Vi kan udrette forkrøblede hundefusser, så en hund får et nyt syn på sit liv og dets muligheder – for at indgå i et gensidigt givende fællesskab.

Vi mennesker kan bestemt også udrette forkrøblede menneskesyn, så fortiden ikke gentager sig.

…. vi mennesker kan gøre en så stor positiv forskel for hinanden og vor verden, – når vi hver i sær beslutter os for at bidrage med det bedste vi kan. Det er derfor ærgerligt, at tidens mediemæssige og politiske strømninger – alt for ofte er – at anmode mennesker om at gøre noget de ikke kan.

EKSEMPELVIS KRAV OM AT SKIFTE HUDFARVE, SÅ VI KAN ELSKE OG ACCEPTERE DEM, DER IKKE LIGNER OS.

At undsige hinanden, er at opgive vores mulighed for fredelig sameksistens og positiv udviklende dialog.

De nationalistiske strømninger – internationalt – er en invitation til ufred og krig, – og ikke som mange mennesker søges overbevist om, en tryg havn for vores individuelle og fælles trivsel. En sådan nationalistisk havn er overfyldt af krigsskibe – til at sikre vores interesser, – med afledte store krigsbudgetter, der belaster de enkelte landes nationale budgetter og ligeledes begrænser muligheden for velfærdsudvikling, for en bred befolkningsgruppe.

Store militærbudgetter og krigsøkonomi, – det begunstiger de få, – som derfor skaber frygt og fattigdom blandt de mange …. mennesker. Med den gode vilje over for hinanden, – der kan vi nå langt længere.

VI KAN UDRETTE FORKRØBLEDE MENNESKESYN.

Vi kan udrette forkrøblede hundefusser, så en hund får en nyt syn på sit liv og dets muligheder for at indgå i et gensidigt givende fællesskab. Blot se nedenståene video, hvor det utænkelige bliver muligt. En hund, der har mistet førligheden, genvinder sin førlighed, ved at modtage et menneskes faglige nærvær og omsorg. Dette er også muligt mennesker imellem.

Så møder du mennesker i din hverdag, hvor du oplever de har et forkrøblet menneskesyn, så giv dig tid til at tale med dem, så de oplever sig værdifulde og ønsket sammen med dig, men også så du oplever dig værdifuld og ønsket. Denne oplevelse af at være værdifulde sammen, det er en afgørende betingelse for at skabe fredelig sameksistens i en global verden – med mange mennesker, med mange holdninger og mange hudfarver.

HISTORISK SET ER DET LYKKEDES FØR PÅ FREDELIG VIS.

Historisk set er det også mislykkedes før, når frygt og usikkerhed for egen fremtid, får befolkningsgrupper til at stimle sammen i nationalistiske ensfarvede grupperinger, i pæne ensfarve uniformer. Men, ofte glemmer mange mennesker, at det pæne ensfarvede forsvinder, når eget blod og egne kropsdele forlader den pæne uniform.

NATIONALISME HØRER FORTIDEN TIL I EN OPLYST OG MODERNE VERDEN.

Står vi sammen om værdierne – dialog og fred og demokrati – og viser – at det er hvad vi ønsker, – så bliver det svært for store kapitalinteresser, store militærindustrier og nationalistiske demokratiske afsporede ledere, at lokke os tilbage til fortidige tankegange og heroisk nationalisme.

DER ER INTET HEROISK I AT SLÅ MENNESKER IHJEL.

Der er intet heroisk i at holde store befolkningsgrupper og folkeslag i svær fattigdom, som middel til selv at leve i unødig overflod.

Det er derimod heroisk at medvirke til – og bidrage til, med hvad vi hver kan bedst, – til at skabe udvikling og velfærd for flest mulige mennesker, med respekt for vor jords ressourcer og andre racer, der ikke er mennesker. Altså dyr.

Vi kan udrette et forkrøblet syn på vor jords ressourcer.

Vi kan udrette et forkrøblet syn på den misforstået accept af dyrs mistrivsel i vor landbrugsproduktion.

Vi kan udrette et forkrøblet menneskesyn, om, at ikke alle mennesker, rummer værdier, der er værd at elske og drage omsorg for.

DET HELE BEGYNDER MED AT RESPEKTERE LIV I ALLE SINE FORMER OG FARVER.

Så kan vi også udrette forkrøblede hundefusser, så en hund får et nyt syn på sit liv og dets muligheder – for at indgå i et gensidigt givende fællesskab.

 

Med venlig hilsen,

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVMDCC.COM