Har som kompetenceperson, netop bistået virksomheden – Shute Sensing Solutions – med at vinde andenpladsen ved dette års – Startup Borgen.

Shute

Innovative startup virksomheder, har igennem 3 dage på Christiansborg, forberedt sig på at præsentere deres virksomhed over for en række dommere, der selv er succesfulde entreprenører.

Jeg valgte som kompetenceperson, at samarbejde med opstartsvirksomheden Shute Sensing Solutions, som led i at de på bedste vis – repræsenterede og præsenterede deres virksomhed på professionel vis – over for dommerpanelet.

Og dagens resultat blev en andenplads. “Shute Sensing Solutions er en virksomhed med et stort internationalt vækstpotentiale”, – det udtalte dommerne …

Og det er fuldstændig korrekt. Og det var præcis, hvad vi ønskede dommerne skulle opleve og tænke, for det er præcis hvad virksomheden Shute Sensing Solutions rummer af udviklingspotentiale.

For mig, som virksomhedens kompetenceperson og strategiske kommunikationsrådgiver, igennem 3 dage …der er det dejligt at se, at de modtog en så flot placering.

Så interessevaretagelse og forretningsudvikling, bistået af MV-MDCC,  lykkedes i dag på bedste vis.

Men, jeg synes at Shute Sensing Solutions fortjener endnu mere opmærksomhed.

Shute Sensing Solution er en særlig virksomhed.

Virksomheden udspringer fra DTU, hvor forskere og studerende, har udviklet en sensor, der i én og samme sensor, gør det muligt at måle fugtighed, temperatur, vibrationer og trykændringer. Det er en sensor, der placeres i en slags lyslederkabel, af en tykkelse, der tyndere end et menneskehår. Alligevel kan man udtrække omtalte vigtige data.

Hvorfor er det at dommerpanelet og jeg, vurderer at disse lyslederkabel-lignende sensorer, skaber grundlag for et helt unikt udviklingspotentiale – for virksomheden Shute Sensor Solutions?

Når man eksempelvis bygger et højhus, hvor man benytter store mængder beton til at støbe hver etages gulve og vægge, så før man kan bygge næste etage ovenpå, så skal betongulvet og betonvæggene være tilstrækkelig tørre, før det er sikkert at bygge næste etage ovenpå. Det betyder, at der opstår ventetid i ens byggefaser.

Ved at lægge lyslederkabel sensorer ned i den flydende beton, når vægge og gulve støbes i et højhus, så kan man måle præcist hvornår betonen er tilstrækkelig tør, til at næste etage kan bygges ovenpå.

Med Shute Sensing Solutions sensorer, der undgår man derfor at vente længere end målbart nødvendigt, før næste betonstøbning igangsættes. Det betyder for byggebranchen, væsentlige tidsbesparelser, og dermed også store besparelser til renter for den investerede kapital, idet bygherren på et tidligere tidspunkt, begynder at modtage tilbagebetalinger på sine store byggeinvesteringer.

Så det er ikke uden grund at dommerpanelet og jeg vurderer, at de nyudviklede sensorer, rummer grundlaget for at virksomheden Shute Sensing Solutions, bliver en ekstraordinær vækstvirksomhed i Danmark. Endda langt ud over Danmarks grænser.

Shute Sensing Solutions er på indeværende tidspunkt ”first mover”, med en ny teknologi til byggebranchen, der vil være en ”game changer”, der styrker de enkelte bygherres konkurrencedygtighed.    

Det har stor betydning for Shute Sensing Solutions, at nogle bygherrer vil samarbejde med dem, så de i nærmeste fremtid har en business case at præsentere, over for kommende internationale store kunder.

Så hvis du som læser, kender en bygherrer, der kunne have glæde af Shute Sensing Solutions nye sensorer i sit byggeri,  og denne bygherre ønsker kontaktoplysningerne til Shute Sensing Solutions stiftere og ledende medarbejdere, så skriv til mig herom, så sender jeg kontaktoplysninger, når det er clearet med Shute Sensing Solution.

Med venlig hilsen,
Marcus Vigilius Brendstrup,
CEO for MVMDCC.COM