Virksomhedens Power Statements

Virksomhedens Power Statement:

  • Skaber styrke og handlekraft hos ens medarbejdere.
  • Giver en fælles sammenhængskraft og gennemslagskraft hos ens medarbejdere.
  • Giver ens virksomhed mulighed for at sætte sig ekstraordinære udviklingsmål og ligeledes indfri disse udviklingsmål.
  • Giver kunder tillid til ens produkter og services.

For en virksomhed og dens indehaver eller direktør, er det vigtigt at formulere en række Virksomheds Power Statements. Et begreb og arbejdsværktøj, som vi har udviklet hos MV-MDCC, som led i at indfange og kommunikativt tydeliggøre en virksomheds DNA, for såvel medarbejdere, eksisterende kunder og potentielle kunder.

Produkter gør ikke så stor en forskel, som flere konkurrerende virksomheder ellers ønsker sig, at deres kunder ligger til grund for sine indkøbsbeslutninger.

Det er langt mere afgørende for kunden, hvem de handler med og dermed hvem de har en længerevarende kunderelation med … det er en form for uformelt partnerskab, der udvikles mellem virksomheden og kunden. Dette upåagtet af, om det er et produkt, som hos kunden, har en kort levetid eller længerevarende levetid.

Virksomheds Power Statements er DNA’et som bringer små- og mellemstore virksomheder videre mod at blive store virksomheder, på en måde, hvor det i mindre grad er afgørende om man følger sine udviklingsplaner slavisk.

Derimod er det afgørende, at alle medarbejdere i ens virksomhed, kan indestå og forstå vigtigheden af virksomhedens valgte Power Statements.

Svarer ens Virksomheds Power Statements overens med de udviklingsmål, som virksomheden har sat sig for at nå på længere sigt, set i sammenhæng med de afledte mulige udviklingsudfordringer, – så vil ens Virksomheds Power Statements have en katalyserende positiv udviklingsvirkning … på alle ens medarbejdere og deres måde, at drage omsorg over for virksomhedens væsentligste ressourceområder.

Fornyelig interviewede MV-MDCC – kokken Thomas Herman – i sammenhæng med, at han har åbnet en kombineret chokoladeforretning og spisested.

Ved vores gennemsyn af videooptagelserne, blev det tydeligt for os, at svarene som Thomas Herman afgav på vores interviewspørgsmål, rummede en række meget vigtige Virksomheds Power Statements.

Så ved vores gennemklipning af videointerviewet med Thomas Herman, der besluttede vi os for at tydeliggøre hans personlige- og virksomhedsmæssige Power Statement’s, fordi vi oplever, at de netop har været DNA’et i Thomas Hermans succes som entreprenant kok i talrige erhvervsmæssige sammenhænge.

I nedenstående video, kan du se interviewet med Thomas Herman, hvor vi fokuserede på såvel personlige som virksomhedsmæssige Power Statements:

Hvis du har nogle spørgsmål til ovenstående oplysninger eller MV-MDCC’s arbejdsform eller hvorledes du personligt og som virksomhedsindehavere, kan gøre brug af  Virksomhedens Power Statements, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Vores kontaktoplysninger finder du ved at klikke på linket – kontakt os

Med venlig hilsen,

Marcus Vigilius Brendstrup