Nanna Skov Høpfner blev løsladt onsdag den 9/6-2021, efter flere måneders varetægtsfængsling, men giver det anledning til, – at politiet, anklagemyndigheden og Københavns Byret, ser sig selv dybt i øjnene ?

Artikler med foto
Nanna Skov Høpfner foran Østre Landsret, den 9/6-2021, kort efter hendes løsladelse.

ONSDAG DEN 9/6-2021, DER BLEV NANNA SKOV HØPFNER LØSLADT – efter flere måneders varetægtsfængsling !

Når undertegnede genlæser The People Press’s tre artikler, alle skrevet før Nanna blev løsladt – onsdag den 9. juni 2021, – så tydeliggør disse tre artikler noget meget vigtigt, nemlig politiets manglende evne til at se sig selv i øjnene, og dermed stille sig selv det enkelte spørgsmål, – ER DER NOGET VI GJORDE FORKERT, som gør, at Men-In-Black demonstrationen lørdag den 9. januar 2021- gik så gruelig galt?

Her er de tre omtalte artikler:

ARTIKEL 1: Trist, at det skal være en civil politibetjent, der tør sige sandheden, om det gensidige ansvar – for lørdagens voldsomme demonstration på Københavns Rådhusplads!

https://thepeoplepress.com/…/trist-at-det-skal-vaere…/

ARTIKEL 2: Nanna Skov Høpfners fængselsstraf på 2 års fængsel, stiller alvorlig tvivl ved anklagemyndighedens efterlevelse af objektivitetsprincippet!

https://thepeoplepress.com/…/nanna-skov-hopfners…/

ARTIKEL 3: Spørgsmål ! … I straffesagen mod Nanna Skov Høpfner, forsøger senioranklager Henrik Plæhn, at manipulere Østre Landsret og dets dommere?

https://thepeoplepress.com/…/sporgsmal-i-straffesagen…/

SAMLET SET, når jeg læser genlæser disse tre artikler, så er det min oplevelse, – at hverken Politiet, Anklagemyndigheden, eller Københavns Byret – har evnen og viljen til at se sig selv i øjnene, som indledning til at spørge, – “gjorde vi det godt nok, er der noget vi skal lære, må vi tage et medansvar, – og måske endda give en undskyldning” … denne Lessons Learned evaluering, den synes – igennem mange år – ikke at være faldet ud til borgerens fordel og dermed borgerens retssikkerhed.

Med venlig hilsen

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com

Dommer Charlotte Meincke, ved Københavns Byret, – glemte at påpege, at politiet ikke må benytte overdreven magtanvendelse over for civile og ubevæbnede demonstrerende borgere i Danmark!

News and Reflections by MVmdcc.com

ANKLAGEREN KRÆVEDE EN 26 ÅRIG KVINDE, idømt 2 år og 8 måneders fængsel. Sådan gik det ikke i Københavns Byret den 25/5-2021. Kvinden blev derimod løsladt, efter tæt på 5 måneders varetægtfængsel, for at kaste to tomme dåser efter en gruppe politibetjente, ved en demonstration, lørdag den 9. januar 2021.

Kvindens forklaring, for at kaste de to dåser mod politiet, var deres fysisk voldsomme behandling af en demonstrant, hvor flere politifolk lå ovenpå demonstranten, der selvom demonstranten var presset ned mod jorden, så slog politiet forsat demonstranten med knipler. Det gjorde den 26 årige kvinde frustreret og vred, – så derfor kastede hun dåserne i magtesløshed over for politiets behandling af demonstranten.

Ved Københavns Byret, blev en ellers lang tid varetægtsfængslet ung kvinde, løsladt efter retsmødet den 25/5-2021.

Anklageren ønskede straffelovens paragraf 81d blev benyttet, som led i at fordoble straffen, så en samlet straf på 2 år og 8 måneders fængsel, kunne blive en realitet. Forsvarsadvokat Janus Malcolm Pedersen argumenterede hårdt tilbage mod anklagerens ønske, ved blandt andet at anføre, at Østre Landsret, netop havde ændret en dom, så paragraf 81d ikke blev set som gyldig i Københavns Byrets tidligere domsafsigelse.

Forsvarsadvokat Janus Malcolm Pedersen, oplevede anklagerens krav om brug af paragraf 81d, som nærmest juridisk arrogant, når hun nu ønskede, at Københavns Byret skulle hæve sig over Østre Landsrets seneste afgørelse, hvor de underkendte brugen af paragraf 81d, i forbindelse med gennemførte demonstrationer, hvor demonstranter har været anholdt.

Undervejs i Forsvarsadvokat Janus Malcolm Pedersens argumentation for, at straffesigtede kvinde, hverken ønskede vold eller grundlæggende have aggressioner over for politiet, men derimod ønskede at benytte sin ytringsfrihed, som led i at vise sin utilfredshed med epidemiloven og tvangsvaccineringer, så ville Forsvarsadvokaten Janus Malcolm Pedersen vise en reportagevideo i sin fulde længde, – … for anklageren, dommeren og de to domsmænd. En reportagevideo, der i sin indledning, viser den straffesigtedes holdninger, – i sammenhæng med politiets arbejde på Christiansborg Slotsplads, da der den 8/11-2021 – blev gennemført en demonstration.

Det er ovenstående reportagevideo, der blev vist i Københavns Byret, den 25/5-2021, i sin fulde længde.

Reportagevideo’en, har – MVmdcc.com – produceret. Og, det er dejligt at opleve, at vores arbejde benyttes på bedste positive vis, nemlig til sikring af borgerens ytringsfrihed, med respekt for FN’ s menneskerettighedserklæringer.

Det var i øvrigt et fint stykke forsvarsarbejde Janus Malcolm Pedersen leverede i Københavns Byret.

Særlig begejstret blev undertegnede, da Forsvarsadvokat Janus Malcolm Pedersen kritisk gennemgik vigtigheden af objektivitetsprincippet, som led i at værne om borgerens retssikkerhed.

En fornøjelse at opleve en forsvarsadvokat, der udfordrer anklagemyndighedens dårlige vane, – hvor de systematisk tilsidesætter objektivitetsprincippet, for at øge deres mulighed – for at “vinde” en straffesag.

Ved afgørelsen i Københavns Byret, hvor dommer Charlotte Meincke afviste at give fængsel i 2 år og 8 måneder, men derimod valgte at give 6 måneders fængsel – for at kaste to dåser efter en gruppe politibetjente, så kunne straffesigtede – efter snart 5 måneders varetægtsfængsling, forlade Vester Fængsel senere samme dag. Kvinden havde siddet varetægtsfængslet siden 11. februar 2021.

Hun blev efter dommen løsladt, med dommer Charlotte Meinckes afsluttende kommentar – “det er klart, at man ikke må smide ting på politiet”. Den 26-årige kvinde, var enig med dommeren og tydeligt lettet over dommen.

Dommer Charlotte Meincke, undlod desværre at påpege over for politiet, at overdreven magtanvendelse, ikke er acceptabel at benytte over for civile demonstrerende borgere i Danmark, trods politiets henvisning til begivenhederne i – og omkring Capital Hill i USA, da de blev udspurgt af forsvareren og anklageren.

Forklaringen er lige til:

… Kære Politifolk, danske demonstranter og epidemilovsmodstandere, de bærer ikke skudsikre veste, de har ikke automatvåben og de har heller ikke gået til skydetræning.

… De danske demonstrerende borgere, de har derimod gået tilstrækkelig i skole, til at se ytringsfrihed, demokrati og menneskerettigheder, som det bedste våben, til at sikre et velfærdssamfund, hvor mennesker sameksisterer i ro og fred med hinanden, med en væsentlig grad af gensidig respekt, trods meningsforskelle. Det kunne politiet måske øve sig mere på at huske, frem for at øve sig i, at slå med knipler, på deres medborgere, steder på kroppen, hvor det er lovligt. Det er forsat lovligt, at tænke sig om i dette land. Det skulle politiet ligeledes øve sig på, at huske og efterleve i deres arbejde.

MVmdcc.com takker derfor Forsvarsadvokat Janus Malcolm Pedersen, for at benytte vores reportagevideo, ved sit forsvar af tidligere sigtede kvinde.

Det gør undertegnede – af en helt særlig grund, idet undertegnede for flere år siden, grundigt overvejede, hvorfor MVmdcc.com var en virksomhed, der skulle etableres, trods de erkendte og accepterede usikre indtjeningsmuligheder.

MVmdcc.com blev etableret med udgangspunkt i følgende raison d’être (betyder: grunden til vi eksisterer), som kan læses via dette link: https://mvmdcc.com/why-news-and-reflections-exists/

Derfor – Mvmdcc.com’s bedste og varmeste hilsner til de danske frihedskæmpere – der står fast på deres ytringsfrihed. Danske moderne frihedskæmpere, der ligeledes står fast på, – at deres menneskerettigheder skal respekteres.

Det har været en fornøjelse, for undertegnede, at lære dem at kende, som passionerede mennesker, der gør det tydeligt for mig, hvorfor Danmark forsat er et velfærdsland, vi også i internationale sammenhænge, kan være stolte af.

Vi har igen vist, at når vi står sammen, så kan vi skabe forandring og grundlag for en ekstraordinær udvikling i vort land.

Andelsbevægelsen var basis for en ekstraordinær udvikling indtraf i Danmark.

De nuværende frihedsbevægelser og bæredygtighedsvaretagende bevægelser, – viser Danmark forsat besidder et DNA – fra andelsbevægelsernes tid og etablering. En tidsperiode, der var indledningen til moderniseringen, af mange områder af Danmark.

Endnu en modernisering af Danmark er undervejs, i mange sammenhænge, men vores frihed og krav om respekt, for vores menneskerettigheder, det lader danskerne ikke modernisere. Og, det skal vi være stolte af!

Med venlig hilsen

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com

Nanna Skov Høpfners fængselsstraf på 2 års fængsel, stiller alvorlig tvivl ved anklagemyndighedens efterlevelse af objektivitetsprincippet!

Artikler med video, News and Reflections by MVmdcc.com, Reportage- og dokumentarfilm

Det er MVmdcc.com’s oplevelse, at politiet og anklagemyndigheden udelader væsentlige oplysninger, om hændelsessammenhænge, der meget vel kunne havde frikendt Nanna Skov Høpfner.

I sammenhæng med Nanna Skov Høpfner’s (Nanna Fri’s) dom på 2 års fængsel, der vil MVmdcc.com, gerne supplere med en række oplysninger og iagttagelser, fra demonstrationen på Københavns Rådhusplads, lørdag den 9. januar 2021.

….

Lørdag den 9. januar 2021, der filmede undertegnede chefredaktør store dele af demonstrationen. Det gjorde jeg fordi, jeg var blevet kontaktet af flere private personer, der ønskede dokumentation for nogle af hændelsesrækkerne, der fører til konflikteskalering mellem demonstranter og politi.

Derfor ankom jeg noget tidligere end demonstrationen begyndte, for at se, hvorledes politiet placerede sig mandskabsmæssigt – og hvor de placerede deres større politikøretøjer.

Allerede inden demonstrationen begyndte, bemærkede jeg, at politiet aflukkede Strøget ca. 100 meter væk fra indgangen til Strøget, ved Københavns Rådhusplads.

Det ville jo i praksis komme til at betyde, at når demonstrationen bevægede sig ned af Strøget, så ville den blive presset tilbage på Rådhuspladsen. En udviklingssituation, der kun kunne betyde, at politiet ville presse demonstranter på Strøget, fra den ene ende, mens bagvedkommende demonstranter, ville presse demonstranter fremad, som nu samtidigt søges presset tilbage af politiet.

Politiets arbejde omkring demonstrationen, virkede derfor ikke helt gennemtænkt.

Umiddelbart, starten til en stress og konflikteskalering, som senere viste sig ved, at demonstrationen meget hurtigt udviklede sig voldeligt, – da demonstranterne først blev presset tilbage væk fra Strøget.

Netop ovenomtalte lidt barske realiteter, kan læsere af denne artikel, selv konstatere rigtigheden af, via nedenstående link til en artikel – med en reportagevideo – fra omtalte lørdags demonstration.

Præmissen, som sigtelsen af Nanna Skov Høpfner baserer sig på, det er, at hun ved sin tale, har været stærkt foranledigende til konflikteskaleringen – lørdag den 9. januar 2021.

I en modereret videnskabsmetodisk optik, der skal man jo indledningsvis, først udfordre sin valgte præmis, og kan præmissen – så at sige – overleve denne faglige udfordring, så skal man efterfølgende til at underbygge med dokumentation (empiri og teori), at ens præmis også gælder for den særlige situation, man analyserer (lørdag de 9 . januar 2021 ). Dette førend ens præmis gøres til et grundlag, der kan forklare en hændelsesrække / udviklingsforløb. Altså at Nanna, er helt afgørende for, at en konflikteskalering sker lørdag den 9. januar 2021, – … for så skal hun jo dømmes.

Det interessante er, hvis vi starter med at udfordre præmissen om, at Nanna er den afgørende årsag til, at romerlys tændes, kanonslag kastes, konflikter mellem politi og demonstranter eskalerer, – så skal man blot stille sig det ene enkelte spørgsmål, – … har der tidligere været MIB demonstrationer, hvor Nanna ikke har medvirket, – og, hvor MIB demonstrationer, har været med romerlys, kanonslag, konflikter mellem politi og demonstranter?

Svaret er entydigt, – JA, det har der været, stort set hver eneste gang, en MIB demonstration er gennemført.

Så, Nanna, kan derfor ikke være eneansvarlig – for den voldsomme demonstration – lørdag den 9. januar 2021.

Så, med opmærksomhed på netop ovenstående delkonklusion, så må man jo søge efter andre forklarende årsager til, at demonstrationen blev så voldsom, lørdag den 9. januar 2021.

Allerede nu, har vi jo konstateret – at Nanna har ikke det fulde ansvar, – måske endda overhovedet ikke har et ansvar.

En god videnskabelig undersøgelsespraksis, er derefter ofte, at se på udviklingsforløbet tidslinjemæssigt og ligeledes se på de udviklingsdynamiker, der opstår på forskellige tidspunkter af … aftenen – lørdag den 9. januar 2021

Faktum er, – når man ser ovenomtalte artikel med videoen igennem, som dette video-link viser hen til – Link til reportagevideo

…så vil man i denne video se, – at konflikteskaleringen først ses efter demonstranterne har været presset samme – på et lille område af Strøget – og derpå presses helt tilbage til Rådhuspladsen af politiet.

En planlægningsmæssig fejlplacering af politiets biler, midtvejs nede af Strøget, synes at være stærkt betingende for konflikteskaleringen mellem politi og demonstranter opstår. En sådan planlægningsmæssig fejl, fra politiets side af, det skal Nanna jo ikke dømmes for.

Efter demonstranterne var presset tilbage fra Strøget, – så demonstranterne igen befinder sig på Københavns Rådhusplads, så ses det på flere videooptagelser, fra området omkring Rådhuspladsen, – at spontane angreb, gennemført af mindre politigrupper – bestående af 3-4 politifolk, – de er angribende enkeltpersoner og 2-3 persons civile grupper. Angreb fra politiet, gennemført for at få spredt de civile demonstranter, samt stresse dem og gerne få dem til at flygte.

Har man kendskab til militær-strategi og militær-håndtering af guerilla angreb, så opstår et helt nyt billede af hændelsesforløbet, fra det tidspunkt, hvor demonstranterne går ned af det aflukkede Strøg.

Begrebet – Operational Center of Gravity – … er det geografiske område, ved et militært angreb mod eksempelvis guerillakrigere, hvor man presser dem tilbage, vinder momentum, skaber frygt og panik, så “modstandsgruppen” mister overblik og egen plan for fremdrift. Det var præcis, hvad politiet gennemførte mod demonstranterne, da de var nået midtvejs ned af Strøget.

Ser vi lidt mere på militær-strategi og håndtering af eksempelvis guerilla modstand, så opstår endnu en vigtig pointe.

Når man nu er undervejs med at jage fjenden / demonstranterne på flugt, så opstår næste vigtige operationelle moment, nemlig at sprede fjenden, så fjende ikke kan samle sig og genvinde sin styrke til et fornyet angreb mod … politiet. Derfor benyttes – Small Unit Actions – hvor man vedvarende angriber modstanderne, som led i at jage dem yderligere på flugt. Det er normalt på dette tidspunkt, i en ren militær konfliktsammenhæng, af fjendens tabstal virkelig vokser.

Brugen af – small unit actions – mod civile demonstranter, det var præcis hvad politiet gjorde, over for det stigende antal demonstranter på Rådhuspladsen, da demonstranterne var presset tilbage fra Strøget – og nu er løbende tilbage og væk fra Rådhuspladsen.

Meget tyder således på, at der over for civile demonstranter, der er modstandere af epidemiloven mm,- der har disse civile demonstranter – modtaget en militær-strategisk behandling af politiet.

….en militær-strategisk behandling og arbejdsplan af politiet, der meget sigende kunne oppebære arbejdsnavnet – Operation Bøllebank – … af demonstranter, så de får respekt for politiet, bliver hjemme og i øvrigt, opgiver deres modstand over for statens corona-tiltag. Indebærende, at ytringfrihed, det er der også en grænse for i Danmark. Altså en behandling af demonstranter, der giver triste remisenser til TIBET-sagen, hvor politiet hindrede danske demonstranter i at vise deres modvilje med Tibetanske flag, da Kina’s statsleder besøgte Danmark i 2012.

Med opmærksomhed på ovenstående oplysninger, så mangler sagen mod Nanna, at blive undersøgt grundigt, med opmærksomhed på objektivitetprincippet.

Anklagemyndigheden, har været alt for ivrig, for at finde forklaringer på, hvorfor Nanna skulle dømmes – og ikke i samme omfang – undersøgt, hvorfor hun kunne frikendes.

I øvrig – at MIB i Danmark skulle gentage hændelsesforløbet omkring Capitol Hill i USA, det er en yderst spekulativ argumentation fra anklageren. Særlig fordi, en straffesag, skal omhandle, hvad der kan skabes dokumentation for … og dermed ikke hvad, der muligvis kan skabes dokumentation for.

Måden Nannas straffesag er håndteret på, i Københavns Byret, vidner om en skræmmende grad af inkompetence. Såvel gældende for anklager, forsvarer og dommer. Ikke en eneste af de juridiske fagpersoner, har ved brug af juridisk videnskabelig metode, fået adskilt snot og snak (sorry to say) fra valide og relevante fakta, der tydeligt og med evidensbaseret dokumentation – kan forklare – hvorfor Nanna er skyldig i konflikteskaleringen på Københavns Rådhusplads, og derfor skal dømmes og dermed modtage en straf.

Nu har jeg flere gange fulgt retssager i Københavns Byret. Det faglige niveau, som mange alvorlige sager behandles med, af det juridisk arbejdende personale, det er under al kritik.

Med venlig hilsen,

Marcus Vigilius Brendstrup

– CEO for MVmdcc.com

– Chefredaktør for ThePeoplePress.com

NB.

– Via dette link, kan der læses mere om Objektivitetsprincippet og dets sammenhæng med menneskerettigheder.

Hvem er de mest voldsparate?

News and Reflections by MVmdcc.com, Reportage- og dokumentarfilm

Men in Black med romerlys eller Men in Black med blå blink!

Hvem er de mest voldsparate? Et usædvanligt spørgsmål, set i konteksten mellem politi og demonstranter, men døm alligevel selv ud fra ovenstående reportage, der er filmet lørdag den 9. januar 2021 på Københavns Rådhusplads.

Muligvis er demokratiet mere udfordret af de rigtige holdninger, end af demokratisk åbenhed, over for nye holdninger og anderledes tænkende mennesker.

Med venlig hilsen
Marcus Vigilius Brendstrup
CEO for MVmdcc.com / ThePeoplePress.Com

Impact Communication as done by MVmdcc.com

Artikler med foto

 “I” as in Investigate:

Be detective. Take time to uncover and review all of the facts, before developing your strategy. Use these facts to develop not only your plan but also your objectives. By creating objectives from the outset, you’ll ensure that you have clear and meaningful goals by which to develop and measure your communication.

“M” as in Medium:

Be a designer. Determine which medium ( or media) is best in order to deliver the most effective communication campaign. Whether print, live or digital, it’s critical to connect these which best fit your company’s objectives, culture, demographics and timelines to get the right mix for your company.

“P” as in Planning:

Be a project manager. Create a comprehensive, coordinated and collaborative approach to planning and running your communication campaign. Being clear about what needs to be done by whom and by when, you’ll ensure that all the timelines and objectives are met.

“A” as in Allies:

Be a campaigner. Bring together and work with the right colleagues so that your campaign is run smoothly. Understand who are the “right” allies to best deliver on your objectives, and work with them in an effective and focused manner.

“C” as in Content:

Be a writer. Create messages which “stick and hooks”, meaning they will encourage your audience to take time to read, think and behave differently. Create content that’s valuable, relevant and consistent, and segmented if needed.

“T” as in Testing:

Be a tester. Collect data which can demonstrate the effectiveness of your communications campaign, and thus the ROI for your business. Use data throughout the campaign to adjust or update to drive results.

A Freedom Speech, can also come from Denmark!

Reportage- og dokumentarfilm

A Freedom Speech, given this weekend – just next to our parlament in Copenhagen-Denmark. And even so, ignored by most of the national media in Denmark.

Ignored, not because the speech was violating any laws or human rights.

In fact, the freedoms speech given this weekend in Copenhagen, did remind the Danish citizens about their fundamental rights and values in a well functioning democracy.

It is sad, that this vital information, is ignored by the national media.

It doesn’t serve a democratic country image, in the way, we want to portray Denmark in the international community.

So, we at MVmdcc.com donated an International Press Release video.

The one you can see below …

Yours Sincerely

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for Mvmdcc.com

Grupper af yngre mennesker på Christiansborg Slotsplads, siger nej til epidemiloven og dens udvidelse!

News and Reflections by MVmdcc.com, Reportage- og dokumentarfilm

De gør i ordets bogstavligste forstand modstand, som led i at sige – Nej Tak – til epidemiloven.

Nedenstående – er en videoreportage fra Christiansborg Slotsplads, filmet den 8/11-2020, der viser en gruppe unge menneskerettigheds-forekæmpende mennesker, der gør modstand over for yderligere tilføjelser til den ellers fornyelige opdaterede epidemilov.

Trods de voldsomme billeder, så optrådte de unge mennesker og politiet, med et fælles ønske , – nemlig at opretholde orden og respekt for borgerrettigheder.

… hvis epidemiloven ikke er noget for dig, – så er der en alternativ løsning på Christiansborg Slotsplads, der er værd at besøge – frem til og med – fredag den 13. Nov. 2020.

Med venlig hilsen

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com

Selvom vi er hjemløse, så kan vi godt opføre os ordentligt, når vi bliver behandlet ordentligt!

News and Reflections by MVmdcc.com

VIP’s kommer i alle former og farver.

Brynjar, – herren på billedet, – han er tidligere hjemløs.

Indrømmet, det er mange år siden, for kommunen bistod ham i at finde og have en fast bolig i 2004.

Ikke desto mindre, så kan man som hjemløs alligevel havde erfaring som VIP.

Måske ikke som VIP, i den royale forstand, hvor man bliver inviteret til nytårskur og taffel hos dronningen, i sammenhæng med indgangen til det nye år, men, der er faktisk andre dronninger i Danmark, der inviterer til fest, endda med fri bar.

VIP behandling, – … det kan således opleves ved, at andre finder en værd at passe på, værd at drage omsorg for, værd at invitere til koncerter med kendte musikere eller værdig til at have kreditværdighed kl. 2 om natten, når man banker på – ikke i den lokale bank – men derimod hos en kendt dansk sanger, for at låne penge til mad og andre fornødenheder. Endda et lån, der ikke ønskes tilbagebetalt.

Jeg mødte Brynjar ved de hjemløses dag, lørdag den 17. oktober 2020 på Københavns Rådhusplads.

Brynjar fortalte, at han havde levet mere end 30 år på gaden. Sovet, hvor der var læ for vind og vejr, men dog ikke de sidste mange år. Der har han som sagt haft sin egen lejlighed.

Ikke desto mindre, så er fællesskabet mellem hjemløse, noget han savnede. Det at tilhøre og være en del af en gruppe, hvor man passer på hinanden og er noget særligt for hinanden, – … jo, det er bestemt vigtigt for Brynjar.

Det undrede mig, at netop et fællesskab, iblandt hjemløse, det var, hvad han virkelig savnede. Jeg spurgte derfor Brynjar, om hans egen opvækst og det at komme fra et mindre lokalsamfund på Island, var den gruppefølelse han savnede. Sådan forholdt det sig bare ikke for Brynjar, for som sagde, – “jeg er vokset op, tæt på bjerge, isklædte bjergtoppe og en enkelt varm kilde, – og det var sgu ikke særlig spændende”.

Nu er Brynjar ikke en mand, der opholder sig længe ved livets små detaljer, så pludselig var vi tidsmæssigt i København, hvor han kunne fortælle, at han havde stillet op to gange som borgmester for København. Første gang, der fik han én stemme, og anden gang, 10 stemmer.

Jeg ville alligevel gerne høre lidt mere om livet som hjemløs, og hvordan man klarer sig, hvis man er løbet tør for penge og venners hjælp, fordi alle ens venner også er hjemløse og muligvis også er løbet tør for penge.

Hans svar kom en del bag på mig, for, som grebet ud af den tomme luft, siger Brynjar, – ” Anne Linnet har hjulpet os flere gange”.

Jeg følger op på Brynjars svar, – “mener du sangeren Anne Linnet, der er kendt i hele Danmark”, – …”JA”, svarer Brynjar, med et svagt smil i mundvigen.

Indrømmet, – Brynjars svar kom noget bag på mig, og i mit stille sind, måtte jeg jo så erkende, at jeg i dette øjeblik af vores samtale, var støt på mine egne fordomme, fordi, hjemløse ses af kendte … og inviteres til koncert af kendte.

… Og, Brynjar forsatte,- “når jeg og min gode ven, Verner, var på røven, så gik vi hele vejen ud til Anne Linnets hus, bankede på, og så kom hun ud og sludrede lidt med os, og gav os så 100 kr og nogen gange 200 kr”.

… “ja, vi har faktisk også været inviteret til hendes koncerter, som VIP gæster”, forsatte Brynjar.

Hvordan gjorde I det muligt for jer selv, – “ja, en af gangene, hvor vi var gået hele vejen ud til hende om aftenen, og fået et par hundred kroner, så spurgte hun, om vi ville til hendes koncert, og det ville vi gerne, og så sagde hun, jeg skriver 30 gæster på, med jeres to navne øverst på listen, så kan I invitere jeres venner med”.

…”så, jeg inviterede 30 venner med til Anne Linnets koncert. Og da vi kom til koncerten, så stod vi 30 hjemløse i den korte VIP kø – og da udsmideren så os, så sagde han, hvad fanden vil I her, og jeg sagde så, du kan bare kigge under Verner og Brynjar, og så i øvrigt tale ordentligt til os og så lukke os ind”.

Så stod Brynjar og grinte lidt,- og forsatte så, – “og ham udsmideren, kiggede så VIP gæstelisten igennem, og kiggede så op, – det var fandens, der står sgu Verner og Brynjar med 30 gæster. Og I har sgu også fri bar. Så ind med jer, – og jeg vil fandemer ikke have noget ballade med jer”.

“Brynjar”, – sagde jeg så lidt stille, som start til et sidste spørgsmål, – “hvor roligt gik det så for jer”. Og Brynjar kiggede så lidt underfundigt på mig, og svarede så, – “det gik fint, fordi, selvom vi er hjemløse, så kan vi godt opføre os ordentligt, når vi bliver behandlet ordentligt”.

… Brynjar fortalte mig også, at han var meget glad for foråret, for så var det nemlig ikke længere så koldt om natten, for de hjemløse, når de skulle sove ude. Så hvorfor ikke slutte denne artikel af med Anne Linnets nummer – Forårsdag.

Når jeg nu sidder og tænker hele Brynjars og min samtale igennem, og også tænker på de efterfølgende samtaler, som jeg havde med andre nuværende hjemløse, på de hjemløses dag, lørdag den 17. oktober 2020, – så indfangede Brynjar noget meget vigtigt, der ikke blot gælder for hjemløse, men også gælder for alle andre mennesker, nemlig, – “selvom vi er hjemløse, så kan vi godt opføre os ordentligt, når vi bliver behandlet ordentligt”.

Det oplever jeg bestemt, er værd at huske på, i mange af livets sammenhænge, hvis et samfund skal fungere til alles bedste, på fredelig vis, og med respekt for det enkelte individ.

Med venlig hilsen

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com

NB. Det skal for en god ordens skyld nævnes, at billedet af Anne Linnet – midtvejs i artiklen – det er fotograferet af fotograf Les Kaner.

Kære Statsminister Mette Frederiksen, vi vil gerne hjælpe dig med at hverve unge mennesker til forsvaret, baseret på et sandfærdigt grundlag.

Artikler med foto, News and Reflections by MVmdcc.com

… det syntes vi, at Danmark’s forældre og Statsminister Mette Frederiksen fortjener.

Kære Mette Frederiksen.

Du skriver i dag følgende, på din Facebook side, som supplement til ovenstående billede.
  • Vores frihed kan ikke tages for givet. Trygheden kan blive udfordret på et splitsekund.
  • Jeg er glad for og stolt af i dag, at se den indsats, vores soldater sammen med deres NATO-kollegaer yder. De er med til at sikre fred og tryghed – ikke bare i Baltikum. Men i hele Europa.
  • Vores fælles tilstedeværelse er et vigtigt signal. Først og fremmest til Rusland. Men selvfølgelig også til vores allierede. Om at Danmark, i en stadig mere uforudsigelig verden, står fast på det stærke samarbejde og sammenhold i NATO.
  • Derfor var det også en fornøjelse at have en nyhed med til de udsendte. Nemlig, at regeringen ønsker at genudsende bidraget til NATOs fremskudte tilstedeværelse frem mod 2024, så Danmark fortsat kan bidrage til NATO-missionen i Baltikum og værne om vores fælles sikkerhed.
  • Tusind tak for jeres store indsats.

Og efter disse heroiske linjer, så ser man så flere billeder, hvor jeg som redaktør, tænkte, – her gemmer sig en helt fantastisk mulighed.

…  ved du hvad Mette Frederiksen, da jeg genlæste ovenstående heroiske linjer, så tænkte jeg, – “det er simpelhen en fantastisk hvervekampagne, til morgendagens soldater i det danske forsvar, – så hvorfor ikke vise aspirerende soldater, og deres forældre, hvad de går glip af, hvis ikke de lader deres datter eller søn, blive en del af det danske forsvar”.

Så, – MVmdcc.com vil gerne hjælpe dig med at vise et sandfærdigt billede af de spændende oplevelser, som døtre og sønner, samt deres mødre og fædre har i vente, når de bliver en del af Forsvaret og måske sendes ud i NATO operationer.

Så, – her nogle billedeforslag, til en hvervekampagne, der viser et sandfærdigt billede af …

Kære Mette. Sådan ser en rigtig levende helt ud, der kæmper for demokrati, menneskerettigheder, ytringsfrihed og naturligvis – FRED.

Kære Mette Frederiksen, – sådan ser en Fars ansigt ud, når han lige har fundet sin datter død iblandt murbrokkerne, fra eget hjem, efter et granatangreb.

Og kære Mette Frederiksen, – sådan ser et barns ansigt ud, når et barn igennem en kortere periode, har oplevet krig og mangel på mad og drikke. Indrømmet, barnet er ikke særlig fotogen.

Mette, – der er du altså meget mere fotogen. Hvis dine børn er lige så fotogene, kan vi så eventuelt låne et af dem, til en billedserie, der skal hverve glade unge mennesker, til at blive kommende danske soldater. Det er måske noget, som vi lige skal tale lidt mere om.

Og, – kære Mette Frederiksen, her er et billede af en rigtig helt, som ligger helt stille, og er meget savnet af sin Mor og Far.

Og så kommer afslutningsbilledet, hvor jeg syntes du ser helt fantastisk ud …skarpt blik, realitetssans, massere af oplevelser fra krigen, overser ingen detaljer …BUM …bedre bliver det ikke!

… og så tænkte jeg, en afslutningstekst, som denne – “Få fred i verden, få fred for dine børn, send dem ind i min verden, og gør Danmarks forsvar – til dit forsvar”.

Mette Frederiksen, – du kan lige skrive til os, hvis der er noget, som vi har overset eller har underkommunikeret.

Med venlig hilsen

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com

NB1. Her et link til din facebook side, hvis du ikke kan finde linket mellem de vigtige dokumenter og hemmelige passwords – på din computer.

NB2. Vi har bevidst udeladt billeder af danske krigsveteraner, der mangler ben eller arme. Der er jo ingen grund til at male fanden på væggen, det har vi jo russerne til.