Business-Cluster-Development

I nedenstående beskriver vi hvad Business-Cluster-Development(BCD), som udviklingsværktøj, giver af udviklingsmuligheder for lokalområder, vandkants- og udkantsområder, samt mindre regioner i Danmark.

Definition af BCD

Business-cluster-development er, med en meget kortfattet definition, – lokal- og regional kapacitetsudvikling, samt kommunikationsudvikling iblandt en særlig gruppe udvalgte virksomheder i en klynge.

Hvad kan BCD bidrage med i vandkants- og udkantsområder, samt i mindre regioner?

Business-cluster-development er, et meget stærkt udviklingsværktøj for erhvervslivet, i lokalområder og mindre geografiske regioner.

Business-cluster-development øger synergien og udviklingspotentialet mellem eksisterende og fremtidige virksomheder i et lokalområde.

Business-cluster-development øger produktiviteten hos de deltagende virksomheder i klyngen, grundet en forstærket og formaliseret engagement- og vidensdeling, samt afledt øget inspiration til innovation hos virksomhederne i klyngen.

Business-cluster-development er således et meget stærkt forretningsudviklings-værktøj, der stimulerer udvikling på alle virksomhedsområder, hos de deltagende virksomheder i klyngen, samt tiltrækker og udvikler nye virksomheder i lokalområdet.

En erhvervsudviklingen, der som følge af stimuleret Business-cluster-development, kan føre til, at lokalområder udvikler flere internationale førerpositioner indenfor særlige erhvervsområder.

Eksempler på sådanne lokalområder, der geografisk set ikke er store, men ikke desto mindre har opnået en international førerposition indenfor deres erhvervsområder,- det er Silicon Valley og Hollywood.

Alle ovennævnte oplysninger, kan opsummeres således:

  • Ved at identificere og udvikle lokale ressourcer, så øges innovationsmassen og succesgrundlaget fra innovation, så der skabes og  videreudvikles på flere succesfulde produkter.
  • En udvikling, der skaber grundlag for flere virksomheder og nye virksomheder tiltrækkes til lokalområdet, som øger antallet af arbejdspladser og øger lønninger i lokalområdet.
  • En udvikling, som tiltrækker mere og mere ressourcestærke virksomheder, samt mere og mere ressourcestærke medarbejdere.

MVMDCC bistår lokalområder og regioner med Business-cluster-development, med følgende aktiviteter:

  • Udvælgelse af klynge-virksomheder.
  • Faciltiering af vidensopbygning og vidensdeling i klyngevirksomhederne.
  • Vi designer og etablerer kapacitetsudviklende websites, som skaber grundlag for en let og inspirerende kommunikation i hverdagen, imellem de deltagende klynge-virksomheder .
  • Vi producerer virksomhedsdokumentarfilm, til de enkelte deltagende klyngevirksomheder, til brug for B2B markedsføring, såvel nationalt som internationalt.
  • Igennem forskellige involverende aktiviteter, sikrer vi lokalopbakning og engagement, omkring de igangsatte udviklingstiltag. Netop nævnte, for at opnå en stabil, sammenhængende og gerne længerevarende positiv lokaludvikling,

Styrken for de enkelte lokale eksportvirksomheder, i at have en virksomhedsdokumentarfilm, – det er – at B2B indkøbere ude i den store verden, reelt kan besøge danske virksomheder fra deres computerskærm, og med egne øjne se, hvorledes et produkt produceres, samt møde virksomhedens ledelse og medarbejdere.

Altså et klassisk virksomhedsbesøg, som mange B2B indkøbere foretager, som led i at etablere et samarbejde med en produktionsvirksomhed. Men også et klassisk virksomhedsbesøg, som mange B2B indkøbere undlader, såfremt virksomheden ikke ligger tæt på geografisk. Og, sådan behøver det ikke at være.

Mange danske virksomheder har kvalitetsprodukter, som professionelle B2B indkøbere gerne vil benytte, når de først ser kvaliteten i virksomhedens produktionsforløb.

For at  ovenstående oplysninger, ikke blot skal fremstå som et postulat, så etablerede vi portalen Danish-Export.Biz, for at dokumentere over for lokale virksomheder, at de ved at blive tydelige for hinanden i lokalområdet, men også at blive tydelige internationalt, så ville de opleve en øget udvikling lokalt og en økonomisk vækst for de involverede virksomheder. Og den forventede effekt udeblev på ingen måde. Og det fortæller vi gerne om ved personlige møder.

Portalen Danish-Export.Biz, kan besøges ved at klikke påbesøg og her ses film om de enkelte virksomheder, suppleret med korte introducerende artikler.

Hvis du efter at havde gennemlæst  ovenstående, har nogle spørgsmål til hvorledes Business-Cluster-Development kan benyttes til at igangsætte aktiviteter og øget udvikling i dit lokalområde, så inviter os på besøg i dit lokalområde, – for så har vi mulighed for, at lytte og tale med de mennesker, som du mener vil have glæde af business-cluster-development.

Når vi gerne vil på besøg, så skyldes det ligeledes, at vi gerne vil tale med medlemmer af kommunalbestyrelsen  og de ledende virksomhedsindehavere. Og, naturligvis vil vi også gerne tale med flere borgere i lokalområdet.

Så kontakt os gerne, så vi kan aftale nærmere omkring et eventuelt introducerende besøg i dit lokalområde.

Vores kontaktoplysninger finder du via dette link – kontaktoplysninger.

Med venlig hilsen,

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVMDCC.COM

NB.

  • Hvis man har en interesse for koblingen mellem business cluster development, demokrati og samfundssituationer, der skaber grundlag for at igangsætte ekstraordinær økonomisk vækst og afledt tilsvarende fattigdomsafvikling, så kan man med fordel læse herom, ved at læse undertegnedes interview i avisen Information,- via dette link – Interview i Information