Etableringsgrundlag, vision og mission

Vores etableringsgrundlag går helt tilbage til år 1997

Helt tilbage i år 1997, erfarede en række konsulentkollegaer og undertegnede, at trods flere af os var erfarne med at løse managementopgaver og andre former for forretningsudviklings opgaver, så var det altid manglende god kommunikation, på tværs af organisationsniveauer, samt manglende god kommunikation mellem interne medarbejdere og eksterne interessenter, der hindrede mange virksomheder og geografiske regioner i at få glæde af deres udviklingspotentiale.

Oftest søges ovenomtalte kommunikationsudfordringer løst ved, at mange konsulenthuse opfinder nye managementtekniker og nye ord, for gamle managementtekniker, som led i at overbevise deres kunder om, – at nu finder vi sammen vejen til at skabe udvikling i din virksomhed og dit lokalområde – med vores nye managementtekniker.

I MVmdcc.com’s verden, så eksisterer der ikke smarte og hurtige løsninger, men derimod et vedholdende udviklingsforløb og afledte udviklingsopgaver, med fokus på kommunikation i mange former, gennemført af konsulenter med hyppigt mere end 20 års erhvervserfaring og flere velgennemførte videregående uddannelser bag sig.

MVmdcc.com baserer sine udviklingsløsninger på konsulenter og partnere, der har stor erhvervserfaring, kombineret med en stor paratviden indenfor mange fagområder og teoriområder. Vi tror ikke på lette og hurtige løsninger, men derimod på vedholdende og velforberedte løsningsforløb, gennemført af erfarne konsulenter med en stor faglig viden, kombineret med viljen og ydmygheden til at lytte og kommunikere med respekt for andres observanser end sine egne.

Vores Vision er:

At være forandringsagent for klienter, der ønsker at igangsætte en ekstraordinær udvikling og forandring, indenfor et interesseområde af politisk-, landemæssig-, regionsmæssig-, organisatorisk-, økonomisk-, karrieremæssig- eller privatlivsmæssig karakter.

Vores Mission er:

At skabe grundlag for ekstraordinær udvikling og forandring, indenfor klientens ønskede interesseområder, igennem nuanceret og kompleks brug af strategiske- og politisk kommunikationsværktøjer samt managementværktøjer.

Vores succeser baserer sig på:

Tydelig systematik – fra start til slut – ved løsning af vores opgaver.

Brug af valide og relevante forskningsresultater, til gavn for vores klients interesser.

Grundighed, kombineret med høj faglighed, frem for overfladisk hurtighed.

Langvarige relationer til vores klienter, som foranlediger at vi opnår dyb indsigt og forståelse for vores klienters udfordringer.

Hvordan vi er at samarbejde med:

Opgaver vi påtager os, løser vi med hjerte og hjerne, og derfor siger vi kun ja til opgaver, som vi kan stå indenfor, og som vi ved, at vi kan gennemføre med de ønskede resultater.

Vi stiller store krav til vores klienter og derfor skaber vi også store resultater for vores klienter, i tæt samarbejde med vores klienter.

Vi bestræber os på at gennemføre vores arbejde i en behagelig atmosfære for alle involverede parter, hvor der er plads til humor.

Vi skærer om nødvendigt ind til benet, hvis vi vurderer at det er påkrævet, for den ønskede udvikling indtræffer og ikke uden at det modsvarer de opstillede udviklingsmål. Naturligvis gennemført med omsorg og respekt, for de involverede parter.

Hvis ovenstående oplysninger, giver dig lyst til at vide mere om – hvordan vi ville arbejde videre med en opgave for dig,  så benyt linket – Kontaktoplysninger – så har du mulighed for at skrive eller ringe til os.

Med venlig hilsen

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com