Med venlig hilsen

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com