FREDENS HAVN, – er meget mere end et sted for hjemløse.

Det er et bæredygtighedsprojekt, som Esben Banke har udtænkt og udviklet igennem en lang årrække.

Et særlig bæredygtighedsprojekt, som rummer såvel; både, mennesker, dyr og natur.

Fredens Havn, er reelt en bæredygtighedsskole, der integrerer mennesker og natur med hinanden, på bedste bæredygtige vis.

Hermed introduktionen til, hvad der reelt er, Esben’s bæredygtighedsskole og baggrunden for denne skoles eksistens.

Med venlig hilsen

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com

NB. Hvis du vil læse mere om Fredens Havn og dens daglige aktiviteter, så er det muligt via dette link: https://fredens-havn.dk/

Nanna Skov Høpfners fængselsstraf på 2 års fængsel, stiller alvorlig tvivl ved anklagemyndighedens efterlevelse af objektivitetsprincippet!

Det er MVmdcc.com’s oplevelse, at politiet og anklagemyndigheden udelader væsentlige oplysninger, om hændelsessammenhænge, der meget vel kunne havde frikendt Nanna Skov Høpfner.

I sammenhæng med Nanna Skov Høpfner’s (Nanna Fri’s) dom på 2 års fængsel, der vil MVmdcc.com, gerne supplere med en række oplysninger og iagttagelser, fra demonstrationen på Københavns Rådhusplads, lørdag den 9. januar 2021.

….

Lørdag den 9. januar 2021, der filmede undertegnede chefredaktør store dele af demonstrationen. Det gjorde jeg fordi, jeg var blevet kontaktet af flere private personer, der ønskede dokumentation for nogle af hændelsesrækkerne, der fører til konflikteskalering mellem demonstranter og politi.

Derfor ankom jeg noget tidligere end demonstrationen begyndte, for at se, hvorledes politiet placerede sig mandskabsmæssigt – og hvor de placerede deres større politikøretøjer.

Allerede inden demonstrationen begyndte, bemærkede jeg, at politiet aflukkede Strøget ca. 100 meter væk fra indgangen til Strøget, ved Københavns Rådhusplads.

Det ville jo i praksis komme til at betyde, at når demonstrationen bevægede sig ned af Strøget, så ville den blive presset tilbage på Rådhuspladsen. En udviklingssituation, der kun kunne betyde, at politiet ville presse demonstranter på Strøget, fra den ene ende, mens bagvedkommende demonstranter, ville presse demonstranter fremad, som nu samtidigt søges presset tilbage af politiet.

Politiets arbejde omkring demonstrationen, virkede derfor ikke helt gennemtænkt.

Umiddelbart, starten til en stress og konflikteskalering, som senere viste sig ved, at demonstrationen meget hurtigt udviklede sig voldeligt, – da demonstranterne først blev presset tilbage væk fra Strøget.

Netop ovenomtalte lidt barske realiteter, kan læsere af denne artikel, selv konstatere rigtigheden af, via nedenstående link til en artikel – med en reportagevideo – fra omtalte lørdags demonstration.

Præmissen, som sigtelsen af Nanna Skov Høpfner baserer sig på, det er, at hun ved sin tale, har været stærkt foranledigende til konflikteskaleringen – lørdag den 9. januar 2021.

I en modereret videnskabsmetodisk optik, der skal man jo indledningsvis, først udfordre sin valgte præmis, og kan præmissen – så at sige – overleve denne faglige udfordring, så skal man efterfølgende til at underbygge med dokumentation (empiri og teori), at ens præmis også gælder for den særlige situation, man analyserer (lørdag de 9 . januar 2021 ). Dette førend ens præmis gøres til et grundlag, der kan forklare en hændelsesrække / udviklingsforløb. Altså at Nanna, er helt afgørende for, at en konflikteskalering sker lørdag den 9. januar 2021, – … for så skal hun jo dømmes.

Det interessante er, hvis vi starter med at udfordre præmissen om, at Nanna er den afgørende årsag til, at romerlys tændes, kanonslag kastes, konflikter mellem politi og demonstranter eskalerer, – så skal man blot stille sig det ene enkelte spørgsmål, – … har der tidligere været MIB demonstrationer, hvor Nanna ikke har medvirket, – og, hvor MIB demonstrationer, har været med romerlys, kanonslag, konflikter mellem politi og demonstranter?

Svaret er entydigt, – JA, det har der været, stort set hver eneste gang, en MIB demonstration er gennemført.

Så, Nanna, kan derfor ikke være eneansvarlig – for den voldsomme demonstration – lørdag den 9. januar 2021.

Så, med opmærksomhed på netop ovenstående delkonklusion, så må man jo søge efter andre forklarende årsager til, at demonstrationen blev så voldsom, lørdag den 9. januar 2021.

Allerede nu, har vi jo konstateret – at Nanna har ikke det fulde ansvar, – måske endda overhovedet ikke har et ansvar.

En god videnskabelig undersøgelsespraksis, er derefter ofte, at se på udviklingsforløbet tidslinjemæssigt og ligeledes se på de udviklingsdynamiker, der opstår på forskellige tidspunkter af … aftenen – lørdag den 9. januar 2021

Faktum er, – når man ser ovenomtalte artikel med videoen igennem, som dette video-link viser hen til – Link til reportagevideo

…så vil man i denne video se, – at konflikteskaleringen først ses efter demonstranterne har været presset samme – på et lille område af Strøget – og derpå presses helt tilbage til Rådhuspladsen af politiet.

En planlægningsmæssig fejlplacering af politiets biler, midtvejs nede af Strøget, synes at være stærkt betingende for konflikteskaleringen mellem politi og demonstranter opstår. En sådan planlægningsmæssig fejl, fra politiets side af, det skal Nanna jo ikke dømmes for.

Efter demonstranterne var presset tilbage fra Strøget, – så demonstranterne igen befinder sig på Københavns Rådhusplads, så ses det på flere videooptagelser, fra området omkring Rådhuspladsen, – at spontane angreb, gennemført af mindre politigrupper – bestående af 3-4 politifolk, – de er angribende enkeltpersoner og 2-3 persons civile grupper. Angreb fra politiet, gennemført for at få spredt de civile demonstranter, samt stresse dem og gerne få dem til at flygte.

Har man kendskab til militær-strategi og militær-håndtering af guerilla angreb, så opstår et helt nyt billede af hændelsesforløbet, fra det tidspunkt, hvor demonstranterne går ned af det aflukkede Strøg.

Begrebet – Operational Center of Gravity – … er det geografiske område, ved et militært angreb mod eksempelvis guerillakrigere, hvor man presser dem tilbage, vinder momentum, skaber frygt og panik, så “modstandsgruppen” mister overblik og egen plan for fremdrift. Det var præcis, hvad politiet gennemførte mod demonstranterne, da de var nået midtvejs ned af Strøget.

Ser vi lidt mere på militær-strategi og håndtering af eksempelvis guerilla modstand, så opstår endnu en vigtig pointe.

Når man nu er undervejs med at jage fjenden / demonstranterne på flugt, så opstår næste vigtige operationelle moment, nemlig at sprede fjenden, så fjende ikke kan samle sig og genvinde sin styrke til et fornyet angreb mod … politiet. Derfor benyttes – Small Unit Actions – hvor man vedvarende angriber modstanderne, som led i at jage dem yderligere på flugt. Det er normalt på dette tidspunkt, i en ren militær konfliktsammenhæng, af fjendens tabstal virkelig vokser.

Brugen af – small unit actions – mod civile demonstranter, det var præcis hvad politiet gjorde, over for det stigende antal demonstranter på Rådhuspladsen, da demonstranterne var presset tilbage fra Strøget – og nu er løbende tilbage og væk fra Rådhuspladsen.

Meget tyder således på, at der over for civile demonstranter, der er modstandere af epidemiloven mm,- der har disse civile demonstranter – modtaget en militær-strategisk behandling af politiet.

….en militær-strategisk behandling og arbejdsplan af politiet, der meget sigende kunne oppebære arbejdsnavnet – Operation Bøllebank – … af demonstranter, så de får respekt for politiet, bliver hjemme og i øvrigt, opgiver deres modstand over for statens corona-tiltag. Indebærende, at ytringfrihed, det er der også en grænse for i Danmark. Altså en behandling af demonstranter, der giver triste remisenser til TIBET-sagen, hvor politiet hindrede danske demonstranter i at vise deres modvilje med Tibetanske flag, da Kina’s statsleder besøgte Danmark i 2012.

Med opmærksomhed på ovenstående oplysninger, så mangler sagen mod Nanna, at blive undersøgt grundigt, med opmærksomhed på objektivitetprincippet.

Anklagemyndigheden, har været alt for ivrig, for at finde forklaringer på, hvorfor Nanna skulle dømmes – og ikke i samme omfang – undersøgt, hvorfor hun kunne frikendes.

I øvrig – at MIB i Danmark skulle gentage hændelsesforløbet omkring Capitol Hill i USA, det er en yderst spekulativ argumentation fra anklageren. Særlig fordi, en straffesag, skal omhandle, hvad der kan skabes dokumentation for … og dermed ikke hvad, der muligvis kan skabes dokumentation for.

Måden Nannas straffesag er håndteret på, i Københavns Byret, vidner om en skræmmende grad af inkompetence. Såvel gældende for anklager, forsvarer og dommer. Ikke en eneste af de juridiske fagpersoner, har ved brug af juridisk videnskabelig metode, fået adskilt snot og snak (sorry to say) fra valide og relevante fakta, der tydeligt og med evidensbaseret dokumentation – kan forklare – hvorfor Nanna er skyldig i konflikteskaleringen på Københavns Rådhusplads, og derfor skal dømmes og dermed modtage en straf.

Nu har jeg flere gange fulgt retssager i Københavns Byret. Det faglige niveau, som mange alvorlige sager behandles med, af det juridisk arbejdende personale, det er under al kritik.

Med venlig hilsen,

Marcus Vigilius Brendstrup

– CEO for MVmdcc.com

– Chefredaktør for ThePeoplePress.com

NB.

– Via dette link, kan der læses mere om Objektivitetsprincippet og dets sammenhæng med menneskerettigheder.

Det må ikke blive banalt – siger Jørgen Leth!

Åbne døre.

Ikke lukke for mange bag sig.

Holde balancen.

Gå!

Gå igennem dem.

En besynderlig række af ord, og alligevel ikke.

Det er ord, der ikke blot indkredser vigtige dele af Jørgen Leths hverdag.

Det er meget vel, de ord, der udgør livets knivsæg, hvor Jørgen Leth søger at bevæge sig hen ad, uden at falde ned på hver side af knivsæggen. Delt i to. En virkelighed og en anden virkelighed.

Den man afviser, men som ofte gemmer på kimen til ens ekstraordinære handlinger. Netop denne, ofte meget private virkelighed, den ville jeg så gerne møde hos Jørgen Leth, da jeg interviewede ham.

Et interview, gennemført i sammenhæng med Jørgen Leths besøg hos Arnold Busck i Købmagergade, hvor Jørgen Leth læste op fra sin digtsamling, – “Det bliver ikke væk”.

Da interviewet var slut, der stillede jeg et sidste spørgsmål. “Jørgen, ved du hvordan jeg tænker om dig som menneske”.

“Nej”, – svarede Jørgen, mens han kiggede lidt undersøgende og spørgende på mig, med hovedet lidt på skrå … – og jeg siger så følgende, – “Det er ikke alderen, som bringer barnet tilbage i dig. Alderen viser blot hvilket barn, du er forblevet. Hvis jeg skulle beskrive dig som et barn, så ville jeg sige, at du har leget, undersøgt og afprøvet og udfordret livets muligheder, igennem hele dit liv”.

Jørgen reagerer positivt og intenst, med ordrerne , – “Det skal du skrive, det skal du skrive, for det er sandt”. Og, det lovede jeg Jørgen at gøre, fordi jeg oplever, at det er sandt. Og fordi, jeg tror, Jørgens livsindstilling, kan være en positiv provokation og inspiration, for mange mennesker.

Med venlig hilsen,

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com

NB. Jørgen Leths digtsamling – “Det bliver ikke væk” – kan bestilles via nedenstående link:

Til Gyldendahl, hvor digtsamlingen kan købes og anmeldelser af digtsamlingen kan læses.

Er Danmark i det skjulte, og i stigende grad, ved at blive til et diktatur?

… et af flere spørgsmål, som Højesteretsadvokat Bjørn Elmquist giver svar på i nedenstående interview

Har Højesteretsadvokat Bjørn Elmquist en pointe, når han ved sit interview med undertegnede, udtaler … “Justitsministeret udøver ikke den – Legalitetskontrol – som de skal, som led i at sikre, at der ikke vedtages love i Folketinget, der krænker Grundloven.

Hvis Højesteretsadvokat Bjørn Elmquist har ret i sine iagttagelser og udtalelser, – … er Danmark så i det skjulte og i stigende grad – ved at blive til et diktatur?

Et spørgsmål, der yderligere understøttes af Bjørn Elmquists udtalelse, – “dommerne er bange for at udøve deres domspraksis i overensstemmelse med Grundloven”.

Se og hør Bjørn Elmquist svar på flere spørgsmål i nedenstående kombinerede reportage og podcast …

Med venlig hilsen,
Marcus Vigilius Brendstrup
CEO for MVmdcc.com

Bambwa Group and Sociability … they have created a concept, that can provide African countries with the basis for economical development and poverty reduction – at an unseen scale

Imagination is one of the strongest assets in the development and survival of the human race.

I don’t think it’s to much to say, imagination has also been one of the most important assets of the whole Western worlds development, into the modern society we know it as today.

But why hasn’t it worked for huge areas and continents as Africa?

Well, – reality becomes a little nasty when looking at the continent Africa.

Being the one person or society, having access to money, knowledge, weapons, food, a health care system and providing people security, – doesn’t always comes with a person or society, that wants you, – as a less progressive person or society or continent – to profit from your talent, your imagination, your country’s natural resources. You might experience the just opposite, – that some people and countries see their opportunity to exploit you and your countries weak position – in a very profitable way – only for their own interest.

Unfortunately, the history of the African continent, – is such an example of exploitation from Western countries, but unfortunately also helped by local tribal leaders – even going up to political leaders for a whole country.

Reality and also facts, can be nasty, – but modern internet based technology has been providing our world with access to knowledge, education, money and logistic opportunities, international business development and access to international resources at a local level, – in many aspects, to an extent, no one would had expected possible for 10-15 years ago.

Thinking of a virtual reality, is more common today, but what about thinking in the terms of “virtual countries” with just as much power as China and USA together.

Well let us just try to use our imagination together. Having Facebook, having Google, having Amazon, having YouTube, having Walts Disney Entertainment and having just one American international bank, who is taking care of all the just mentioned american businesses … wouldn’t that combination in many aspects candidate to the title – A “one billion people virtual country”, with a huge impact at the world and its people – in the whole world.

That’s how impact investment looks like, – less than 15 years after several of the just above mentioned american business were started.

But, – is it possible to make that kind of an “one investment”, that initiates education, provides access to health services, increased personal security, economical development and poverty reduction. All mentioned, at a sustainable improving basis – …like it’s was a DNA replicating its basic needs for survival and development in all of its offspring.

Well,- … the countries in Africa, are for the next 15-20 years – the countries, where it is possible to make investments that can have an impact – at so many aspects of life for the better, for many people. While saying the just mentioned, it is worth also having in ones mind, – giving the people in Africa more income and education, opens up for a whole new marked for export, for the rest of the world.

Some Western governments, some African governments, some international working companies, and some international development orientated people, – they have had the imagination to see the opportunities of progress – … being in several African countries right now, –  and for the next 15-20 years ahead.

Bambwa Group AB (Bambwa) is a venture capital company that invests in African and Nordic growth companies, seeking to expand their operations across Africa and globally.

Their mission is to improve people’s quality of life by investing in companies with high return and growth potential.

Improving quality of life is their mission and they are endeavouring to work with change makers and positive thinkers who strive to repaint the future.

Bambwa group works with government officials at the highest level – and even Kings – when needed, for succeeding with their projects and mission.

Bambwa group is not an ordinary venture capital company, – with one main focus, namely optimizing investment at the shortest time as possible. It is just as much a responsible international development company, as normally found in the United Nation organisation.

The company Sociability, is a company that helps organizations transform their policies and strategies into business models that can respond to the future and the changing world.

For more than 10 years, they have been developing healthy value chains, nurturing public–private partnerships and future-proofing businesses in an increasing complexity of sustainability standards and expectations.

They have worked with a range of companies and organisations from both – the public and private sectors – such the UNDP, Danida, the Asian Development Bank, Grundfos, Nordzucker and Coop. Enabling them to contribute to the UN Sustainable Development Goals (SDG) and comply with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

Their experince, combined with their business relations and network of experts around the globe, allows them to translate the SDGs into value creating opportunities – for the people benefiting of their activities.

Sociability and Bambwa Group are therefore an obviously good match, when joining their experiences and strengths as individual companies, working with impact investment projects together in Africa.

Bambwa Group is headed by Michael Mathiesen & Sociabilty is headed by Elizabeth Boye.

In the creation of an idea to build commercial malls in semi-rural Africa with a transaction-driven approach, Michael became acquainted with Elizabeth strengths and experinces. Elizabeth had luckely been looking for the opportunity to employ responsible business and Public-Private Partnerships professionalism to develop non-urban Africa, through the drivers of a change approach, and in this bringing together partnerships, education and infrastructure.

With Michael’s experience in business development, financing and business at scale, as well as great working experience with the African context and seeing the opportunities in the growth of non-urban Africa, and Elizabeth’s experience in multi-stakeholder management and establishing economic incentive based collaborative processes, between the public and private sectors, – as well as a passion for development in Africa, this has made them – the ideal match for the creation of the concept and now company – Global River Center.

Together this constellation brings high level of experience and professionalism in the African context and establishes a social economical corporation to reduce urbanisation and enhance democratisation and initiate inclusive economic growth in non-urban Africa.

What is a Global River Center, – and why are Kings and Government Officials so keen to have them making local Global River Centers?

CEO Elizabeth Boye for Global River Center Inc., has just signed a letter of intent with the Paramount Chief of Bompata in Ghana – who gives Global River Center Inc. the right to more than 26.000 square meters of land. Land there will be used to build the first Global River Center in Africa, – … and 200 Global River Centers are already planned to be developed in Africa.

Providing people with access to education, financing, educational development, national and international trading – as well as access to health services … as mentioned above, some of the key initiating elements or said as – DNA for sustainable improvement of a country and its people well being. That’s what a Global River Center is doing at a local level, as well as at international level.

Government official and Kings, – … they do easily see the value of a Global River Center.

Elizabeth Boye is renowned for initiating Responsible Business and Cross-Sector Partnerships for Growth professionals. She has more than 26 years of experience working in various Southern, Western and Eastern African as well as South Eastern Asian countries for an impressive range of governments, international corporations and development institutions.

The CEO of Bambwa Group – Michael Mathiesen, holds more than 30 years of international business experience, with focus on Information Technology, Telecom and eCommerce. He has been hands-on involved in more than 325 international investments in Europe, US, Canada, Russia, UAE, Taiwan, China and West Africa. And 2 of them becoming Unicorns.

Elizabeth Boye and Michael Mathiesen are now working together, promoting and developing more than 200 Global River Centers in Africa.

I had an interview with The Global River Centers – CEO Elizabeth Boye – just after she had signed the letter of intent with the Paramount Chief of Bompata in Ghana. An interview that gives you a profound understanding of why Elizabeth Boye has the ability, to open doors, that many people don’t think of – as existing or dare to use.

Enjoy the interview with the Global River Centers – CEO Elizabeth Boye  – where she tells about The Global River Center and why they will succeed as planned, – while she also is telling about her own personal life and the experiences, that paved her road to imagine – … a Global River Center is what is needed to ensure sustainable development –  seen in several development perspectives.

As the interviewer, without being to biased, what I discovered, when talking with and interviewing Elizabeth Boye, was a well trained intellect, combined with experience, integrity and passion for peoples well being, and that has never been a bad beginning – if you wants peoples interest and support for your projects.

Yours sincerely,

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com

NB. If you want to connect with the company – Global River Center – then use this link – to the Global River Centers main webside

How does it come, that more and more insane people, are setting the agenda for how we as world citizens, shall feel and think?

An insane president, who’s believing we can obtain more peace and democracy by bombing countries back to the stone age.

Insane religious leaders, who’s believing they can have joyful citizens by forcing them to obey laws, even though they regularly are killing people with different sexual orientation than is accepted, killing people with different political or religious beliefs than is general accepted.

Enlighten and cultural diversity, has in a so called, modern society, never had such a hard time to survive and be listened to.

And insane public media, whose main focus is sensation before sincere information, that enriches one’s perspective and understanding for a conflict situation – thereby seen from more than ones allieds perspective.

I believe, what is best done for your self, is keeping focus at what make you feel alive and vibrant as a person. Herein not included, how much money you make everyday, but instead how many smiles and mental hugs and psychical hugs – you receive on a daily basis, just by being you next to other people.

Don’t try to obtain other peoples accept, just let them be who they are, while you are, what makes you feel best.

And if you don’t feel comfortable with some people, just move away. Don’t tell them how to be right, for not being wrong. Just leave them alone and they will not have any control of you. And if they want to force their control on you, reject, and leave them again.

That is practising democracy with both your brain and feet’s.

Just think about, what if people did so in Iran, in USA and even Denmark.

How does it come, that we are being told as parents, when our newborns are expected to start in children gardens, even though they are just one year old. The child is crying when you as a parent is leaving your child, so your child is reacting in a very democratic healthy way, saying by its emotional reaction – I want to be and go with you.

Think about, – what if we as grown up, had the courage to react just as authentic to our feelings on a daily basis?

Would Donald Trump be in power?

Would the religious leaders in Iran be in power?

For years we have be fighting against the axis of evil, without really understanding, what makes it – and where it originates from. It come from our inside self, and will only be able to survive inside our self, as long as we are accepting killing as mean to making more room for one self and one’s thoughts. That’s the exact moment, when you start to disrespect life in any form, for your own wellbeing and welfare. That’s the beginning of you becoming a tyran and leader of a totalitarian regime.

Yours sincerely,
Marcus Vigilius Brendstrup
CEO for MVmdcc.com

 

Reportagefilmen “I have confidence in you”, søger efter DNA’et i møbelvirksomheden Egeværks ekstraordinære succes og internationale anerkendelse

Ovenstående billede viser møbelsnedker Lasse Kristensen, der er medindehaver af Egeværk, mens han er undervejs med at tilpasse deres helt nye designbord. Et designbord, der skal udstilles på internationale gallerier.

Reportagefilmen, “I have confidence in you”, søger efter DNA’et i møbelvirksomheden Egeværks ekstraordinære succes og overvældende internationale anerkendelse. Gældende fra både internationale kunstanmeldere og internationale møbelindkøbere.

“I have confidence in you” – viser et besøg på møbelvirksomheden Egeværk i Hundested, hvor MVmdcc.com følger en arbejdsdag for de to indehavere og møbelsnedkere Mette Bentzen og Lasse Kristensen, samt filmfotograf Ketil Teisen.

De er undervejs med at færdiggøre deres helt nye bords design. De er ligeledes undervejs med at producere en kunstfilm, der skal benyttes ved bordets præsentation på de bedste gallerier internationalt. Blandt andet gallerier i London og USA.

Undervejs i reportagefilmen, er der et længere interview med Mette Bentzen, Lasse Kristensen og filmfotograf Ketil Teisen, hvor det indfanges – hvilke faktorer, der er betingende for deres kommercielle succes og internationale anerkendelse.

Og her er så muligheden for at se reportagefilmen – “I have confidence in you”. God fornøjelse.

Hvis du som virksomhedsindehaver, ønske at drøfte hvorledes vi kan portrættere din virksomhed og dens styrker, så ring og aftal et uforpligtende møde.

Med venlig hilsen,

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com

Interview med kunsthistoriker Claus M. Smidt – Et menneske med passion for sin profession

Kunsthistoriker Claus M. Smidt er tidligere museumsdirektør af Nivaagaards Malerisamling og seniorforsker.

Han har forfattet og redigeret en mængde kunsthistoriske, arkitekturhistoriske og kulturhistoriske udgivelser.

Og hvordan ser kunsthistoriker Claus M. Smidt på betydningen af kunst i hans eget liv og betydningen af kunst i vort samfund – set i en helhedsbetragtning.

I nedenstående, er nogle af Claus M. Smidts ærlige og høflige udtalelser fra interviewet:

“Vi har brug for en ildsjæl, som tidligere kulturminister Julius Bomholdt, der turde sætte kunsten, kulturen, arkitekturen, musikken og litteraturen tillige, – i langt højere grad på dagsordenen”.

“Der er jo et eller andet forstemmende ved, at når man etablerer nye ministerier, efter et folketingsvalg, så er kulturministeriet og kulturministeren, – det er ofte af politikere set som den laveste rangerende post af politiske embeder i folketinget”.

Du kan høre resten af Claus M. Smidts herlige og ærlige kulturpointer i nedenstående interview.

Også pointer til glæde og inspiration for kulturjournalister i Danmark. 

Med venlig hilsen,

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com

Vi kan udrette forkrøblede hundefusser, så en hund får et nyt syn på sit liv og dets muligheder – for at indgå i et gensidigt givende fællesskab.

Vi mennesker kan bestemt også udrette forkrøblede menneskesyn, så fortiden ikke gentager sig.

…. vi mennesker kan gøre en så stor positiv forskel for hinanden og vor verden, – når vi hver i sær beslutter os for at bidrage med det bedste vi kan. Det er derfor ærgerligt, at tidens mediemæssige og politiske strømninger – alt for ofte er – at anmode mennesker om at gøre noget de ikke kan.

EKSEMPELVIS KRAV OM AT SKIFTE HUDFARVE, SÅ VI KAN ELSKE OG ACCEPTERE DEM, DER IKKE LIGNER OS.

At undsige hinanden, er at opgive vores mulighed for fredelig sameksistens og positiv udviklende dialog.

De nationalistiske strømninger – internationalt – er en invitation til ufred og krig, – og ikke som mange mennesker søges overbevist om, en tryg havn for vores individuelle og fælles trivsel. En sådan nationalistisk havn er overfyldt af krigsskibe – til at sikre vores interesser, – med afledte store krigsbudgetter, der belaster de enkelte landes nationale budgetter og ligeledes begrænser muligheden for velfærdsudvikling, for en bred befolkningsgruppe.

Store militærbudgetter og krigsøkonomi, – det begunstiger de få, – som derfor skaber frygt og fattigdom blandt de mange …. mennesker. Med den gode vilje over for hinanden, – der kan vi nå langt længere.

VI KAN UDRETTE FORKRØBLEDE MENNESKESYN.

Vi kan udrette forkrøblede hundefusser, så en hund får en nyt syn på sit liv og dets muligheder for at indgå i et gensidigt givende fællesskab. Blot se nedenståene video, hvor det utænkelige bliver muligt. En hund, der har mistet førligheden, genvinder sin førlighed, ved at modtage et menneskes faglige nærvær og omsorg. Dette er også muligt mennesker imellem.

Så møder du mennesker i din hverdag, hvor du oplever de har et forkrøblet menneskesyn, så giv dig tid til at tale med dem, så de oplever sig værdifulde og ønsket sammen med dig, men også så du oplever dig værdifuld og ønsket. Denne oplevelse af at være værdifulde sammen, det er en afgørende betingelse for at skabe fredelig sameksistens i en global verden – med mange mennesker, med mange holdninger og mange hudfarver.

HISTORISK SET ER DET LYKKEDES FØR PÅ FREDELIG VIS.

Historisk set er det også mislykkedes før, når frygt og usikkerhed for egen fremtid, får befolkningsgrupper til at stimle sammen i nationalistiske ensfarvede grupperinger, i pæne ensfarve uniformer. Men, ofte glemmer mange mennesker, at det pæne ensfarvede forsvinder, når eget blod og egne kropsdele forlader den pæne uniform.

NATIONALISME HØRER FORTIDEN TIL I EN OPLYST OG MODERNE VERDEN.

Står vi sammen om værdierne – dialog og fred og demokrati – og viser – at det er hvad vi ønsker, – så bliver det svært for store kapitalinteresser, store militærindustrier og nationalistiske demokratiske afsporede ledere, at lokke os tilbage til fortidige tankegange og heroisk nationalisme.

DER ER INTET HEROISK I AT SLÅ MENNESKER IHJEL.

Der er intet heroisk i at holde store befolkningsgrupper og folkeslag i svær fattigdom, som middel til selv at leve i unødig overflod.

Det er derimod heroisk at medvirke til – og bidrage til, med hvad vi hver kan bedst, – til at skabe udvikling og velfærd for flest mulige mennesker, med respekt for vor jords ressourcer og andre racer, der ikke er mennesker. Altså dyr.

Vi kan udrette et forkrøblet syn på vor jords ressourcer.

Vi kan udrette et forkrøblet syn på den misforstået accept af dyrs mistrivsel i vor landbrugsproduktion.

Vi kan udrette et forkrøblet menneskesyn, om, at ikke alle mennesker, rummer værdier, der er værd at elske og drage omsorg for.

DET HELE BEGYNDER MED AT RESPEKTERE LIV I ALLE SINE FORMER OG FARVER.

Så kan vi også udrette forkrøblede hundefusser, så en hund får et nyt syn på sit liv og dets muligheder – for at indgå i et gensidigt givende fællesskab.

 

Med venlig hilsen,

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVMDCC.COM

I sammenhæng med folketingsvalget 2019, der spørger Mvmdcc.com – Morten Østergaard, – hvilke råd han har til en ny statsminister- med mere!

Vi drøfter hvilke nye måder, flere af samtidens udfordringer kan løses – med længerevarende positivt effekt. Eksempelvis afhjælpning af flygtningestrømmene.

Ved vores samtale sammenkobler MVmdcc.com – de økonomiske udfordringer fra flygtningestrømmene til Europa fra Afrika – med muligheden for et samlet EU støttet erhvervsudviklingsprogram for Afrika, – som led i forbedre leveforholdene i Afrika og ligeledes åbne op for nye eksportmarkeder for Europa – til hele Afrika. En udviklingstilgang, der svarer til Marshall hjælpen Europa modtog efter anden verdenskrig, som led i at undgå en gentagende udvikling af fascisme i Europa.

Morten Østergaards svar til ovennævnte refleksioner er bestemt tankevækkende og strategisk modige. Eksempelvis følgende svar, – “EU bør gentænke sin landbrugsstøtte-ordninger, så EU’s toldbarrierer ikke hindrer Afrika og Danmark i at udvikle sit landbrug”. I Morten Østergaards refleksioner er der er flere spændende og nytænkende tilgange til mangeårige svære udfordringer for Danmark og Europa.

Med venlig hilsen

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for Mvmdcc.com