Louis Petersens Børnegård og indvielsen af en flot tilbygning