Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Jens Kristian-Lütken stopper Jobcenter Københavns lovovergreb mod jobsøgende

Den 25. september 2022, rettede MVmdcc.com henvendelse til Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Jens Kristian-Lütken og modtog efter nogle måneders ventetid, et overraskende- og denne gang juridisk korrekt svar.

… indledningsvis en henvendelse, – der udsprang af – at borgere, der er registrerede som jobsøgende af Jobcenter København, de borgere, skal via JobNet uploade til JobLog – deres private korrespondance, fremsendt til virksomheder, hvor de søger ansættelse.

Læs hele artiklen på ThePeoplePress.com, via dette linkLæs hele artiklen

Med venlig hilsen

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com & Chefredaktør for ThePeoplePress.com

… og altid på jagt efter nye arbejdsopgaver og historier at skrive, eller hændelsesforløb at dokumentere via film. Og naturligvis gennemført, i sandhedens tjeneste, trods periodisk modstand fra de implicerede parter.