Måske … nej! Homeopat Christian Andersen har reddet et 6 måneders barn fra døden !

Er vores sundhedssystem for ringe til at tænke ud af boksen.

Eksempelvis, hvorfor opsamler vores sundhedssystem ikke oplysninger om patienter, der mod den pågældende patients læge eller lægers forventninger, pludselig viser sig at blive raske på næsten mirakuløs vis.

Hvad nu hvis den pågældende patient, har været til behandling hos en alternativ behandler, og denne behandler evner at helbrede patienter, som lægerne har opgivet. Kunne man ikke forestille sig, at der hos sådanne alternative behandlere gemmer sig morgendagens væsentlige behandlingsformer og tilgange til behandling af patienter. Måske endda før de bliver alvorlig syge.

Alt for mange sundhedsforskere tænker ikke ud af boksen.

Nedenstående citater, fra to forskere i vores sundheds- og universitetssystem, har jeg medtaget i denne artikel, fordi jeg finder deres forskningsmæssige tilgang til deres arbejdsområde, vidende om en alt for bagudrettet tilgang til sin forskning. Indebærende, der skal virkelige være nogle tungtvejende argumenter for, at de som forskere, vil ændre deres forskningsbaserede holdninger.

Professor Helle Johannessen fra Syddansk Universitet, oplyser i et interview til avisen Information, ” at al forskning i effekten af alternativ behandling, grundlæggende kommer til samme konklusion, nemlig, at der ikke kan påvises nogen specifik effekt – andet end – placebo” … Professor Helle Johannessen har forsket i emnet siden 1988 og har udgivet bogen – Alternativ behandling – praksis og fakta. (Kilde: Journalist Christian Bennike / Information: 13. feb.  2015 )

”Hos alternative behandlere bliver du ofte rørt ved i rigtig lang tid. Det tager længere tid end en lægelig behandling, – og, der er en lang og god snak om dagligdagsproblemer, og om hvad man kan gøre for at leve sundere. Alle de ingredienser er med til at forhøje den uspecifikke virkning”, fortæller Helle Johannesen. (Kilde: Journalist Christian Bennike / Information: 13. feb. 2015)

“Styrken af placeboeffekten afhænger bl.a. af, hvor stor tiltro patienten har til behandlingsformen og til behandleren. Man kan derfor formode, at en artikel som denne, der er kritisk over for de alternative behandlingsformer, ødelægger en del af den gavnlige placeboeffekt, som mange ellers ville have haft af alternativ behandling. Jo mindre man tror på, at behandlingerne virker, des mindre er placeboeffekten”.  ”Det er jo vanskeligt”, siger professor Helle Johannesen. ”Skal man råbe det her ud til folket? Hvis man gør det, så er der nok mange, der ville miste den placebovirkning, de ellers kunne få af behandlingen”.   (Kilde: Journalist Christian Bennike / Information: 13. feb.  2015 )

Professor i psykologi Lene Vase oplyser, – ”Det er faktisk ikke slået fast med videnskabelige syvtommersøm, at alle alternative behandlingsformer virker via en placeboeffekt”,

Endvidere påpeger professor i psykologi Lene Vase,”Den positive effekt kan også skyldes generelle livsstilsændringer, at smerteniveauet fluktuerer, eller at folk alligevel ville have fået det bedre over tid”. (Kilde: Journalist Christian Bennike / Information: 13. feb.  2015 )

Hvad der betragtes som alternativ medicin varierer fra land til land. I Danmark er kiropraktik anerkendt som en autoriseret behandlingsform, mens italienerne ser det som humbug.

Til trods for at homøopati betragtes som noget af det mest alternative i Danmark, så anvendes det ofte i konventionelle lægepraksisser i Tyskland, Storbritannien og Frankrig.

I nedenstående film, der er det undertegnedes og andres vurdering, at Homeopat Christian Andersen redder et 6 måneders barn fra døden, igennem brug af homeopati og behandling via påvirkning af et barns energibaner i kroppen.

I al beskedenhed, så vil Homeopat Christian Andersen – med opmærksomhed på ovenstående oplysninger fra professor i psykologi Lene Vase og professor Helle Johannessen, – så vil Homeopat Christian Andersen gerne slå fast med syvtommersøm…at det ikke er muligt for et barn på 6 måneder, at lade sig besnakke af ham, – som homeopat. Karlo lå i koma, da Christian Andersen påbegyndte sin behandling af ham.

Der kan således ikke på mindste vis, være tale om en placebo effekt, som forklaring på Karlo i dag er i live.

Nu vil en professor, med en bagudrettet tilgang til sit forskningsarbejde, så måske påstå, ”jamen, der eksisterer jo også uforklarlige helbredelser i det traditionelle sundhedssystem”.

Tilbage i år 1992, der blev Homeopat Christian Andersen – af et TV hold fra DR2, også fulgt i sit daglige arbejde som homeopat. Dette TV indslag fra DR2, kan ses i nedenstående video, og her vil man også kunne se en række usædvanlige helbredelsesforløb.

I mere end halvtreds år, har Christian Andersen praktiseret som homeopat og ser i sin praksis – dagligt mennesker, som ellers er opgivet af vores traditionelle sundhedssystem, – … det er hyppigt mennesker, som Christian Andersen hjælper tilbage til en hverdag, uden afhængighed af medikamenter.

Christian Andersen finder det forargeligt, at vores sundhedssystem er så langsommeligt, og ligeledes modvillige over for at tænke ud af boksen.

Eksempelvis ved at opsøge behandlere, der igennem alternative behandlingsformer, evner at skabe markante forbedringer for patienter, der ellers havde haft en svær hverdag med daglig tilførelse af sundhedsbelastende medikamenter.

Det er Christian Andersens oplevelse, at der en mange penge at spare for vort sundhedssystem, ved at lade alternativ behandling blive en del af det sundhedssystem, som vores borgere har fri adgang til, på linjen med det frie sygehusvalg.

Christian Andersen lader gerne sundhedsforskere følge sit arbejde som homeopat.

Christian Andersen deler gerne sine 50 års erfaringer med behandling af patienter, igennem brug af homeopati og  vacuum-energi, – … disse erfaringer, deler han gerne med sundhedsforskere, der er villige til at tænke ud af boksen.

De sundhedsforskere ville blive forbløffet over, hvad han kan udrette indenfor sit arbejdsfelt, endda til en brøkdel af de helbredelsesomkostninger, som ellers gør sig gældende i vores skattebetalte sundhedssystem.

Med venlig hilsen,

Marcus Vigilius Brendstrup

Ansvarshavende redaktør for MVmdcc.com