Om stifteren af MVmdcc.com – Marcus Vigilius Brendstrup

Min særlige kompetance:

 • Løsning af tværfaglige strategiske udviklings- og kommunikationsopgaver, i krydsfeltet mellem interessevaretagelse og forretningsudvikling og regionaludvikling.

Min Mission er, at skabe grundlag for ekstraordinær udvikling indtræffer, indenfor klientens ønskede interesseområder:

 • Igennem undervisning og coaching.
 • Igennem brug af forskellige management metoder.
 • Igennem brug af strategisk- og politisk kommunikation.
 • Igennem brug af valide- og relevante forskningsresultater, benyttet i klientens favør.

Og om nødvendigt, også igennem brug af vores digitale avis – ThePeoplePress.com – der i kampagneperioder læses i mere end 90 lande.

Uddannelser:

 • Cand.Scient.Soc. i Internationale Udviklingsstudier samt Teknologi- og Samfundsplanlægning.
 • Produktionsingeniør med HD 1.del
 • Fine Art i strategisk kommunikation og professionel karakterudvikling, igennem Method Acting,- øvet og trænet ved The New School for Social Research i New York, samt Actors Studio i New York, samt ligeledes ved flere kurser i Europa, USA og Asien.
 • Webfilminstruktør fra Kort- og Dokumentarfilmskolen i Danmark.

Igennem alle gennemførte uddannelser, der har mit fokus været udviklingsdynamikkerne og udviklingskoblingerne, mellem ‘management, development, coaching and communication’. Og derfor, efter flere gennemførte universitetsuddannelser og mange kurser, så er det i dag mit speciale, ved løsning af kundeopgaver, at jeg arbejder meget systematisk og med fokus på udviklingsdynamikker og udviklingskoblingerne i en udviklingsudfordring, – … yderligere bistået af velkendte værktøjer indenfor ‘management, development, coaching and communication’. En arbejdsmetode, der har vist sig at være meget resultatskabende, for såvel store som mindre virksomheder, samt hele regioner.

Mine succeser baserer sig på:

 • Tydelig systematik – fra start til slut – ved løsning af opgaver.
 • Brug af relevante og valide forskningsresultater, til gavn for min klients interesser.
 • Grundighed, kombineret med høj faglighed, frem for overfladisk hurtighed.
 • Mangeårige relationer til mine klienter, som foranlediger, at jeg opnår dyb indsigt og forståelse for mine klienters udfordringer.

Og, – … jeg medvirker ikke i udviklings- og kommunikationsopgaver, der påvirker samfundsudviklingen negativt eller bevidst har til formål at skade enkeltpersoner.

Hvordan jeg er at samarbejde med:

 • Opgaver jeg påtager mig, løser jeg med hjerte og hjerne. Derfor siger jeg kun ja til opgaver, som jeg kan stå indenfor, og som jeg ved, at jeg kan gennemføre, med de ønskede resultater.
 • Jeg stiller store krav til mine klienter. Derfor skaber jeg også store resultater for mine klienter,- i et tæt samarbejde med dem.
 • Jeg bestræber mig på at gennemføre mit arbejde i en behagelig atmosfære, for alle involverede parter, hvor der også er plads til humor.
 • Jeg skærer om nødvendigt ind til benet, hvis jeg vurderer, at det er påkrævet for den ønskede udvikling indtræffer. Naturligvis med omsorg og respekt, for de involverede parter, der modsvarer de opstillede udviklingsmål.

Hvis ovenstående oplysninger, giver dig lyst til at vide mere om hvordan jeg ville arbejde videre med en opgave for dig, – så benyt linket – Kontaktoplysninger. Så har du mulighed for at skrive eller ringe til os.

Med venlig hilsen

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com