The Truth Matters To Us

MVmdcc.com – Management, Development, Coaching and Communication

by Marcus Vigilius Brendstrup

Vi løser tværfaglige strategiske udviklingsopgaver og strategiske kommunikationsopgaver, – i krydsfeltet mellem interessevaretagelse og forretningsudvikling og regional udvikling.

… Uddrag af løste opgaver:

Reportagefilm om Møbelkunstvirksomheden Egeværk og deres arbejdsmetode, samt brug af medieværktøjer.

… virksomheden Egeværk, har siden deres medvirkende i ovenstående strategiske reportagefilm, efterfølgende medvirket i DR’s TV program – Danmarks Næste Klassiker, hvor de ikke uventet, klarede sig rigtig flot. Og derfor også tak til Danmarks Radio, for at skabe opmærksomhed omkring talentfulde virksomheder, som Egeværk.

Og, tak til Det Danske Kongehus, for at skabe opmærksomhed omkring vores arbejde og være opmærksomme på virksomheden Egeværk og erhvervsudviklingen i Hundested, – se mere herom via dette link.

───

Coops direktør Peter Høgsted forholder sig til økologi og udvikling, bistået af direktør Michael Mathiesen.

… Coops administrerende direktør Peter Høgsted, havde i offentlige medier udtalt, at Coop ville have flere økologiske fødevarer på hylderne i deres supermarkeder. En udtalelse, der af tilhængere af traditionelle landbrugs produktionsmetoder, blev set som en nærmest krigserklæring. Administrerende direktør Peter Høgsteds udtalelse, var på ingen måde en krigserklæring, men derimod en invitation til samarbejde på tværs af produktionsformerne, økologisk og traditionelt landbrug, som led i at skabe endnu bedre landbrugsprodukter – som også ville øge den samlede landbrugseksport og endda med en øget profitmarken. En vigtig pointe, som var aldeles overset af Danmarks store interesseorganisationer, for landbruget. MVmdcc.com gennemførte derfor et dobbeltinterview med administrerende direktør Peter Høgsted og meget erfarende venturekapitalist Michael Mathiesen, hvor vi drøftede økologi, bæredygtighed og udviklingspotentialet for dansk landbrug, set såvel nationalt som internationmalt. Ligeledes skrev vi en opfølgende artikel, der kan ses via dette link. En artikel, der blev rundsendt til udvalgte journalister i Danmark.

Efter interviewet og artiklen, var sendt til de danske medier, ophørte en ellers voksende kritisk mediestormen omkring Peter Høgsted. Istedet blev han nu set som en foregangsmands for landbrugets interesser.

───

Tale om bæredygtighed af Esben Banke.

… Esben Banke, har i mange år været hovedmanden bag Fredens Havn i København og tanken om, at skabe bæredygtighed for udsatte mennesker, samt ligeså for naturen, dyr og bådene beboerne i Fredens Havn, har som deres bopæl.

───

Pressemeddelelse fra modstandere af Epidemiloven.

… pressemeddelelsen, var medvirkende til en stigende grad af nuancerede oplysninger i medierne om, hvad der fik almindelige mennesker til at blive og være modstandere af epidemiloven.

Pressemeddelelsen, er senere vist i Københavns Byret – ved en straffesag, hvor den medvirkede til – at anklagemyndighedens krav om tæt på 1,5 års fængsel til en aktivist og epidemilovmodstander, kun blev til 4,5 måneds fængsel. Nemlig tiden, aktivisten allerede havde befundet sig varetægtsfængslet.

───

Jørgen Leth, – om at forpligte sig, som alternativ til at blive ældre og mere usynlig.

… i sammenhæng med Jørgen Leths udgivelse af digtsamlingen, ‘Det bliver ikke væk’, havde undertegnede en samtale med Jørgen Leth, som en del af denne reportagefilm.

Særligt for denne samtale, var det at mærke livet, og se livet bevæge sig periodisk væk fra en, af helbredsmæssige årsager, det drøftede vi – og Jørgen Leth udtaler så pludselig om livet, – “Det må ikke blive banalt”, som bliver vores vej til at drøfte, det at forpligte sig, som alternativ til at blive ældre og mere usynlig.

Interviwet og reportagefilmen, blev til en samlet artikel, der kan ses via dette link, som blev rundsendt til flere journalister på landsdækkende aviser. Efterfølgende modtog Jørgen Leth megen positiv medieopmærksomhed for sit livsvirke og engagement.

Et livsvirke og engagement, der dækker – digter, filminstruktør, cykelkommentator, levemand og kultfigur, og nu det at blive et ældre menneske, men uden planer om at blive mere usynlig.

───

Interview med kunsthistoriker Claus M. Smidt – Om at gøre det rigtige karrierevalg, nemlig et passionsvalg, og betydningen heraf for hans liv.

… Ofte når unge mennesker, skal vælge uddannelse og fremtid for deres liv, så foretages karrierevalget med stor uerfarenhed – … og derfor ofte et karrierevalg, hvor usikkerhed og angst, gøres mere afgørende for karrierevalget, end tillid til sine egne personlige værdier.

Ved MVmdcc.com’s samtaler med flere topleder, fra store danske og internationale virksomheder, mødes vi ofte af udtalelsen, – ”vi foretrækker medarbejdere med passion for deres arbejdsområde, – det faglige skal vi nok få dem lært, hvis passionen og talentet er til stede”.

Kunsthistoriker Claus M. Smidt, er det gode eksempel på vigtigheden og rigtigheden af denne holdning hos topledere. Først forsøgte Claus M. Smidt sig med cand.polit. studiet, men oplevede det som noget uforståeligt, og valgte derfor at forfølge sin passion, ved sit skifte til kunsthistoriker. Og her var han talent også. Dette studie bragte ham langt karrieremæssigt. Eksempelvis har Claus været museumsdirektør af Nivaagaards Malerisamling, og seniorforsker. Han har forfattet og redigeret en mængde kunsthistoriske, arkitekturhistoriske og kulturhistoriske udgivelser.

Så da muligheden bød sig, var MVmdcc.com, meget glade for muligheden for at interviewe kunsthistoriker Claus M. Smidt om karrierevalg. Betydningen af kunst i hans eget liv. Betydningen af kunst i vort samfund. Og alt netop nævnte, – set i en helhedsbetragtning.

Et interview, der senere har været inspiration for mange unge mennesker, der har været i tvivl om, hvilke personlige værdier, de skulle ligge til grund for deres karrierevalg og fremtid – mange år ud i fremtiden.

───

Reportagefilm fra Men-In-Black demonstrationen den 9. januar 2021 på Københavns Rådhusplads.

… reportagefilmen, fra Men-In-Black demonstrationen den 9. januar 2021, har nuanceret de nationale mediers oplysninger om, hvilke mennesker, der vælger at blive en del af Men-In-Black aktivismebevægelsen.

Reportagefilmen, bistået af flere artikler, der kan ses via dette link til artikler, – har ligeledes skabt grundlag for en velbegrundet kritik af politiets- og anklagemyndighedens arbejdsform, da de ofte krænker borgerens retssikkerhed og FN’s internationale erklærede menneskerettigheder. Herunder en kritik af politiets- og anklagemyndighedens måde at udarbejde og fremlægge deres bevismateriale på i Retten, hvor reportagefilmen blev dokumentation for denne kritiks berettigelse, indebærende at Københavns Byrets oprindelige strafudmåling – på flere års fængsel – til flere epidemilovmodstandere, nu blev afkortet til få måneders straf, da de fik deres straffesager behandlet ved Østre Landsret.

───

Reportagefilm – Flygtninge på gennemrejse.

… ovenstående reportagefilm, skabte grundlag for en mere nuanceret forklaring på, hvorfor mennesker flygtede til Danmark i 2015, end – “de vil blot forsørges” – for det var mennesker, der flygtede fra virkelige og alvorlige nødsituationer.

───

Testimonial-film om venturekapital virksomheden – Bambwa Group.

… venturekapital virksomheden Bambwa Group, arbejder intenst og yderst professionelt med Impact Investments, med det formål, at skabe en målbar, gavnlig social og miljømæssig indvirkning, kombineret med et økonomisk afkast. De har aktiviteter i flere lande på kontinentet Afrika. Aktiviteter, der af professionelle udviklingsrådgivere vurderes til at påvirke mere end 15 millioner mennesker, på målbar vis.

───

Et dokumentarportræt af livet og prisvindende filmfotograf Simon Plum.

… Filmfotograf Simon Plum var i 2010 undervejs med at modtage filmverdens fornemme pris, en Oscar, i sammenhæng med dokumentarfilmen Burma VJ.

Dokumentarfilmen Burma VJ, er ikke en blandt mange dokumentarfilm, men en særlig film, der viser og forklarer demokratiets meget hårde eksistensbetingelser i landet Burma. En fortælling bistået af lokale videojournalister i Burma. Derfor filmens navn Burma VJ.

Filmen blev vist til den engelske premiereminister David Cameron i hans bolig – Downing Street 10 i Westminister / London, hvor filmforevisningen for premiereminister David Cameron, blev indledningen til en stigende international fordømmelse, fra ledende politikere fra Vestlige lande, af leveforholdene og de politiske forhold i Burma – som følge af Burma’s militærregime.

Ovenstående korte uddrag af filmen Burma VJ historie og dens ‘impact’ på udviklingen i Burma, gjorde undertegnede kontaktede filmfotograf Simon Plum, og spurgte om jeg ikke måtte fortælle lidt af hans livshistorie og den ‘Impact’ hans mange dokumentarfilm har haft på udvikling, set såvel landemæssigt men også holdnings- og opmærkningsmæssigt, eksempelvis gældende for omskæring af kvinder i Afrika.

Dokumentarportrættet om Simon Plum og hans liv, valgte undertegnede at producere, for at vise hvilken ‘Impact’ dokumentarfilm og artikler har på kritiske udviklingsforhold i lande, hvor vi ofte tænker, – “det bliver svært at ændre”.

Dokumentarportrættet om Simon Plum, blev opfulgt af artiklen – Fra bygningssnedker til prisvindende- og samfundsændrende filmfotograf. Artiklen kan læse via – dette link.

───

Interview med folketingskandidat Bitten Vivi Jensen fra Alternativet, – og Kim Madsen, formanden for Jobcentrets Ofre.

… Bitten Vivi Jensen, har igennem en mangeårig periode, kompromisløst og ulønnet – arbejdet for udsatte borgere i hele Danmark. Hun har hjulpet mange fysisk- og psykisk svært udsatte borgere – med at få førtidspension, efter de igennem mange år, ofte har været holdt aktive i forskellige kommunale aktiverings-ordninger, selvom blandt andet læger og psykologer, udtalte om disse borger, – “de kommer aldrig tilbage til arbejdsmarkedet”.

Bittens erfaringer med udsatte borgere i Danmark, – og såvel Statens som Kommunernes behandling af dem, – … der er det svært at finde én person i Danmark, der er bedre kvalificeret og mere erfaren, som repræsentant i Folketinget – for disse udsatte borgere.

Velvidende om, at Bitten Vivi Jensen ikke tjente penge på sit arbejde for udsatte borgere, så kontaktede MVmdcc.com derfor Bitten Vivi Jensen og tilbød uhonoreret, at producere en præsentationsvideo til hende, i form af et videointerview, der kunne deles på de sociale medier og ses til vælgermøder – som optakt til debat om vor velfærdsmodel i Danmark.

Et CSR projekt for MVmdcc.com, kan derfor – være ovenstående interview med folketingskandidat Bitten Vivi Jensen, der opstillede for Alternativet, ved folketingsvalget 2022.

───

Reportagefilm, i format som en musikvideo, fra den tilbagevendende event – HokusPokusParty, på Gammeltorv i København. Ofte afholdt for frihedskæmpere i Danmark.

I sammenhæng med den megen polemik, der i 2023 er omkring Danmarks Radios børnevært – Onkel Reje, så valgte DR at skrive flere artikler, hvor det blandt andet fremgik, at de mennesker i Danmark, der var modstandere af coronavacciner, som ligeledes var coronaskeptikere, – de støtter heller ikke op omkring Ukraine, de er også modstandere af Staten, modstandere af mainstream medier etc. – ja, nogle har endda tætte relationer til Rusland, – … det var iblandt denne gruppe af mennesker, at præcis 152 personer koordinerede og orkestrerede en kampagne mod DR’s kære TV-vært Onkel Reje.

… MVmdcc.com og ThePeoplePress.com, har igennem en årrække fulgt en voksende gruppe mennesker i Danmark, der betegner sig selv som frihedskæmpere, og det er præcis denne gruppe mennesker, som DR henviser til i sine artikler.

Regelmæssigt mødes flere af disse frihedskæmpere, til HokusPokusParty i København, der gennemføres hver 14. dag på Gammeltorv, foran Københavns Byret.

MVmdcc.com og ThePeoplePress.com har haft mange samtaler med frihedskæmperne, samt dækket deres forskellige aktiviteter, med artikler, reportagevideoer og dokumentarvideoer.

At DR vælger at udlægge denne store gruppe mennesker i Danmark, på linje med ekstremister, der er hverken korrekt eller rimeligt. Det er derimod urimeligt og en ufin måde, at gøre en stor gruppe mennesker og deres holdninger, demokratisk usynlige for resten af befolkningen, samt også skabe grundlag for at frygte dem. Derfor valgte MVmdcc.com, at udføre en række CSR opgaver, for denne gruppe af mennesker.

… Efter DR den 6. maj 2023, skrev artiklen, der gjorde frihedskæmpere til hovedansvarlige for kritikken af Onkel Reje, så valgte MVmdcc.com at invitere DR til fest hos HokusPokusParty på Gammeltorv i København, så DR kunne møde de mennesker, de beskriver som tæt på værende ekstremister.

DR’s artikel, – kan ses via dette link:

MVmdcc.com’s artikel, der blev fremsendt til DR, er udformet som en invitation til næste HokusPokusParty. Den artikel, kan ses via nedenstående link:

I MVmdcc.com’s artikel indgår ovenstående musikvideoen med SpaceGirl / MetGry, med sangen – “hvis du ku se mig nu”. Denne musikvideo, optog vi lørdag den 6. maj 2023, til HokusPokusParty på Gammeltrov i København, hvor SpaceGirl / MetGry var gæsteperformer. Og, det er meget svært at se de mennesker, der medvirker i denne reportagevideo, udformet som en musikvideo, som andet en glade mennesker. Og endvidere, selvstændigt tænkende mennesker, når man interviewer dem.

───

… Dokumentarfilm, reportager, dokumentarbilleder og velskrevne artikler med høj faglighed, men også artikler – der naturligvis rummer gode fortællinger, – det kan ændre verden og kritiske leveforhold, for meget udsatte mennesker, uden at det bliver vanvittigt omkostningsrigt eller kræver krigshandlinger – for at skabe bedre forhold for disse udsatte mennesker.

Hos MVmdcc.com, der yder vi den indsats og har den vedholdenhed, det kræver at skabe grundlag for interessevaretagelse og forretningsudvikling og samfundsudvikling, på såvel regionalt niveau som landeniveau, – … i et tæt samarbejde med ofte – entreprenante, socialansvarlige og forretningsorienterede enkeltpersoner, samt såvel private- som offentlige organisationer og fonde. Dette gældende såvel nationalt som internationalt. Og altid gennemført med respekt for FN’s menneskerettighedserklæringer og afledte 17 SDG udviklingsmål.

Hvad angår CSR projekter, – … dem har vi en del erfaring med og sidder du med et corporate social responsibility projekt (CSR), der i sin grundtanke, er etableret for at skabe økonomisk vækst og fattigdomsafvikling, for socialt udsatte mennesker, gældende såvel nationalt som internationalt, så indgår vi gerne i et samarbejde om løsning af et sådant projekt, såfremt organisationen du repræsenterer og du selv, er meget erfarende med løsning af sådanne udviklingsprojekter.

Du skal være velkommen til at kontakte os, for en uforpligtende samtale, om hvorledes vi kan bistå dig med at løse en række strategiske udviklingsopgaver og strategiske kommunikationsopgaver.

Med venlig hilsen

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com