Louis Petersens Børnegård på Frederiksberg, er en børnehave med særlige holdninger og de bedste ønsker for børnene

louis-petersens-bornegard

Louis Petersens Børnegård er således ikke en hvilken som helst børnehave eller vuggestue på Frederiksberg. Eller for den sags skyld i København.

Det er en børnehave og vuggestue, med leder Jette Hülsen, der ved hvad hun vil og som har modet til at fastholde sin ønsker over for børnene. Også når kommunale forvaltninger eller rådgivere vil noget andet, end hvad hun mener, er for børnenes bedste.

Hvad Jette Hülsen oplever, er for børnenes bedste, er forsat i fuld overensstemmelse med Louis Petersens ånd.

Og, hvem er så Louis Petersen? Ja, det kræver lidt historiske oplysninger, for at få kendskab til personen Louis Petersen, samt ligeledes forstå denne særlig ånd, der hvilede over projekterne, som Louis Petersens påtog sig ansvaret for at få gennemført, igennem sin levetid, men også efter sin levetid.

jytte-hulsen

Foto: Leder Jette Hülsen

Louis Petersens Børnegård har en helt usædvanlig historie, fordi Louis Petersen, der blev født den 8. februar 1848, – … han ønskede, som en senere formuende mand, at børn skulle have en ordentlig start på livet og mulighed for at udvikle sig til den bedste udgave af sig selv.

Louis Petersens Børnegård, er derfor en børnehave med særlige holdninger blandt medarbejderne og ligeså gældende for deres leder Jette Hülsen.

Ved Louis Petersens alt for tidlige død i 1904, der blev Louis Petersens legat efterfølgende etableret. Legatet blev etableret med to formål for øje:

  1. det ene formål var, at hjælpe unge handelsmænd og åbne deres øjne for, hvad han i sit testamente kalder – ”Livets højere værdier”,
  2. det andet formål var, at legatet skulle støtte og være en hjælp til enlige mødre med småbørn.

Når Louis Petersen var opmærksom på enlige mødres svære livssituation, sammen med deres børn, så skyldes det, at Louis Petersens ældste søster var blevet alene med to små drenge, og han havde derfor på nærmeste hold, fulgte hvor vanskeligt livet og hverdagen kunne være, for en enlig mor med sine småbørn.

Allerede inden sin død, hjalp han derfor enlige fattige kvinder.

Louis Petersens legat har siden 1904, bibeholdt og videreført samme gode ånd, og har derfor hjulpet mange enlige kvinder med småbørn.

Ved legatets 50 års jubilæum i 1954, der havde man året forinden i god tid, med respekt for rettidig omhu, opført Louis Petersens Børnegård på Frederiksberg. En kombineret børnehave og vuggestue til børn af enlige mødre, med plads til 80 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn.

Endvidere uddannede man barneplejersker, som boede på 1.salen sammen med forstanderinden.

I takt med vilkårene blev bedre for enlige forsørgere, kunne børn med begge forældre nu også gå i institutionen.

I 1984 blev der foretaget en meget stor ombygning af Børnegården for at gøre denne tidssvarende. Vuggestuen blev udvidet til 36 børn, og børnehaven fik i stedet 40 børnehavepladser og 20 fritidshjempladser.

I 1987 renoverede man legepladsen, således at den kunne leve op til de krav, som børn i aldersgruppe fra 3-14 år ønskede sig. Kælderen blev efterhånden også inddraget for at kunne huse de mange forskelligartede aktiviteter.

I 1992 havde Frederiksberg kommune brug for flere børnehavepladser, og institutionen blev udvidet med en Skovbørnehavegruppe til 25 børn. I den forbindelse blev der indrettet et stort rytmikrum i kælderen, der samtidig kunne benyttes som opsamlingslokale for Skovbørnehavens børn, når de kom hjem fra skovbørnehaven.

I 1995, efter forhandlinger mellem Frederiksberg Kommune og Louis Petersens Børnegårds Bestyrelse og personale, – der nåede man til enighed om endnu en ombygning.

Børnehaven, vuggestuen og nu også fritidshjemmet, har igennem 1998 og 1999 endnu engang, ved legatets hjælp, fået renoveret legepladsen, så den forsat fremstår som et spændende område med udfordringer for alle aldersgrupper.

Med alle disse tilbygninger og forandringer af Louis Petersens Børnegård, så kan man med rimelighed stille sig spørgsmålet, nemlig, om der stadig eksisterer en særlig Louis Petersens ånd i denne kombinerede børnehave og vuggestue og sidenhen også fritidshjem.

En glimrende måde at få netop ovenomtalte spørgsmål afklaret på, var, at besøge Louis Petersens Børnegård, da Børnegården den 8. feb. 2017, havde sin indvielse på en ny stor tilbygning.

I sammenhæng med MVmdcc’s deltagelse i indvielsen, der har vi produceret nedenstående filmreportage, der viser:

  • børnenes hverdag,
  • et interview med leder Jette Hülsen, samt
  • uddrag af talerne i forbindelse med indvielsen af tilbygningen.

Det er sjældent, at man oplever børns adfærd og måde at omgås hinanden på,- er så tydelig sammenfaldende med hvad leder – Jette Hülsen – ønsker at lykkes med, i respekt for Louis Petersen ånd.

MVmdcc.com har ikke søgt at producere en reklamefilm eller PR film for børnehaven. Derimod ønskede vi blot at producere en filmreportage, der viste indvielsen af den nye tilbygning samt talerne fra flere VIP’s … men, vi endte med at komme hjem med nogle helt andre filmoptagelser, end vi havde regnet med.

Umiddelbart, så er det svært at afvise, at Louis Petersens ånd og gode intentioner for alle,– ikke forsat eksisterer til gavn og glæde for alle aldersgrupperne i Louis Petersens Børnegård.

En væsentlig forklaring på dette forsat gør sig gældende, er ud fra MVmdcc’s observationer og samtaler med flere medarbejdere, at stedets leder Jette Hülsen og hendes medarbejdere, er villige til at yde deres bedste, på måder, hvor en 35 timers arbejdsuge, umulig kan være tilstrækkelig. Og som et yderst vigtigt supplement her til, er så ubetinget Louis Petersens Legats’s villighed til forsat, at yde økonomisk støtte til Børnegårdens forsatte positive udvikling.

Da filmfotografen Thomas Dall og undertegnede forlod børnegården, den 8. feb 2017, så var vi enige om, at kunne vi indskrive os til et par år mere i en børnehave, så skulle det så ubetinget være i Louis Petersens Børnegård.

Således tak for en enestående positiv oplevelse, hvor vi gerne ville aflevere vores børn.

Med venlig hilsen,

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com

NB1. Hvis du som læser, vil vide mere om Louis Petersens Børnegård og dens kontaktoplysninger, så benyt dette link – Kom til børnehavens webside.

NB2. Hvis du som læser, vil vide mere om Louis Petersens Legat og deres kontaktoplysninger, så benyt dette link – Kom til Louis Petersens webside.