Reportage- og kortfilm

Vores Reportage- & kortfilm kombinerer den journalistiske side, med en tydelig kunstnerisk side,  da det er vores erfaring, at det hos publikum, giver en intens reaktion af følelsesmæssig- og intellektuel karakter – der bedst repræsenterer den virkelighed, som vi søger at indfange og viderebringe til publikum.

Vores reportage- & kortfilm kan omhandle nationale- og internationale udviklingsforhold på organisationsniveau, på regionalt niveau og på landeniveau.

  • Eksempelvis i et 3. verdensland,
  • Det kan også være tætte personbeskrivelser af mennesker, der eksempelvis lever i konfliktområder eller under samfundsforhold, der giver mennesker en særlig måde at tænke og agere på, for at få deres hverdag og liv til at lykkes.
  • Det kan også være hverdagen for en entrepreneur, der er ved at igangsætte sin første virksomhed.
  • Det kan også være et ældre menneske, der fortæller om sit liv og egne refleksioner, som led i at skabe eftertænksomhed og grundlag for forandring og udvikling hos sit publikum.
  • Det kan også være en direktør, der fortæller om hans fremtidige vision for sin virksomhed, og hvad han i denne sammenhæng, finder vigtigt at sikre samarbejde omkring, for at igangsætte og fastholde den ønskede udviklingsretning.

Vores reportage- & kortfilm går meget tæt på virkeligheden, men aldrig uden respekt og omsorg for de medvirkende og det publikum, der skal se film’en. 

Vi går tæt på smertegrænsen, tæt på sårbarheden hos vores publikum og dermed også tæt på tabuer – om hvad man kan tillade sig og hvad man ikke kan tillade sig. Dog aldrig gennemført i ønsket om at få stor mediemæssig- eller publikumsmæssig opmærksomhed.

Vores ønske, med de reportage & kortfilm, som vi producerer for vores kunder,- det  er at skabe grundlag for ekstraordinær forandring og udvikling indtræffer.

Forandring og udvikling, til glæde for flest mulige mennesker, i de organisationer, lokalområder og lande, hvor vi bistår andre i at udføre deres arbejde.

Vores reportage- & kortfilm er intense forandringsagenter for udvikling og vækst, med stor respekt for fakta og virkeligheden, og med stor respekt og omsorg for de involverede parter og kommende publikum.

I nedenstående kan opleves 3 eksempler på vores  produktioner.

Den første film er om den kære russiske organist og gademusikant Michael Olir, der med sin unikke livserfaring beskriver:

  • udfordringer der eksisterer mellem Rusland og Europa .
  • udfordringerne der eksisterer mellem Kristne og Muslimer

Den næste reportage- & kortfilm, er en visuel rejse i kærlighedens land, upåagtet af hvilken seksuel orientering man måtte have. Optagelserne er fra Copenhagen Pride i 2015, hvor kærestepar af vidt forskellig seksuel orientering, har fundet kærligheden og evner at feste sammen på bedste vis.

Den tredje reportage- og kortfilm, har vi givet titlen,-  “Flygtninge på gennemrejse”.

Det var en opgave, hvor den klassiske form for dokumentarfilm, meget vel havde indebåret – en mængde oplysninger om antallet af flygtninge og forfærdelighederne, som flygtningene havde gennemlevet og overlevet. Vi oplevede ikke at denne del af virkeligheden, bidrog til den forandring og udvikling, som vi ønskede blev igangsat.

Reportage- & kortfilmen, som vi valgte at producere, har derfor sit fokus på interaktionen mellem de mennesker, der ønsker at hjælpe flygtningene og flygtningene som modtager hjælpen.

Vi valgte at vise de frivillige nødhjælpsarbejderes engagement, hvor flere af dem havde deres medmenneskelige engagement, grundet egne erfaringer, som flygtninge, der tidligere er ankommet til Danmark, – og hvor de nu har et dansk statsborgerskab.

Vi valgte også at fokusere på, at upåagtet af – om man er muslim eller kristen, så er man i stand til at udvise næstekærlighed og omsorg over for mennesker, der befinder sig i nød. En næstekærlighed og omsorg, som hos de medvirkende i reportage- og kortfilmen, kommer til udtryk ved dybtfølt engagement og empati over for flygtningene, som de modtager og hjælper.

Reaktionen hos flygtningene, ved at blive mødt med et dybtfølt engagement og empati, er at de føler sig trygge og tør vise sårbarhed og skrøbelighed igen. Netop nævnte, valgte vi at vise, ved at følge en flygtende families vidererejse fra Københavns Hovedbanegård til Sverige, under ledsagelse af frivillige nødhjælpsarbejdere.

Som vision og mission, havde denne reportage- og kortfilm, at vise, at bag vores forskellige former for beklædning, kulturer og hudfarve, der gemmer sig et menneske, med behov for at blive mødt og set som et menneske. Et menneske, der på lige fod med alle andre mennesker, er et menneske, for hvem kærlighed, omsorg, tryghed og dermed respekt for sit liv og helbred, – det er helt afgørende for at trives.

Hermed introduktionen til vores reportage & kortfilm – Flygtninge på gennemrejse-

Hvis du har nogle spørgsmål, efter at have set de tre reportage- og kortfilm … eller efter at havde læst om vores tanker og overvejelser, i sammenhæng med vores produktion af de tre reportage & kortfilm …  så ring gerne til os, for vi elsker at modtage spørgsmål til vores udførte arbejde.

Vores kontaktoplysninger finder du ved at klikke på linket – kontakt os

Med venlig hilsen,

Marcus Vigilius Brendstrup