Honorar og vigtige juridiske forhold

Ejerforhold:

MVmdcc.com (cvr. nr. 370 779 76 ) indehaves af Marcus Vigilius Brendstrup.

Indehavers uddannelser: 

Marcus Vigilius Brendstrup har gennemført uddannelserne:  Cand.scient.soc., Webfilminstruktør og Produktionsingeniør med HD. 1. del, samt Fine Art i kunst og kommunikation.

Bankoplysninger:

Lån og Spar, registrerings nr. og konto nr: 0400 4020 7140 64

Tavshedspligt:

Alle henvendelser til MVmdcc.com er underlagt fuldkommen tavshedspligt og diskretion.

Etiske retningslinjer:

Alle løste strategiske- og politiske kommunikationsopgaver, samt andre relaterede arbejdsopgaver, er for MVmdcc.com underlagt pressenævnets etiske retningslinjer:

Se pressenævnets vejledning – Om god presseskik, via dette link

Honorar for enkeltdags opgaver:

  • Honorar for personlige udviklingssamtaler er 650 kr. excl. moms pr. påbegyndt time.
  • Honorar for fotooptagelser til artikler er 650 kr. excl. moms pr. påbegyndt time.
  • Honorar for filmoptagelser er 750 kr. excl. moms pr. påbegyndt time.

Honorar for udviklings- og kommunikationsopgaver, der strækker sig over flere dage og længere perioder:

Generelt gælder, at honorar for udviklings- og kommunikationsopgaver i projektmæssigt sammenhæng, de aftales individuelt – for hvert udviklingsprojekt. Mere generelt, gælder følgende timesatser, ved løsning af udviklings- og kommunikationsopgaver:

  • Konsultative timehonorar, i sammenhæng med udviklings- og kommunikationsopgaver, der er timehonoraret – 1350 kr. excl. moms pr. påbegyndt time.
  • Halvdagshonoraret er 4500 kr. excl. moms, gældende for 4 sammenhængende timer.
  • Heldagshonoraret er 7500 kr. excl. moms, gældende for 8 sammenhængende timer.

Honorar for Corporate Social Responsibility (CSR) – strategiske udviklings- og kommunikationsopgaver:

CSR opgaver, dem løser vi en del af, hvor vi samarbejder med erhvervsvirksomheder og fonde, omkring, at skabe væsentlig bedre leveforhold for socialt udsatte mennesker, igennem udviklingsprojekter, der fra sin start af, er fokuseret på at kombinere økonomisk vækst og fattigdomsafvikling, for de socialt udsatte. Såvel national som internationalt.

Sidder du med et sådant CSR projekt, og selv er meget erfaren med at gennemføre udviklingsprojekter, så er vi altid interesseret i at drøfte samarbejdsmuligheder, før vi drøfter honorar for løsning af en sådanne opgave. Så, ring gerne til os, hvis du sidder med et CSR projekt.  

Betaling og betalingsfrister, for udført arbejde:

Når vores honorar fra en klient, ubetalt overstiger 20.000 kr. excl. moms, så fremsendes automatisk en faktura til klienten, med en betalingsfrist på 14 dage, gældende fra tidspunktet, hvor fakturaen er fremsendt til klienten.

Vores rykkerprocedure før eventuel inkasso:

  • Rykkerbrev 1: På anden dagen, for betalingsfristens  overskridelse, fremsendes automatisk første rykkerbrev + rykkergebyr  på 100 kr. Ved fremsendelse af rykkerbrev 1, gives yderligere 10 dages betalingsfrist.
  • Rykkerbrev 2: På anden dagen, for overskridelsen af rykkerbrev 1’s betalingsfrist, fremsendes automatisk rykkerbrev med inkassovarsel  + rykkergebyr  på 100 kr. Ved fremsendelse af rykkerbrev 2, gives yderligere 10 dages betalingsfrist. Er ingen betaling foretaget, når betalingsfristen for rykkerbrev 2 udløber, så vil opkrævningen automatisk overgå til inkasso.

Vores rykkerprocedurer følger gældende regler på området, og vi er naturligvis altid interesseret i at indgå gode løsninger, for alle involverede parter, men vi accepterer ikke misbrug af vores venlighed og tillid til vores kunders gode intentioner, om at betale for udført arbejde.

For yderligere oplysninger om gæld, rykkergebyrer og inkasso, samt god praksis på dette område, se nedenstående link:

Forbrug.dk – Om Gæld, rykkergebyrer og inkasso: se dette link

Forbrugerombudsmanden – Om Inkasso: se dette link