Honorar og vigtige juridiske forhold

Ejerforhold:

MVmdcc.com (cvr. nr. 370 779 76 ) indehaves af Marcus Vigilius Brendstrup.

Indehavers uddannelser: 

Marcus Vigilius Brendstrup har gennemført uddannelserne:  Cand.scient.soc., Webfilmimstruktør og Produktionsingeniør med HD. 1. del, samt Fine Art i kunst og kommunikation.

Bankoplysninger:

Lån og Spar, registrerings nr. og konto nr: 0400 4020 7140 64

Tavshedspligt:

Alle henvendelser til MVmdcc.com er underlagt fuldkommen tavshedspligt og diskretion.

Etiske retningslinjer:

Alle løste strategiske- og politiske kommunikationsopgaver, samt andre relaterede arbejdsopgaver, er for MVmdcc.com underlagt pressenævnets etiske retningslinjer:

Se pressenævnets vejledning – Om god presseskik, via dette link

Honorar:

Honorarerne til opgaver vi påtager os, er enten et timehonorar, et halvdagshonorar eller et honorar, gældende for en hel dag.

Timehonorar er 1700 kr. excl. moms pr. påbegyndt time.

Halvdagshonorar er 4500 kr. excl. moms, gældende for 4 sammenhængende timer.

Heldagshonorar er 7500 kr. excl. moms, gældende for 8 sammenhængende timer.

Ved længerevarende projektforløb, er det muligt at indgå en fordelagtigt honoraraftale.

Betaling og betalingsfrister, for udført arbejde:

Når vores honorar fra en klient, ubetalt overstiger 20.000 kr. excl. moms, så fremsendes automatisk en faktura til klienten, med en betalingsfrist på 14 dage, gældende fra tidspunktet, hvor fakturaen er fremsendt til klienten.

Vores rykkerprocedure før eventuel inkasso:

Rykkerbrev 1: På anden dagen, for betalingsfristens  overskridelse, fremsendes automatisk første rykkerbrev + rykkergebyr  på 100 kr. Ved fremsendelse af rykkerbrev 1, gives yderligere 10 dages betalingsfrist.

Rykkerbrev 2: På anden dagen, for overskridelsen af rykkerbrev 1’s betalingsfrist, fremsendes automatisk rykkerbrev med inkassovarsel  + rykkergebyr  på 100 kr. Ved fremsendelse af rykkerbrev 2, gives yderligere 10 dages betalingsfrist. Er ingen betaling foretaget, når betalingsfristen for rykkerbrev 2 udløber, så vil opkrævningen automatisk overgå til inkasso.

Vores rykkerprocedurer følger gældende regler på området, og vi er naturligvis altid interesseret i at indgå gode løsninger, for alle involverede parter, men vi accepterer ikke misbrug af vores venlighed og tillid til vores kunders gode intentioner, om at betale for udført arbejde.

For yderligere oplysninger om gæld, rykkergebyrer og inkasso, samt god praksis på dette område, se nedenstående link:

Forbrug.dk – Om Gæld, rykkergebyrer og inkasso: se dette link

Forbrugerombudsmanden – Om Inkasso: se dette link