Mindeord om Forsvarsadvokat Merethe Stagetorn

Foto: Erik Refner

Tidligere forsvarsadvokat Merethe Stagetorn er død

En juridisk fighter af svær kaliber med god kontakt til sin indre etik. Et sådant prædikat er retvisende for Merethe Stagetorns mangeårige virke som forsvarsadvokat.

Ved straffesagen mod Jørgen Saugsted i 2015 – efter han havde skudt og såret sin ekssvigersøn og skuddræbt dennes advokat Anders Lindholdt i sagen om samværsretten for hans barnebarn – havde han valgt Merethe Stagetorn som sin forsvarsadvokat.

Jeg fulgte sagen i Frederiksberg Ret, og hæftede mig ved Merethe Stagetorns finurlige forsvarsretorik, fordi – hun søgte ikke i sine forklaringer at give indtryk af, at Jørgen Saugsted nærmest var uskyldig. NEJ – tværtimod. Han skulle blot modtage en retfærdig dom.

Ved retsmøderne oplevede jeg ikke Jørgen Saugsted, som den mest indfølende herre, idet han adspurgt af anklagemyndigheden, om hvorledes han så på sin handling mod afdøde Anders Lindholdt, der svarede Jørgen Saugsted, – ” der er ingen, der vil komme til at savne Anders Lindholdt”. En udtalelse, der ikke vandt anklagemyndighedens sympati.

Ved mit senere korte interview med Merethe Stagetorn, spurgte jeg hende derfor …”Jørgen Saugsted udviser ikke den store indfølingsevne med ofrene – er det ikke en stor udfordring som forsvarsadvokat, når man søger at menneskeliggøre Jørgen Saugsted og hans handlinger, over for dommerne, som led i at skabe grundlag for en mildere dom, end livstid”.

Merethe Stagetorns svar kom prompte og præcist, – ”det er bestemt min oplevelse, at Jørgen Saugsted udviser indfølingsevne. Under afhøringerne bryder han grædende sammen, ved anklagemyndighedens spørgsmål om hans barnebarns hidtidige udfordrende hverdag. Det er dog ikke min oplevelse, at anklagemyndigheden ser udfordringerne, der gjorde Jørgen Saugsted til en morder”.

Netop Merethe Stagetorns utrættelige vilje til at påtage sig svære forsvarsopgaver, hvor ugerninger blev menneskeliggjorte, for både dommerne og vort samfund – det har givet vort samfund mulighed for at skabe bedre muligheder, så mennesker måske i mindre grad søger ugerningernes vej til retfærdighed.

Ved bortgangen af forsvarsadvokat Merethe Stagetorn, der mister advokatbranchen derfor et retningsvisende fyrtårn, når det omhandler evnen til at sammenkoble jura med etik, så retfærdigheden af en dom, bliver tydelig for andre end dommerne, der afsiger dommen.

Et sådant fyrtårn, har derfor stor betydning for borgerens villighed til at vise tillid, til vort retssystem og dets retshandlinger.

Det er derfor min oplevelse, at Merethe Stagetorn med sindsro kan sige, – ”Jeg har gjort mit bedste og har ikke mere til gode Vor Herre, vær sød at lukke mig ind i dit rige”.

Med venlig hilsen,
Marcus Vigilius Brendstrup
CEO for MVmdcc.com

NB. Mindeordene er bragt i Politiken – August 2018