Har vi et repræsentativt demokrati i Danmark eller har vi et “soft dictatorship” i Danmark ?

Et Nyt DannebroNår man har en forholdsvis velfungerende hverdag i Danmark, så kan det opleves trættende og udfordrende at forholde sig til flygtninge, som jo let opleves som nogen der kræver ind, uden at have bidraget til vort samfund. Og det er jo på sin vis også sandt, men når man ser nedenstående video, så bliver det mere forståeligt, hvorfor en del flygter og andre vender ryggen til Vesten og vores kristne værdier, for at søge deres personlige sikkerhed iblandt terrorist-enklaver. Eksempelvis ISIS.

Det er i en tid som nu, at Vesten, med sine kristne værdier, netop har mulighed for at vise hvilken forskel det betyder for et menneske i hverdagen, at leve i et land, med kristne værdier og demokratiske traditioner.

At smide flygtninge på porten, samt ligeledes ignorere de urimelige forhold, som mange flygtede mennesker eksempelvis lever under i Syrien, – det er desværre det samme som at smide vores kristne værdier på porten og dermed også lade hånt om kristendommens næstekærlighedsbudskab.

Demokrati opretholdes ikke kun ved at lytte til borgeren hvert 4. år.

Det opretholdes ved generelt at lytte til mennesker, så de føler sig set, hørt og forstået for den livsverden, som de hver især oplever. En sådan tilgang til demokrati, vidner om en dyb respekt for mennesker og deres menneskerettigheder.

Derfor skal Danmark heller ikke opgive eller omskrive FN menneskerettigheder.

Derimod skal vi ratificere dansk lovgivning og god forvaltningspraksis, efter FN’s menneskerettigheder, som led i at have et demokratisk samfund i Danmark, alle de dage, der er imellem vores folketingsvalg.

En stor del af dansk forvaltningspraksis og dansk lovgivning, betyder i praksis for mange danskere, at de reelt kun har demokratisk indflydelse på deres samfund og hverdag, hvert 4. år, når de står i en stemmeboks til folketingsvalget.

Dansk forvaltningspraksis og dansk lovgivning, er på mange områder tættere på – Soft Dictatorship – end på et samfund, med en demokratiform, hvor menneskerettigheder møder stor respekt.

– Det er på tide, at mange danskere siger nej tak til at acceptere overgreb mod deres menneskerettigheder, når vores skattebetalte Statsansatte udøver deres forvaltningspraksis.

– Det er på tide, at mange danskere siger nej tak til at acceptere, at flere landsdækkende medier, giver en ensidig virkelighedsoplevelse af forskellene mellem kristne- og muslimske danskeres livssyn. Det er grundlæggende en modbydelig form for indirekte krigsretorik, som skaber unødig splid mellem danskere af forskellig religiøs overbevisning.

– Det er på tide, at mange danskere siger ja tak til FN’s menneskerettigheder, og insistere på Danmark ratificerer sin lovgivning og forvaltningspraksis efter FN’s menneskerettigheder. Netop nævnte, som led i at alle mennesker i Danmark, upåagtet af socialt-, økonomisk- eller religiøst ståsted, – så skal de modtage en lovgivningsmæssig og forvaltningsmæssig behandling, der vidner om at deres menneskerettigheder respekteres igennem hele deres livsforløb.

– Et sådant samfund, vil være udtryk for et moderne demokrati i Danmark, og ikke et overfladedemokrati, der dækker over et Soft Dictatorship i Danmark.

Flygtninge, skal vi naturligvis stå sammen om at hjælpe,- på lige fod med andre sårbare grupper i vort samfund, der også søges integreret på bedste vis med deres evner.

Måske er det netop det at stå sammen, som vi har glemt værdien af som danskere, fordi vi igennem en længere årrække havde en usædvanlig intens økonomisk udvikling i vort samfund, hvor meget var let for mange danskere.

Når man ser ovenstående video, så bliver det tydeligt, hvad værdien af, at stå sammen nationalt og internationalt, og kræve, at FN’s menneskerettigheder respekteres,- for ellers griber vi alle ind.

Et sådant fællesskab, omkring FN’s menneskerettigheder, på tværs af religiøse overbevisninger, det er muligt at opleve og opnå, når vi alle står sammen om vores ønske om fred og respekt for menneskerettigheder.

Når vi ikke inviterer til et fællesskab omkring FN’s menneskerettigheder i Europa, på tværs af religiøse overbevisninger, så overlader vi i alt for høj en grad, ansvaret for en verden i fred, til politiske topledere fra de enkelte lande. Og det er simpelthen ikke forsvarligt i et verdenssamfund, der er styret af politikere med ørerne alt for tæt på munden af deres spindoktorer, frem for tæt på deres samvittighed og en politisk ideologi, der rækker længere end til næste folketingsvalg.

Der har aldrig været mere rettidigt, end på indeværende tidspunkt, at sige fra over for umenneskelig behandling af mennesker i Danmark og internationalt. Derfor skal vi samles i et fællesskab omkring FN’s menneskerettigheder, på tværs af landegrænser og religiøse skel, så flest mulige mennesker står sammen om ønsket om fred og velfærd for flest mulige mennesker.

Står vi ikke sammen, så vil den ivrighed, som jeg oplever flere nationale og internationale medier, benytter til at udpege fjender med, – det vil i stigende grad retfærdiggøre og betyde, at Danmark og andre lande, skal i krig i mange lande.

Danmark har så meget godt at byde ind med internationalt, med sine mangeartede virksomheder, og afledte teknologier, produkter og mange veluddannede mennesker, at der vil være langt mere fredsskabende og udviklende i mange lande, at Danmark satte ind med sådanne ressourcer, frem for angstneurotiske investeringer i kampfly.

Med venlig hilsen,
Marcus Vigilius Brendstrup
CEO for MVMDCC.COM

NB:

  • MVmdcc.com påtager sig flere non profit aktiviteter for enkeltpersoner og organisationer. Vi vil rigtig gerne påtage os flere non profit aktiviteter, der styrker debatten omkring forhold, som skaber positiv udvikling for flest mulige mennesker i Danmark.
  • Hvis du som læser, værdsætter ovenstående artikel og videoindslag, så vil vi være rigtig glade for, om du donerede mellem 5 og 10 kr, for så har vi mulighed for at påtage os endnu flere non profit opgaver, – til gavn for mange mennesker i Danmark.

Du kan donere via MobilePay – 2078 7305.

På forhånd tak for din hjælp.