The Truth Matters To Us

Vi løser tværfaglige udviklings- og kommunikationsopgaver – i krydsfeltet mellem interessevaretagelse og forretningsudvikling og regional udvikling. 

… og en tak til Det Danske Kongehus, for at skabe opmærksomhed omkring vores arbejde og være opmærksomme på erhvervsudviklingen i Hundested, – se mere herom via dette link

… Esben Banke, har i mange år været hovedmanden bag Fredens Havn i København og tanken om, at skabe bæredygtighed for udsatte mennesker, samt ligeså for naturen, dyr og bådene beboerne i Fredens Havn, har som deres bopæl.

… pressemeddelelsen var medvirkende til en stigende grad af nuancerede oplysninger i medierne – om, hvad der fik almindelige mennesker, til at blive og være modstandere af epidemiloven.

… reportagevideoen fra Men-In-Black demonstrationen – 9. januar 2021, har nuanceret de nationale mediers oplysninger om, hvilke mennesker, der vælger at blive en del af Men-In-Black aktivismebevægelsen. Reportagevideoen, bistået af flere artikler, der kan ses via dette link – link til artikler – … har ligeledes skabt grundlag for en velbegrundet kritik af politiets- og anklagemyndighedens arbejdsform, da den ofte krænker borgerens retssikkerhed og FN’s internationale erklærede menneskerettigheder. Herunder en kritik af politiets- og anklagemyndighedens måde, at udarbejde og fremlægge deres bevismateriale på i Retten, hvad nedbragte Københavns Byrets “straf”, på flere års fængsel, til flere tidligere varetægtsfængslede modstandere af epidemiloven.

… ovenstående reportagevideo, skabte grundlag for en mere nuanceret forklaring på, hvorfor mennesker flygtede til Danmark i 2015, end – “de vil blot forsørges” – for det var mennesker, der flygtede fra virkelige og alvorlige nødsituationer.

… Venturekapital virksomheden Bambwa Group, arbejder intenst og yderst professionelt med Impact Investments, med det formål, at skabe en målbar, gavnlig social og miljømæssig indvirkning, kombineret med et økonomisk afkast. De har aktiviteter i flere lande på kontinentet Afrika. Aktiviteter, der af professionelle udviklingsrådgivere vurderes til at påvirke mere end 15 millioner mennesker, på målbar vis.

Hos MVmdcc.com, der yder vi den indsats og har den vedholdenhed, det kræver, at skabe grundlag for interessevaretagelse og forretningsudvikling og samfundsudvikling, i et tæt samarbejde med ofte – entreprenante, socialansvarlige og forretningsorienterede enkeltpersoner, samt såvel private- som offentlige organisationer. Gældende såvel nationalt som internationalt.

Du skal være velkommen til at kontakte os, for en uforpligtende samtale om, hvorledes vi kan bistå dig med at løse en række udviklings- og kommunikationsopgaver.

Med venlig hilsen

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com