Personlige Power Statements

Et – Personligt Power Statement – er et arbejdsbegreb, som vi benytter hos MVmdcc.com.

Et – Personligt Power Statement – er et video statement, med en varighed på omkring et minut.

Et – Personligt Power Statement – er en video, hvor en person igennem ord og en meget tydelig indre sindstilstand og et meget tydeligt kropssprog, får fortalt meget mere, end ville være muligt igennem en længere mundtlig eller skriftlig redegørelse.

Et  – Personligt Power Statement – er ligeledes en video, hvor vi giver en person mulighed for at fortælle om en oplevelse, eller fortælle en historie, eller viderebringe egne refleksioner,  som de ønsker at dele med andre.

Hvis du overvejer om Personlige Power Statement’s, er en kommunikationsform, der er interessant for de udviklingsopgaver, som du ønsker gennemført, men hvor du er i tvivl om personerne, der skal medvirke i udviklingsopgaven, virkelig egner sig til sådanne videoer, så kan det siges meget kort. Alle mennesker egner sig til – Personlige Power Statement’s – hvis de modtager et par timers træning i autentisk kommunikation. Og den træning indgår som en del af vores produktion af – Personlige Power Statement.

Periodisk udvælger vi selv personer til at medvirke i MVmdcc.com’s egne producerede Personlige Power Statements.

Et eksempel herpå, – det er præst og forfatter Johannes Møllehave personlige power statement, som vi identificerede – i sammenhæng med –  at vi spurgte ind til hans holdninger omkring flygtningesituationen i Danmark.

Johannes Mølleshaves – Personlige Power Statements – kan ses i nedenstående video.

Hvis du har nogle spørgsmål, med hensyn til ovenstående oplysninger og eventuelle områder, hvor du ønsker at igangsætte aktiviteter, der skaber grundlag for forandring og udvikling,  så kontakt os gerne, for vi er til at tale med og lytter åbent og svarer ærligt på dine spørgsmål.

Vores kontaktoplysninger finder du via dette link – kontaktoplysninger.

Med venlig hilsen,

Marcus Vigilius Brendstrup