Vejen til vigtige resultater

Når større forandringer, i organisationer og samfund tager fart, så ses hyppigt en leder, der ved sin blotte tilstedeværelse, er meget forandringsskabende.

En sådan leder, har en særlig karakter, der i de givende omstændigheder, er katalysator for væsentlige forandrings- og udviklingstiltag iværksættes.

Mange mennesker forbinder sådanne ledere med et personligt karaktersæt, af en hel unik beskaffenhed, der er nærmest genetisk medfødt.

Det er meget vel en fejlantagelse, idet forklaringen lige så vel kan være, at sådanne ledere har gjort sig nogle unikke overvejelser, foranlediget af deres fortid og ønsker til fremtiden, som giver dem mulighed for at træffe nogle helt unikke beslutninger, i de givne omstændigheder. Unikke beslutninger, som nogle ledere, uhindret internaliserer i deres personlighed. Og netop evnen til at internalisere beslutninger i sin personlighed, foranlediget af ens fortid og ønsker til fremtiden,- det er Professionel Karakterudvikling.

Upåagtet af hvilke ledelses- eller managementværktøjer, man benytter i sammenhæng med organisations- og forretningsudvikling, så skabes langt den overvejende del af holdbare virksomhedsresultater, gennem ens medarbejdere og deres holdninger til sig selv og virksomheden.

Er virksomhedens mål og værdier, samt afledte ledelses- og managementprincipper, dybt integreret i de forandringsansvarlige ledere, så vil de fleste ledelses- og managementværktøjer, være resultatskabende for sådanne forandringsansvarlige.

Professionel Karakterudvikling, gør forandringsansvarlige til katalysatorer for forandring og udvikling, via de gængse ledelses- og managementværktøjer, på en måde, hvor halve års- og hyppigt flere års arbejde, gennemføres på kun få måneder.

Du kan læse mere om professionel karakterudvikling og  hvad det betyder af arbejdsopgaver at mestre professionel karakterudvikling, hvis du taster på dette link: Professionel Karakterudvikling

Hvis ovenstående oplysninger, giver dig lyst til at vide mere om hvordan vi ville arbejde videre med en udviklingsopgave, sammen med dig, så benyt linket – Kontaktoplysninger – så har du mulighed for at skrive eller ringe til os – for at drøfte en mulig udviklingsopgave.

Med venlig hilsen,

Marcus Vigilius Brendstrup