IRMA er på vej ind på det Kinesiske marked, – og hvad kan det betyde for Coop’s rolle for Dansk Landbrug

Fotograf: Mads Nissen

I MVmdcc’s videointerview af Coop Danmark’s administrerende direktør Peter Høgsted og bestyrelsesformanden for Bambwa Group Michael Mathiesen, der kommer vi omkring flere vigtige pointer.

Pointer, der fortæller en del om det bagvedliggende DNA i Danmark’s mangeårige historiske produktions- og velstandsudvikling.

Coop’s er undervejs med at etablere IRMA forretninger i Kina, hvor der er mere end 1 milliard mennesker.

Irma’s indtræden på det kinesiske marked, bør ses som en spydspids ind på det kinesiske marked, der kan gavne mange fødevareproducenter i Danmark.

Irma´s indtræden på det kinesiske marked, er derfor en oplagt mulighed for mange danske producenter til Coop’s varehylder, for at få vist og solgt deres varer i Kina.

Eksempelvis økologiske fødevarer til små børn, er blandt andet meget efterspurgt i Kina.

En efterspørgsel, som hvis flere danske økologiske varer brandes – som noget fra det særlige økologiske land Danmark – ja, så åbner det op for megen eksport.

Som ikke økologisk landmand, bliver man så udelukket for at deltage i en sådan eksportudvikling?

Nej, bestemt ikke, for dansk landbrug og afledte fødevarer er stadig af høj kvalitet. Og landet og brandet ”Danmark”, vil derfor i Kina blive landet med de bedste fødevarer. Såvel økologiske som ikke økologiske.

Det er derfor så ærgerligt at erfare, at der er opstået en splid mellem to interessegrupperinger i Danmark. Nemlig mellem dem der er fortalere for økologisk landbrug, – i forhold til dem, der er producenter – fra det traditionelle landbrug.

MVmdcc ringede til en række traditionelt producerende landmænd, for at høre om deres forbehold over for økologisk landbrug. Og et af deres argumenter var i alt sin enkelthed, at de have foretaget store investeringer i deres landbrugsproduktion, der såvel økonomisk som teknisk, gjorde det svært og dyrt for dem, at omlægge produktionen til økologisk landbrug.

Så interessekonflikten mellem økologiske og ikke økologiske producenter, baserer sig ikke på modviljen over for forandringer, men derimod på de økonomiske udfordringer – landmænd historisk mange gange har oplevet, nemlig at stå meget alene med deres bedrifts økonomiske ansvar, sideløbende med en masse krav stilles til dem. Også krav, af national som international politisk oprindelse.

Andelsbevægelsens historiske betydning for udviklingen af dansk landbrugsproduktion, er stadigvæk erfaringer, der er gyldige og brugbare i en moderne tid, med globale udfordringer og globale udviklingsmuligheder.

Et samarbejde mellem de traditionelt producerende landbrug og de økologisk producerende landbrug, er en god måde, at stille alle parter forenet og styrket til øget landbrugseksport. Blandt andet til Kina.

At gå nye veje, kan næsten aldrig undgå at skabe lidt indledende modstand og usikkerhed hos nogle mennesker.

Men, det er trist, når usikkerheden og de afledte mindre konflikter, fjerner fokus for hvad de nye tiltag bringer af udviklingsmuligheder og økonomisk vækst, samt velstand – for mange mennesker i Danmark.

I nedenstående videointerview, får man en noget mere nuanceret forståelse for hvad Coop Danmark’s nationale og internationale tiltag, kan få af positiv betydning for hele det danske landbrug.

Det er et interview som MVmdcc.com har gennemført, fordi vi oplever, at flere medier – på foranledning af store interessegrupperinger – … der søger flere medier, at vise og forøge en konflikt mellem landbrugsproducenter i Danmark.

MVmdcc.com oplever, at en sådan konflikt fjerne fokus fra det væsentlige, nemlig en eksportudvikling, der kan få stor betydning for hele Danmark’s økonomi.

…Og, det kan man høre mere om i nedenstående interview, gennemført under MVmdcc’s temainterview – “Sådan – så er det sagt”.

Afslutningsvis, så skal undertegnede oplyse, at vi ikke har modtaget noget honorar for denne artikel eller interview. Således har MVmdcc.com ingen økonomiske interesser, eller varetager særlige parters interesser, ved skrivning af denne artikel eller gennemførsel af dette videointerview.

MVmdcc.com ønsker blot at se, at Danmark på bedste vis, udnytter de globale udviklingsmuligheder, som vores gode landbrugstraditioner og afledte fine produkter – reelt giver os mulighed for, hvis disse muligheder ikke mistes af syne, grundet misforståelser og unødvendige konflikter.

Med venlig hilsen

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com