Legalisering af hash, vil det være en fordel i mange samfunds sammenhænge ?

Jeg har haft flere samtaler og interview med Christianitter, misbrugskonsulenter, politiet og politikere. Ligeledes samtaler og interview med brugere og misbrugere af hash.

Unge mennesker mister deres uddannelser og deres fremtid, ved såvel hash som alkoholmisbrug. Sådan er det!

Politiets indsats på Christiania, – går reelt op i røg!

Politiets indsats har en yderst positiv økonomisk effekt på den organiserede kriminalitet omkring hash-handel.

Politiets indsats har primært forstærket professionalismen i de hash-handlende bander. Det har i stigende grad øget deres indtægter og brug af professionel rådgivning. Eksempelvis også til finansiel rådgivning.

Bander agerer som paramilitære enheder, med egne love og eget monopol på voldsudøvelse.

Bander agerer således som en statsmagt i staten og skaber stor utryghed i vort samfund.

Med legalisering af hash, vil megen økonomi forsvinde i bandemiljøet.

En reguleret handel med hash og alkohol, med en nedre aldersgrænse på 21 år, – det er nok vejen frem.

Unge menneskers får det bedste ud af deres uddannelser.

Politiet får mulighed for at skabe reelle positive resultater, med de tildelte ressourcer.

Legalisering af hash gør, at budgetter til politiet, kan benyttes mere resultatskabende i forebyggende arbejde. Det er, som en misbrugskonsulent udtalte til mig, – “alt for let, at identificere hvilke familier, der – måske lidt groft sagt -. producerer morgendagens misbrugere. Det er i familier, hvor forældrene ikke er mentalt- og omsorgsmæssigt tilstede. Altså både økonomisk udsatte familier, men ofte overset, – også familier, hvor forældrenes megen fokus på karriere og økonomi, giver forældrene for lidt mentalt- og omsorgsmæssigt overskud til deres børn”.

Politiet kan ikke løse opvækstproblemer. Hverken i bunden eller toppen af samfundet.

Politiet kan derimod sætte ind over for organiseret kriminalitet, hvor endog store gevinster gemmer sig. Danske Bank’s hvidvaskningsaktiviteter, – er primært penge, der har en oprindelse fra organiseret kriminalitet.

Det mange overser, det er, at når store kriminelle organisationer, får deres penge vasket hvide, så står de hvidvaskede penge jo ikke stille på en børneopsparing, derimod investeres de professionelt i eksempelvis aktier. Og, køber man tilstrækkelig mange aktier i en eller flere virksomheder, så begynder bestyrelsesposter at blive et krav fra investorerne.

Så de hvidvaskede penge, eget af yderst kriminelle organisationer, – … de penge og deres ejere – bliver nu indflydelsesrige penge og personer i lovlige virksomheder. Det indebærer, at vi får en gråzoneøkonomi i vort samfund, med en væsentlig grad af korruption og besynderlige vennetjenester.

Hvis nogen læsere nu tænker, – “korruption og besynderlige vennetjenester, – var det ikke hvad vi så hos flere ledende politikere i folketinget, ved den forrige regering” – så er det ikke et spørgsmål, som jeg vil besvare, men derimod blot henlede opmærksomhed på, – … at får man i Danmark ikke langt mere kontrol med den organiserede kriminalitet i Danmark, – også fra bankers side af i Danmark, – så vil den tryghed og tillid vi værdsætter så højt, som en del af dansk kultur, det vil forsvinde indenfor de næste par generationer.

Så, legalisering af hash, under kontrollerede forhold, – … meget vel også legalisering af andre euforiserende stoffer, kan være den rigtige løsning – i mange positive samfunds-sammenhænge.

En af hovedindtægter, indenfor organiseret kriminalitet, det er handel med euforisende stoffer.

Og, man skal ikke overse ledelsen i banker, advokatvirksomheder og revisionsvirksomheder, der rådgiver omkring hvidvaskning af penge og investering af disse penge, – de skal idømmes fængselsstraffe, der ikke lader nogen tvivl om, – at vi ikke vil acceptere organiseret kriminel aktivitet i Danmark, der udfordrer vores tryghed og frihed, eller modarbejder demokratisikrende organisationer.

Med venlig hilsen,
Marcus Vigilius Brendstrup
CEO for MVmdcc.com