… set med mine øjne, – der bliver den danske befolkning, taget grundigt ved næsen !

Og, ikke blot af store internationale økonomiske interesser samt geopolitiske interesser, men desværre også af deres folkevalgte repræsentanter i Folketinget!

Foto: Jens Dresling

__________

April 2022, der skrev jeg artikel – “Vestens tid som kolonimagt, – den synes at være ved sin endelige afslutning”. En artikel jeg skrev på opfordring af et par gode venner, der spurgte hvorledes jeg udviklingsmæssigt – vurderede konflikten mellem Ukraine og Rusland.

Det blev ikke en af de artikler, hvor man kan forvente at modtage mange julekort – sidst på året, fra de personer man har omtalt. Og, det var heller ambitionen.

Ambitionen, det var, at være ærlig fra start til slut, – hvor slut ikke var artiklens afslutning, – … men slut derimod var ca. 6 måneder senere, at se, hvorledes vanlig mediemæssig velorkestreret misinformation, ville søge at dække over aldeles tåbelige politiske beslutninger – på højeste nationale og internationale niveau, for … ja, lige præcis for hvem og hvis interesser?

Erfarende analytikere, burde have forudset – at konflikten mellem Rusland og Ukraine, ville medføre forhøjet energipriser, – og dermed forøget priser på stort set alle vores forbrugsvare. Det bremser forbruget. Og så starter en recession.

… Hvis en recession er vedvarende, kan den overgå til at blive betegnet som en depression. Der er ikke nogen fast definition af, hvornår en recession er blevet til en depression, men generelt er det anerkendt, at der er tale om en depression, hvis landets BNP falder med mere end 10%.

… Depression, inden for økonomi, er en langvarig lavkonjunktur, som er præget af faldende produktion, stigende arbejdsløshed og udbredt pessimisme blandt både forbrugere og investorer.

Stigningen i energipriserne, betyder allerede at flere mennesker ikke kan betale deres huslejer … og gældende for forretningsdrivende, der ses også et øget antal konkurser.

De selvstændig forretningsdrivende, der har udsat momsbetalingerne, under corona-nedlukningerne, i forhåbningen om, at de ved genåbningen af Danmark, kunne afvikle momsgælden, havde jo ikke mulighed for at se, – at en energikrise ville blive næste udfordring, der fjernede overskuddet fra deres virksomheds drift.

Men, – var der andre, der kunne forudse udviklingen af en energikrise. JA,- helt bestemt. Erfarende analytikere af kritiske udviklingssituationer, der analyserede den eskalerende konflikt mellem Rusland og Ukraine.

Ofte analytikere, der arbejder på strategisk og politisk niveau i store internationale virksomheder, store interesseorganisationer og naturligvis ministerier, der assisterer og vejleder vores ministre i Folketinget.

Og, hvad gjorde vores ministre, såvel i Danmark, som hele Europa, da de så konflikten mellem Ukraine og Rusland, – … de påførte Rusland talrige sanktioner, samt sendte våben og penge til Ukraine, – uden på noget tidspunkt at motivere / kræve fredsforhandlinger blev forsøgt gennemført, såvel af Ukraine som hele Europa – over for Rusland. Tværtimod blev konfliktgrundlaget øget og øget, med hver sanktion Rusland blev påført, samt ved hver sendig af våben og penge til Ukraine.

… Man skal huske på, at konfliktens oprindelige grundlag, det var at Rusland ikke ville acceptere Ukraines optagelse i NATO. Egentlig ikke en helt uventet reaktion af Rusland, når man påtænker USA’s reaktion, da Rusland opstillede missiler på Cuba, der blev starten til Cuba krisen i 1962. En krise, der jævnfør historiske oplysninger, havde en kort levetid på 13 dage, men sådan bliver det ikke med krisen mellem Rusland og Ukraine / Europa, – for der er krisen allerede endt med at være alt for indgribende i mange landes økonomi og tillid til hinanden.

Vi står derfor over for en udviklingssituation, der såvel økonomisk og tillidsmæssigt, kræver mange år, for at blive genetableret på samme niveau, som før konflikten mellem Ukraine og Rusland. Og, her gentager jeg mig selv, men det burde enhver erfaren analytiker, af kritiske udviklingssituationer havde forudset.

… I mine øjne, der forsætter det glade vanvid, nu hvor folketingsvalget er undervejs, for hvorledes skal man nu hjælpe alle de nødstedte i Danmark, der er voldsomt påvirket af stigningen i energipriser og de afledte prisstigninger på forbrugsvarer. Ja, flere politikere vil nu give danskerne forskellige hjælpeformer … 1) lån til din energiregning af Staten, 2) nedsættelse af afgifter på energi, 3) osv … alt imens man forsætter med at støtte krigen mellem Ukraine og Rusland, – … mens flere nationale og endnu flere internationale energileverandører, eksempelvis OPEC landene, får rygproblemer, når de bærer dagens overskud ned til banken.

___

Det er det glade vanvid, at man ikke fra Dansk, Europæisk og Global side, søger at finde en løsning på konflikten, der ikke er militært baseret.

Der er alt for få vindere af denne konflikt mellem Rusland / Ukraine / Europa, – … og de få vindere af denne konflikt, ser alt for store fordele i at holde konflikten kørende.

At man i såvel nationale som internationale medier, nydeligt har udeladt at fortælle, at befolkningen i Ukraines Donbas område, har haft deres menneskerettigheder groft krænket, hvor bombninger af civile områder, drab på civile, tortur af civile og voldtægter af kvinder … det har været hverdagen for Donbas befolkningen, gennemført af Ukrainsk Politi og Militær. Og, hvorfor, fordi dele af befolkningen i Donbas området, er pro-russiske.

Når netop ovennævnte oplysninger, så behændigt er udeladt i Danske og Udenlandske medier, så rummer det en krigsteoretisk forklaring, jævnfør krigsteoretikeren Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz (1780-1831), der jævnfør hans krigsbetragtninger, – … der skal en krig vindes på to fronter, nemlig befolkningens opbakning til krigen, så befolkningen accepterer finansieringen af krigen og dermed udgifterne til krigen, – og derpå skal krigen vindes mellem de stridende parter.

Nationale og Internationale medier, har i mine øjne, medvirket helt bevidst i denne manipulation af befolkningen – i mange lande, ved så entydigt at vise russerne som lømler, når de helt udelader – at omtale Ukraines optræden over for såvel Rusland, som den pro-russiske befolkning i Ukraine, samt ligeledes USA’s, NATO’s og senest EU’s velkalkulerede provokationer af Rusland.

Set med mine øje, – der er den danske befolkning, endt med at være statister i deres egen privatøkonomi, hvor deres eneste bidrag i livet, er tæt på at være, at arbejde hårdere og hårdere, for at have tag over hovedet og varme i kakkelovnen, samt måske tre måltider på spisebordet om dagen.

Set med mine øjne, – der bliver den danske befolkning taget grundigt ved næsen. Ikke blot af store internationale økonomiske interesser samt geopolitiske interesser, men desværre også af deres folkevalgte repræsentanter i folketinget, hvor selvom ministrene har ministerier bag sig, med medarbejdere, der ikke er fremmede over for mine betragtninger, delt i dette opslag. Ja, så synes der ikke at være nogen ministre, der vil fortælle den danske befolkning, mere ærligt, hvorledes konflikten kan løses, med opmærksomhed på dens oprindelige opståen.

Set med mine øjne, – der er den danske befolkning, og også store dele af den Europæiske befolkning, derfor udsat for et massivt svigt fra deres folkevalgte politiske repræsentanter.

Og, løsningen er denne gang ikke at vente på en bedre tid, med mere varme, fra et fint sommervejr, men derimod at kræve fredelige løsninger, der ikke kræver vor velfærd forsvinder til øget militære budgetter, til glæde for en altid leverancevillig militærindustri.

Jeg beklager at måtte skrive ovenstående, samt efterfølgende, men vi er som befolkning, udsat for et groft iscenesat drama, hvor vores egen økonomiske frihed og fredelige sameksistens, tilsidesættes for splid, voldelige konflikter og bevæbnede løsninger, der på såvel kort som langt sigt, fjerner al økonomi og afledte investeringer – til en fredsbevarende økonomisk vækst, der vil være til gavn og glæde for os alle sammen, frem for en meget lille gruppe mennesker i denne verden.

Man kan selvfølgelig have sin tvivl om rigtigheden af mine oplysninger og refleksioner, men så prøv lige at se denne korte udsendelse, fra det ofte meget sandhedssøgende medie – WION News, hvor de den 9/10-2022, havde nedenstående opdatering – om den globale økonomiske udvikling.

Min helhjertede opfordring, er derfor, at såvel den danske som europæiske befolkning, står sammen, på tværs af politiske holdningsforskelle, og tydeligt siger NEJ til militære løsninger, og derfor står sammen om fred, samarbejde og økonomisk udvikling, til glæde for os alle sammen. Set Globalt.

Med venlig hilsen

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com

NB. Se artikel fra april 2022, hvor jeg allerede på dette tidspunkt, beskriver den kritiske udviklingssituation, vi befinder os i nu og som vi meget vel fremadrettet, må acceptere at leve i, mange år – ud i fremtiden. Det er ikke nødvendigt, og det er der bestemt andre fagfolk, der også har gennemskuet. Her er linket til artiklen – Vestens tid som kolonimagt, – den synes at være ved sin endelige afslutning!